Logo Copyright © 2007-8 NCCG - All Rights Reserved
Return to Main Page

RESURSER

Starta här...

Ansvarsfriskrivning

Introduktion til GNFK

Symfoni av sanningar

I ett nötskal

Frälsningsplan


Allmänt

Artiklar

Bibelkurs

Högtider

Intervjuer

Sekter

Sverige

Olivgrenen

Profetior

Sabbatstal

Diverse

Akut hjälp!

Barnhem

CD-ROM

Copyright

Donationer

Kalender

Kontakt

Församlingar

Publikationer


  Yahwehs Högtider

  A. Introduktion till Israels messianska högtider

  Yahwehs högtider eller Moedim (Utvalda tider) gavs av den Högste, El Elyon, för att hållas av de som älskar och vördar Honom under alla tider. De är inte upphävda av Messias (Kristus), som 'ortodox´ kristendom hävdar. Sju av dessa nio högtider påbjöds i Torah av Yahweh själv (3.Moseboken/Vayikra 23) och två (vinterhögtiderna) lades till utan uppenbarelse av judarna, för att fira minnet av historiska händelser. De sju obligatoriska högtiderna hölls av både Yah´shua Messias (Jesus Kristus) och av Hans apostlar och är lika mycket en del av den Messianska Förbundet eller ´Nya´ Förbundet som det var en del av det Mosaiska eller ´Gamla´ Förbundet. De gavs både för att människor skulle förstå Messias ankomst och den roll som Han spelar för att återlösa och upprätta både människan och jorden till Yahweh efter syndafallet i Eden. De tre hösthögtiderna har fortfarande inte blivit uppfyllda.

  Till de 7 högtiderna kommer veckosabbaten eller Shabbat vilket är grunden fär Israels liv. Dess hållande beskyddar och inspirerar Yahwehs människor och är baserad på två fundementala villkor: Först, att Yahweh skapade världen på sex dagar och vilade på den sjunde; och för det andra, att Han ingrep i historien för att ta Israels folk ut ur slaveriet i Egypten. Tillsammans med de sju högtiderna ger sabbaten Yahwes folk den fysiska och andliga rytm som fastställer de andra dagarna och de dagar som används för att fira högtiderna. De formar "livets väg" för alla bibel-troende kristna. Tillsammans utgör de totalt 8 högtider eller Moedim när sanna, lydiga troende är befallda att träffas under formella former i församlingar av andliga familjer för att tillbe Yahweh.

  Under historien gång blev emellertid sabbaterna och högtiderna ersatta av hedniska högtider (som jul och söndagsabbat av avfallna kristna) eller så la talmudiska judar som förkastade Messias dit flera människogjorda högtider (som Tu bShevat, Yom haShoah, Lag b´Omer, etc.) I Nya Förbundets Kyrka (B´rit Chadashah Assembly of Yahweh) följer vi varken de kristnade hedniska traditionerna (jul, påsk, hallowen, etc.) eller erkänner vi de extra högtider som lagts till av judarna (fortfarande accepterade av många messianska judar), utan följer den enkla bibliska uppenbarelsen.

  Många av reglerna i Torah som berör högtiderna är inte längre användbara i det Messianska Nya Förbundet därför att de blev uppfyllda igenom Yah´shua Messias (Jesu Kristi) död och uppståndelse. Varken det Mosaiska djuroffersystemet med den tillhörande cermoniala Torahn, eller det Levitiska prästadömet som administrerade det, är inte längre tillämpbara. Vad som var profetiska teckenvisare är nu åminnelsehögtider.

  För att få uppslag hur högtiderna firas av GNFK/YBCF, var snäll och se artiklarna, predikningarna och FAQs på vår Högtids Sida.

  Inom den teokratiska staten Israel var alla beräkningar av sabbaterna och högtiderna gjorda på basis av Nymånen, en nånatlig observation känd som Rosh Chodesh som är den nionde högtiden Moed som vi firar. Det enda undantaget är veckosolsabbaten som inte är baserad på månobservationerna.

  Sabbaten hålls från ´fredag' solnedgång till ´lördag´ solnedgång (den sjunde dagen), eller på en fast tid som t.ex. från kl.18.00 i extremt nordliga Arktiska och sydliga Antarktiska breddgader, eller från lördag solnedgång till söndag solnedgång mellan longtidude 31 öst om Greenwich (Jordanfloden eller östra gränsen av staten Israel och den ungefärliga platsen av Edens lustgård. Det är troligen där Jerusalem är idag, där den första sabbaten hölls och den konstgjorda mänskliga Internationella Datumlinjen (IDL).

