Logo Copyright © 2007-8 NCCG - All Rights Reserved
Return to Main Page

RESURSER

Starta här...

Ansvarsfriskrivning

Introduktion til GNFK

Symfoni av sanningar

I ett nötskal

Frälsningsplan


Allmänt

Artiklar

Bibelkurs

Högtider

Intervjuer

Sekter

Sverige

Olivgrenen

Profetior

Sabbatstal

Diverse

Akut hjälp!

Barnhem

CD-ROM

Copyright

Donationer

Kalender

Kontakt

Församlingar

Publikationer


  En symfoni av andlig sanning

   "Då sade Yah´shua till de judar som trodde på honom: Om I förbliven i mitt ord, så ären I sannerligen mina lärjungar, och I skolen förstå sanningen. Och sanningen skall göra eder fria" (Joh 8:31-32, Åkessons översättning)

  I detta avsnitt från Nya Testamentet, summerar Messias upp två stora frigörande livsprinciper:

  • 1. Tro på Yah´shua
  • 2. Förbli fast grundade i skrifterna

  Detta är målet med denna hemsida. Vi undervisar tro på Messias Yah´shua (Kristus Jesus), absolut trohet till bibelns undervisning, och liv i enlighet med den (Joh. 8:31 Amplified version). Sanningen kan bara bli känd genom att leva rätt, och när vi gör det, blir vi fria.

  Denna Messianskt-Kristna hemsida har samlat ihop all frälsande tro; skriftenligt, andligt, filosofiskt, historiskt och vetenskapligt. Sanningen, evig och gudomlig, integreras naturligt till en helhet, som gör livet glädjefullt och frigörande. Det finns emellertid ett pris att betala. Alla bra saker kostar något. Frälsningen är en fri gåva från Yaweh, men den inre rensningspocessen är långsam och smärtfull. För att sanningen skall finna ett naturligt hem i själen så måste stenklipporna av otro och olydnad i själen (kropp, sinne, hjärta pch psyke) brytas ner till fin sand.

  Detta kräver från vår sida ett beslut av vår vilja, en villighet att underordna sig Yahweh och lyda Hans Torah eller Lag genom förbund och offer.

  Den stund som Yah´shua blir din frälsare är du märkt. Å ena sidan är du märkt för frid , lycka och härlighet, men du är också märkt för moststånd. Yawehs rike är föremål för ett intensivt hat av osynliga andliga varelser som kallas demoner och genom de människor som har överlåtit sina kroppar och sinnen som värdar åt dem. Att upptäcka och besegra dem genom Kristus blir en livslång prioritet.

   "För övrigt, varen starka i Yahweh och i hans starkhets kraft. Ikläden eder Elohims helrustning, så att I kunnen stå emot djävulens ränker. Ty vi hava icke brottning mot kött och blod, utan mot furstadömen, mot makterna, mot världsbehärskarna i detta mörker, mot ondskans andeväsen i de himmelska (rymderna).

   "Stån därför omgjordade kring eder länd med sanning och iklädda rättfärdighetens harnesk och skorna bundna under fötterna i berdvillighet till fridens glädjebudskap. Till allt (detta) tagen upp trons dörrsköld, med vilken I kunnen släcka alla den ondes glödande pilar. Tagen även emot frälsningens hjälm och andens svärd, som är guds ord, under all bön och begäran, alltid bedjande i anden och därtill vakande i all ihärdighet och bön för alla de heliga" (Ef. 6:10-18 Åkesons översättning).

  Denna hemsida lägger en stark betoning på befrielsetjänsterna på grund av att samhället är så demoniserat idag orsakat av återuppvaknande hedendom och falska religioner.

  Vi föreslår att du studerar denna hemsida genom att välja ämnen från den vänstra marginalen och sedan går vidare för en mer systematisk studie av Ämnsesguiden. För dom som med en gång vill gräva i bibeln för en stadig grund i ordet, klicka här.

  Och må Yaweh vår Himmelske Fader välsigan dig genom Hans son Yah´shua (Jesus) i ditt sökande för sanning och ett liv som behagar honom och som glädjefullt uppbygger dig själv.


  "Ständigt upprepande skapar inte sanning" (John J. Robinson)

  "Jag har definitivt blivit mer betjänad av din hemsida ån någon annans. Det är den mest kompletta uppenarelsen av skrifterna jag någonsin blivit föremål för"
  (EC, USA october 2004)

  "All sanning går genom tre stadier:
  Först, är den löjlig;
  Sedan, är den våldsamt motarbetad;
  Till slut, är den accepterad som självklar"

  (Ludwig Wittgenstein)


  Oversettelse av: Mats Rydin ([email protected])

  L. 2008/03/04
  U. 2010/07/25


  Copyright © 1987-2010
  Guds Nya Förbunds Kyrka
  Yahwehs B'rit Chadashah Församling