Logo Copyright © 2007 NCCG - All Rights Reserved
Return to Main Page

RESURSER

Starta här...

Ansvarsfriskrivning

Introduktion til GNFK

Symfoni av sanningar

I ett nötskal

Frälsningsplan


Allmänt

Artiklar

Bibelkurs

Högtider

Intervjuer

Sekter

Sverige

Olivgrenen

Profetior

Sabbatstal

Diverse

Akut hjälp!

Barnhem

CD-ROM

Copyright

Donationer

Kalender

Kontakt

Församlingar

Publikationer  Copyrighträttsregler

  NCCG är generös och tillåter att gudfruktiga publicister använder NCCG-copyrighträttsskyddat material på sina hemsidor om de ärar och hedrar vår Fader i himmelen, Yahweh-Elohim, och följer de nedan uppräknade förutsättningarna.

  Dessa copyrightsrättsregler är inte bindande på material från denna hemsida som andra författare har copyrightsrättigheten till. Var snäll och kontakta respektive författare om du vill använda deras material.

  Material som har skrivits av före detta medlemmar av NCCG och som NCCG fick copyrighträtten till medans dom var medlemmar av NCCG och dess föregångare eller efterträdande organisation/er fortsätter att tillhöra NCCG genom att de ursprungliga författarnas frånvaro garanterar rätten att återanvända detta material för egen användning förutsatt att det inte ändras.

  A. Varför är vårt material copyrighträttsskyddat?

  (a) För att förhindra att andra människor ändrar i artiklarna och få det att se ut som de var författare av den stympade texten, vilket ger en felaktig bild av oss och Elohim som gav inspirationen till dem;

  (b) För att förhindra att sekter och fiender till evangeliet använder vårt material, helt eller delvis, för att stödja sina egna positioner efter man har gjort förändringar, eller genom att välja ut speciella avsnitt av innehållet som ger en falsk bild av vad vi säger;

  (c) För förhindra att människor använder vårt material för kommersiella syften;

  (d) Så att vi kan göra räkenskap för vår tjänst inför Yahweh, göra klart att pärlor inte kastas till svinen, etc. (se vanliga frågor FAQ).

  B. Rules for Using NCCG-Copyrighted material

  Du har rätt att utan kostnad eller genom formell tillåtelse kopiera och att använda upp till 500 ord per artikel på en personlig hemsida eller på en pappersutskrift förutsatt att du inte är fientligt inställd till denna tjänst eller dess medlemmar och inkluderar följande information som ett citat eller som en väl synlig fotnot eller slutnot i slutet av materialet:

   Copyright © [Året för copyrighten] Guds Nya Förbunds Kyrka (NCCG)
   Box 120, S-671 23 ARVIKA, Sverige
   Website: www.nccg.org/gnfk | Email: [email protected]
   Platsen för artikeln: www.nccg.org/ [skriv fullständig länkadress]

  Om denna text syns på din hemsida, så måste adressen (URL) vara aktiv, klickbar och vara en fungerande länk som leder till den ursprungliga artikeln.

  Om du önskar citera ett längre avsnittav hela artikeln, var snäll och kontakta oss (contact us) direkt för tillåtelse.

  I annat fall får inte något av detta material på denna hemsida kopieras, lagras i ett inhämtningssystem, eller i någon form, elektroniskt, mekaniskt, fotokopierat, bandat eller på annat sätt.

  Alla tidigare copyrightsrättsregler som härstammar från NCCG eller dess föregående organisationer ersätts av det senaste meddelandet så mycket som denna sida tar upp.

  NCCG har framgångsrikt fullföljt och/eller åtalat - och kommer att fortsätta att fullfölja och/eller åtala - alla uppenbara missbruk av dess copyrighträttigheter.

  C. Rätt användning av icke-NCCG-producerat material

  Denna hemsida kan ibland innehålla copyrighträttsskyddat material som inte alltid har auktoriserats av copyrighträttssinnehavaren trots vi har försökt att hitta och erhålla tillåtelse från författaren. Vi uppskattar kontaktadresser från er som eventuellt har den information som vi saknar.Vi gör sådant material tillgängligt i syfte att befrämja medvetenhet och förståelsen av ämnen som har med civilrätt, ekonomi, mänskliga rättigheter, internationella affärer, frihet, teknik & vetenskap, teologi, religion etc.att göra. Vi tror att detta utför en 'en rätt användning' av vilket som helst copyrighträttsskyddat material som är föreskrivet i sektion 107 av US Copyright Law. I enlighet med Title 17 U.S.C. Section 10, är materialet på denna sida förmedlat utan kostnad för dom som har uttryckt ett angeläget intresse av att få ta del av den medföljande informationen för efterforskning och utbildande syften. Om du har köpt detta material på en CD-ROM, är det viktigt att förstå att detta copyrighträttsskyddade material inte är inkluderat i distributionskostnaden utan bara avser NCCG:s hemproducerade författarskap.

  För mer information var vänlig och besök: http:www.law.cornell.edu/uscode/17/107.shtml

  Om du önskar använda copyrighträttsskyddat material från denna sida som tillhör icke-NCCG författare för syfte som går utöver 'en rätt använding' måste du erhålla tillåtelse direkt från copyrightsrättsinnehavaren.

  NCCG:ORG distribueras online från två EU-länder (Sverige och Tyskland) och från Nord Amerika (USA) och skyddas av copyrighträttslagar av dessa länder.

  Giltighetsförklarat av patriarkatet
  28 December 2006, uppdaterat 12 December 2009

  Översättning: Mats Rydin


  Copyright © 2006-2011 NCCG - All Rights Reserved