  Slutligen, den första dagen varje månad, fastställd av Nymånen, är avskild av Yahweh och i det teokratiska Israel. I det Gamla Förbundet var den markerad av speciella offer (4.Mos.28:11-15) då man blåste i trumpeterna (4.Mos.10:10; Ps.81:3). Nymåne och den vanliga sabbaten föreskrev en möjlighet att rådfråga profeterna. Den är så firad av messianska israeliter. (Vi beräknar inte veckosabbaten på basis av Nymånen som en del messianska judar gör).

  B. Förklaringarna av Högtiderna

  Årstid Högtid/ Datum Syfte Messianska kännetecken

  Vår
  hög-
  tiderna

  1. Påsk

  Pesach

  Nisan 14

  Påminnelsen av befrielsen från Egyptens slaveri. Ett felfritt förstfött hanlamm offrades och dess blod skvättes över altaret. Ett lamm var utvalt för varje familj, och fyra dagar innan det slaktades fördes det in i hemmet för en fyra dagars lång kontroll. period. Yah´shua är offerlammet som dog för våra synder. Nisan 15 på exakt tid när lammet skulle slaktas blev Yah´shua dödad. Yah´shua hade också en fyra dagars kontroll av de religiösa ledarna och blev funnen oskyldig.

  2. Det osyrade brödet

  Chag haMatzah

  Nisan 15

  Jäst symboliserar synd. Osyrat bröd talar om helgelse. Yahweh sa till judarna att rensa bort all jäst från sina hem och bara äta osyrat bröd, matzah, i sju dagar, vilket symboliserar en helig vandring med honom. Yah´shua är "Livets Bröd" utan synd. Född i Betlehem. På hebreiska betyder Betlehem ´brödhuset´.Presis som matzah är randig och genomstucken som också Messias blev. Denna högtid infaller när Ya´shua blev begraven.

  3. Förstlings- frukten

  Yom haBikkurim

  Nisan 16

  Det första av kornskörden fördes in som ett offer till prästen i Tabernaklet/Templet. Prästen skulle visa det första av skörden genom att vifta det fram och tillbaka. Det påminde hebreerna att Yahweh gav dem landet, och att skörden tillhörde Honom. Yah´shua är den förstfödde (1.Kor.15:20-23). Yah´shuas uppståndelse markerade början av skörden av själar. Joh.12:23-24,32 liknar detta vid en sädeskorn som faller ner i jorden för att dö för att producera en stor skörd. Yashuah uppstod på Förstlingsfruktsdagen.

  4. Pingst

  Shavu'ot

  Sivan 6

  Femtio dagar efter efter Förstlingsfruktsfesten blir två skivor av jäst bröd framburna till Yahweh Också en påminnelse av att Israelerna var slavar i Egypten (2 Mos.16:9-7) Mose tar emot Torah på Sinai denna dag. Tre tusen blev dödade denna dag.

  Femtio dagar efter Yah´shuas uppståndelse tog en grupp av messianska judar emot Ruach haQodesh (Helig Ande). Yah´shua sa "Om inte jag går, så kan inte Helig Ande komma. Men när jag går (Förstfrukten - Hans uppståndelse) vill jag sända den Helige Ande till er." Yahweh började processen att skriva lagen (Torah) i de troendens hjärta. Tre tusen själar blev frälsta.

  Höst
  hög-
  tiderna

  5. Hornblåsar- festen

  Yom Teruah

  Tishri 1

  Det hebreiska Nya Året med de Högheliga Dagarna i den hebreiska månaden Tishri (september eller oktober). Ett firande av den andliga födelsen av världen eller skapelsen. Blåsa i trumpeter och kröna kungen. Också känd som Yom haZikkaron - En dag av åminnelse (3 Mos. 23:24) påminner oss om att vi är alltid tvugna att komma ihåg Honom. Avbildar postvedermödans återsamlandet av troende vid ljudet av hornet (1 Tess-4:16-18: Upp.19) Yah´shua kommer att vara kung och råda över en Teokratisk värld från Jerusalem. Den föregås av Chevlai shel Maschiah - Messias födslosmärtor, de sju åren av vedermöda.

