Logo Copyright © 2007-8 NCCG - All Rights Reserved
Return to Main Page

RESURSER

Starta här...

Ansvarsfriskrivning

Introduktion til GNFK

Symfoni av sanningar

I ett nötskal

Frälsningsplan


Allmänt

Artiklar

Bibelkurs

Högtider

Intervjuer

Sekter

Sverige

Olivgrenen

Profetior

Sabbatstal

Diverse

Akut hjälp!

Barnhem

CD-ROM

Copyright

Donationer

Kalender

Kontakt

Församlingar

Publikationer  Introduktion

  "Och såsom Noas dagar voro, så skall människans Sons tillkommelse vara"
  (Matt.24:37, Åkesons översättning)

  Idag är det mycket få andligt vakna kristna som inte förstår att vi lever i den sista tiden. Häxkraft, hedendom, förfalskad kristendom och ateism utbreder sig hela tiden, det andliga tillståndet i världen blir allt sämre. Trots att antalet kristna på vissa platser som t.ex. i Kina har ökat dramatiskt, med ökad förföljelse och tortyr, blir vi allt färre i förhållande till hela världens befolkning. Detta gäller även de forna s.k. kristna nationerna i Europa, Amerika och Australien. De flesta historieforskare talar om dessa nationer som "post-kristna".

  De sanna kristna (i motsats till till de opånyttfödda, namnkristna) som lever i en värld fylld med häxkraft och ockultism kommer att bli en liten minoritet under det tjugonde århundradet. Yah'shua (Jesus) säger att tillståndet som rådde under Noas dagar kommer att bli det samma när Han återvänder (Matt. 24:37). Han sa också: "Dock, när människans Son kommer, månne han skall finna tron på jorden?" (Luk.18:8, Åkesons övers). Det andliga tillståndet kommer med andra ord att bli så dåligt att det nästan inte kommer att finnas någon som har en äkta tro. Om man tänker på att det bara var 8 personer som hade en äkta tro då, hur många sanna kristna kommer det att finnas när vår Herre återvänder? Världens befolkning är troligen större nu än den var när Noa levde.Trots att det kommer att finnas flera miljarder människor när Yah'shua ( Jesus) återvänder så kommer det troligen inte finnas miljoner eller ens hundra tusentals av dem som har en levande äkta tro, utan bara några få tusen. Och även om det kommer att finnas många miljoner som kalla sig själva för "kristna" så beskriver 2 Tim.4:2 - 3 dem på detta sätt: "Ty det skall bliva en tid då de inte skall fördra den sunda läran, utan efter sina egna begärelser hopa åt sig lärare för att kittla hörseln, och de skall vända hörseln bort från sanningen och vända sig till fablerna." (Åkesons övers.) Aposteln Paulus påminner oss om att det kommer att bli ett stort avfall från tron under denna tid och de som inte är födda på nytt kommer att bli lurade av Antikrist.

  Det är inte någon speciellt vacker bild av framtiden. Kristna som tidigare dominerade väst kommer att bli flyktingar i hedniska nationer. Hedendomen ökade sakta under några århundraden men tog en astronomisk fart under senare delen av 1900-talet. Vare sig du tycker om det eller inte så kommer det 20:e århundradet, i alla fall tiden innan Kristi återkomst, mer och mer domineras av satan ända tills han blir den suveräne härskaren under sju skräckfyllda år. Men vad kommer det att betyda för de sanna pånyttfödda kristna? Vad kommer att hända med den messianska församlingen (kyrkan)? Hur ska de sanna troende kunna överleva? Och vad måste de göra för att förbereda sig för en mycket annorlunda värld som redan nu möter dem under det 20:e århundradet? Denna skrift kommer att svara på alla dessa frågor och tala om vad Yahweh-Elohims plan är för Hans människor i den sista tiden.

  Innehållsförtecken

  1. Avslöja myterna
  2. Vår kaotiska värld
  3. Yahwehs Rike och människans riken
  4. Behovet att dra sig bort från världen
  5. Det sista uppdraget: den stora skörden
  6. Uppenbarelsen av Yahweh´s äkta söner och döttrar
  7. De andra återlösta kristna
  8. Stridsplanen
  9. Tidtabellen
  10. De förstföddas arbete under vedermödan
  11. Tillflyktsstäder under äldre tider och i framtiden
  12. Din inbjudan

  Översättning: Mats Rydin och Ylva Hill

  Huvudsida Nästa

  L. 2011/01/15
  U. 2017/02/20


  Copyright © 1987-2017
  Yahwehs Nya Förbunds Församling