Logo Copyright © 2007-8 NCCG - All Rights Reserved
Return to Main Page

RESURSER

Starta här...

Ansvarsfriskrivning

Introduktion til GNFK

Symfoni av sanningar

I ett nötskal

Frälsningsplan


Allmänt

Artiklar

Bibelkurs

Högtider

Intervjuer

Sekter

Sverige

Olivgrenen

Profetior

Sabbatstal

Diverse

Akut hjälp!

Barnhem

CD-ROM

Copyright

Donationer

Kalender

Kontakt

Församlingar

Publikationer


  Vad vi är och vad vi tror i er nötskal

 • Alla troendens prästtjänst: Alla är kallade till prästtjänst (diakoner eller äldste)
 • Alkohol: Som troende är vi ett konungsligt prästadöme i tempel av kött och blod och bör avstå
 • Andens (Ruachs) gåvor: Alla, inklusive profetia, drömmar, visioner, uppenbarelser, befrielse
 • Andliga vägledare: Maskerade demoner som utger sig vara välvilliga makter
 • Apostoliskt: Alla Nya Testamentets tjänster behövs och är gällande inklusive apostlar
 • Auktoritet: Inte legalistiskt men bara baserat på närvaron och kraften av Ruach (Anden)
 • Bibelöversättningar: Många används men HRV (Hebraic-roots Version) föredras
 • Demoner: Verkliga varelser (som Satan) som också plågar de troende när dom är olydiga
 • Dåp: Genom fullständig nedsänkning och bekännelse av tro genom pånyttfödelse
 • Ekumenik: Låter bra men resulterar alltid i urvattning av Evangeliet
 • En gång frälst, alltid frälst?: Falsk lära, troende kan och avfaller
 • Fristäder: Beskyddade områden för troenden under tider av förföljelse
 • Frälsning: Genom tro allena men frukten och vittnesbördet kommer genom Torah-lydnad
 • Förbund: Nödvändiga för andlig tillväxt på olika nivåer
 • Förutillvaro: Vi har alla existerat innan vi föddes till jorden
 • Förstfödd: Ett av Messias namn och ett begrepp om medlemmar som lever i ett förbundskollektiv
 • Gudomliga namn: Det hebreiska Yahweh (gällande) och Yah´shua (föredras)
 • Himmelen: En bokstavlig plats såväl som ett inre tillstånd - åtminstone 3 eller flera himlar
 • Hebreiska rötter: Det hebreiska/arameiska Nya Testamentets överlägsenhet mot det grekiska
 • Helgelse: Pågående, inte ögonblickligen, kräver 7 övervinnanden, livslång process
 • Helgon: En pånyttfödd troende överlåten genom förbunden och lydnad för helighet
 • Helvetet: En bokstavlig plats såväl som ett inre tillstånd - inte en plats du skulle vilja gå till
 • Helighet: Renhet och lydnad för buden gäller
 • Israel: Alla sanna troenden, inte den moderna staten Israel
 • Kommunitarism: Andligt mogna familjer och medlemmar som lever tillsamman i kollektiv
 • Kosherföda: Yahweh´s bibliska dietlagar, obligatoriska för alla, gavs för god hälsa
 • Kristi kropp: Alla sanna troende oavsett samfundstillhörighet
 • Kärlek: Den första frukten av sann tro, men defieneras alltid av Sanning
 • Kvinnor: Är tjänare presis som män men har olika roller
 • Messias gudomlighet: Yah´shua har alltid varit Elohim (Gud) men underordnad El (Yahweh)
 • Messiansk-Israelisk: Upprättelsen och föreningen av de 12 stammarna (Inte Messiansk Judaism)
 • Ortodox bekännelse: Bara den apostoliska bekännelsen är accepterad, resten ses som spekulativ
 • Panteism: En av Satans stora lögner - vi är inte Gud eller en del av Honom, utan åtskilda
 • Patrialkalisk: Mannen är huvudet i hemmet och män leder församlingarna
 • Pånyttfödelse: Ett dop genom eld som åtskiljer namnkristna från pånyttfödda
 • Religion: Människans hopplösa försök att få det rätt ställt med Yahweh- det går inte
 • Reinkarnation: En av Satans största lögner - vi blir bara inkarnerade en gång
 • Ruach haQdesh: (Helig Ande) kvinnlig, vår himmelska Moder (7-faldig)
 • Rökning: En förorenande och cancerframkallande drog, oförenlig med kristet liv
 • Sabbeteriansk: Den 7:e dag är Yahwhes rätta dag för vila, inte lördag eller söndag
 • Sanning: Kan inte kompromissas därför attt den defienerar Verkligeheten, och Yahweh är den slutgiltiga verkligehten
 • Satan: Fallen ärkeängel. Åklagaren, riktiga namn Heylel (Lucifer), lögnare och bedragare
 • Sex: Strikt avhållsamhet före äktenskapet och välsignelse inom äktenskapsförbundet
 • Sha´ul (Paulus): Acepterad som sann apostel - Ebonitism förkastad
 • Skriften allena: Endast den protestantiska bibeln är vår grund och den primära kanoniska texten
 • Skrifterna: Ofelbar i hebreiska och arameiska originalmanuskript, (men inte grekiska)
 • Tempel: Tidigare en plats för offer, idag våra fysiska kroppar som måste hållas rena
 • Tungotal: Övernarturlig förmåga att tala främmande språk - inte babblande - bara en del får gåvan
 • Uppryckelse: Ingen hemlig före-vedermödan uppryckelse - alla genomgår vedermödan
 • Uppståndelse: Bokstavlig och fysisk, av vilken det åtminstone finns 4 olika, händer bara en gång
 • Världslighet: Kompromiss med den är en inbjudan till självförstörelse
 • Yah'shua (Jesus): Han är den enda vägen tillbaka till vår Himmelske fader
 • Yahwehs högtider: alla 7 - inga hedniska (t.ex. jul. halloween)
 • Änglar: Yahwehs budbärare, (malakim) både andligt såväl som fysiskt

  Oversettelse av: Mats Rydin ([email protected])

  L. 2008/03/04
  U. 2014/03/03


  Copyright © 1987-2014
  Yahwehs Nya Förbunds Församling