  6. Försonings- dagen

  Yom Kippur

  Tishri 10

  Den heligaste dagen på årliga kalenderna tillbringas i bön och fasta med bekännelse. Detta var en stor dag varje år given av Yahweh så att varje individ skulle kunna få förlåtelse. översteprästen gick in i det Allra Heligaste för att bringa försoning för nationen genom att offra djur inkluderande två getter Yah´shua vår Messias var.ådaglagd att vara vårt offer. Vi kan använda tiden för självransakning, omvändelse och återöverlåtelse till Yahweh. Getterna representerar messianska israeliter och hedningar. Pekar mot dagen då Messias kommer att döma världen efter Hans fysiska återvändo till jorden.

  7. Lövhyddo- högtiden & den Sista stora dagen

  Sukkot &
  Shemini Atsereth

  Tishri 15
  Tishri 22

  Yahweh påbjöd Israeliterna att de skulle leva i hyddor i sju dagar så att alla generationer skulle veta att Hans folk bodde i hyddor när han förde dem ut ur Egypten.Varje Sukkot ska hebreerna bygga och bo i hyddor eller tillfällig boningar i sju dagar. En glädjefull högtid! Yah´shua är vårt tält och boning (John. 14:14). Representerar Messias 1000-åriga rike på jorden. Många tror att Yah´shua föddes under denna högtid därför att han var född under senhösten i en "hydda" (inte i en grotta som den katolska traditionen lär)

  Vinter hög- tiderna
  (finns ej i Torahn)

  8. Ljushögtiden eller Invignings- högtiden

  Hanukkah

  Kislev 25

  En åtta dagars högtid hållen av judarna för att minnas återinvigningen av Templet efter dess besudling av den grekiske hedniske antikristlige Antiochus Epipheanes. När judarna städade bort tempelavgudarna berättar legenden att de fann ett litet krus med olja som bara räckte för en dags ljus i deras heliga lampor. De beslöt att tända Menorahn (Tempelljusstaken) med det lilla olja som fanns. Till allas förvåning brann menorahn i åtta dagar tills ny olja fanns tillgänglig. Forskning har visat att detta mirakel sannorlikt inte inträffade och att det var påhittat av fariseerna för att skryta med sin makt. Under Ljushögtiden talade Yah´shua om sina mirakler (Joh.10:37-38) Yah´shua ville att människorna av Hans dagar skulle se Hans mirakler och tro på Honom som ett resultat. Hans mirakler pekar på Hans gudomliga och messianska identitet. Yah´shua stödde inte den anden som återupprättar Riket med våld, tvärtemot Evangeliets väg. Ljushögtiden är också en påminnelse om kommande dagar av förföljelser och prövningar som väntar när Antikrist kommer till makten. Dess firande är inte påbjudet någonstans i skriften och därför firas den inte av Nya Förbundets kristna.

  9. Lotthögtiden

  Purim

  Adar 14

  En endagshögtid för att fira befrielsen av de persiska judarna från en av de mest usla komplotterna i historien för att utrota dem.. Esters bok i Gamla Testamentet berättar historien hur den vackra Benjamtiska Esther (Hadassah) och hennes kusin Mordecai hindrar den onde Haman som sammansvärjer sig för att massmörda judarna. Högtiden iståndssattes av drotning Esther men firandet av den är inte påbjudet av Yahweh någonstans i Skriften. Presis som judarna blev räddade, så är troende räddade av vår Rättfärdige Messias, Yah´shua. Sann och fullständig frälsning frälsning ligger i vår hand då vi måste vända om till Yahweh i fullständig omvändelse. Försöket att utrota en av de israeliska stammarna i Persien är en skugga av av den Stora Vedermödan då Antikrist kommer att försöka att utrota alla sanna troende just innan Yah´shuas återkomst. Trots att Nya Förbundets kristna undervisar om historien om Purim som den är funnen i Esters bok, så firar vi den inte.

  C. Månatliga och veckohögtider

  Årstid Högtid/ Datum Syfte Messianska kännetecken
  Månat- liga hög- tider Nymåne
  Rosh Chodesh
  Gitt av Yahweh som ett av ljusen "för tecken och till bestämda tider" (1 Mos. 1:14), månen skulle användas för att bestämma kalendern, och Nymånadsdagen vara avskild för att konsultera profeter och etablera Yahweh´s vilja (2 Kon. 4:23). Det är inte en sabbatsdag. Den tillkännagavs genom att blåsa i shofar och genom djuroffer. Rosh Chodesh börjar när månen är fullständdigt osynlig. Som de årliga högtiderna är det en skugga eller mönster av Messias. Paulus varnar oss för att tro att vi är frälsta genom att legalistiskt hålla den eller dom andra högtiderna (2 Kol.2:16ff.) Presis som solen är månen en symbol av beständighet (Ps. 72:5) och används för att markera Messias återkomst (Mark.13:24; Luk.21:25). I det Nya Förbundet, pga. de ouppfyllda hösthögtiderna, är den fortfarande ett tecken för att markera återkomsten av Yah´shua. Nymånen används för att konsultera profeterna troligen då den är i ett osynligt stadie. Den påverkar då inte sinnet och uppenbarelserseprocessen på ett psykiskt plan (Ps.121:6; cp. Mt.4:24; 17:15)
  Vecko- hög- tider Sabbat
  Shabbat
  Yahweh välsignade den sjunde dagen och helgade den (1Mos. 2:3). Det är ett firande av Hans fullkomliga och kompletta skapelse. Den var avskild av Honom långt före Israeliterna fanns och blev återinsatt av Moses i Torah. Sabbatshållandet är inlagt i de Tio Budorden och har givits till människan för att vila från veckans stress och press och för att komma ihåg Skaparen.Att helga den ärar Yahweh, upprätthåller kroppslig hälsa, förenar familjer och skapar mål för dem. Den uppfräschar hela själen, fysiskt och andligt. Sabbaten är den enda tiden som är utmätt av solen och hålls från 'Fredag´ solnedgång till ´Lördag´solnedgång väst om östra gränsen i staten Israel (Floden Jordan). och ´Lördag´ solnedgång till ´Söndag´ solnedgång öst om Floden Jordan ända fram till den Internationella Datumlinjen. Sabbaten påminner oss om att Yahweh-Elohim skapade världen och befriade Israel från fångenskapen, att Yah´shua befriade oss från syndens straff, att Yahweh vill slutföra sitt verk i våra liv presis på samma sätt som Han slutför sitt verk i Skapelsen och Återlösningen, att Yahweh är vår Herre och Mästare, och att vi har vår andliga vila i Yah´shua. Genom att inte arbeta på den sjunde dagen påminner vi oss själva att vi inte kan frälsa oss själva och vi kan vila i det avslutade verket i Messias.Yah´shua defienierar sabbaten i Matt 12:8. Faktiskt så undervisar allt i sabbaten oss något om Messias. Fredag kväll är avsedd för Herrens Nattvard. Till slut är sabbaten en skugga eller spegel av världen som kommer under 1000-årsriket.

  Veckodagar

  Verkligt namn
  Solnedgång till solnedgång*
  Hedniskt namn
  Midnatt till midnatt
   
  Mini symbolisk högtid/moed**
  För daglig meditation
   
  Yom Rishon (1:e) Söndag  Pesach 
  Yom Shanee (2:e) Måndag  Chag haMatzah 
  Yom Shleshi (3:e) Tisdag  Yom haBikkurim 
  Yom Revee (4:e) Onsdag  Shavu'ot 
  Yom Chamashee (5:e) Torsdag  Yom Teruah 
  Yom Sheshi (6:e) Fredag  Yom Kippur 
  Yom Shabbat (7:e) Lördag  Sukkot 

  *Den bibliska dagen börjar varje kväll vid solnedgången. Som exempel börjar Yom Rishon på Lördag kväll vid solnedgången och slutar på Söndag kväll vid solnedgången. Yom Shanee börjar vid solnedgången på Söndag.

  **Varje dag i sjudagarsveckan är en upprepning av Yahwehs 7 årliga messianska Israeliska allmänna högtider och används av MLT medlemmar som familjer och privat för att meditera över högtiden. Sabbatsdagen blir då kulminationen av veckans andliga övningar i vilken den enskilda själen firar övervinnandet av veckans aktiviteter och som leder till andlig vila och förnyelse i Yahweh. Varje dag är också övervakad av en av de sju Ruachs (Yahwehs Andar) som t.ex. Yom Revee är övervakad av och välsignad av Ruach haRevee aom också övervakar och välsignar Shavu´ot.

  L. 2000/12/09
  U. 2008/05/05


  Copyright © 1987-2008
  Guds Nya Förbunds Kyrka
  Yahwehs B'rit Chadashah Församling