Logo Copyright © 2007-8 NCCG - All Rights Reserved
Return to Main Page

RESURSER

Starta här...

Ansvarsfriskrivning

Introduktion til GNFK

Symfoni av sanningar

I ett nötskal

Frälsningsplan


Allmänt

Artiklar

Bibelkurs

Högtider

Intervjuer

Sekter

Sverige

Olivgrenen

Profetior

Sabbatstal

Diverse

Akut hjälp!

Barnhem

CD-ROM

Copyright

Donationer

Kalender

Kontakt

Församlingar

Publikationer


  Frälsningsplan

  1. Vad är frälsning? Frälsning är befrielse från syndens straff, besudling och kraft (Rom.6:14,23; Tit.3:4-6). Det är alltid mer viktigt än att bli räddad från eld, djupt vatten, sjukdom eller ensamhet.

  2. Vad är synd? Synd är varje tanke, ord eller handling som antingen strider mot eller inte är i fullständig harmoni med Yahweh´s heliga lag eller Torah (Rom.3:23; Jak.4:7; 1 Joh.3:4). Kort sagt, Yah'shua (Jesus) och hans lärjungar undervisade att synd är allt som inte återspeglar osjälvisk kärlek till Yaweh och andra (Matt.22:34-40).

  3. Vad har Elohim (Gud) gjort för att skänka oss frälsning? Han blev en medlem av mänskligheten i form av Yah'shuas person, levde ett syndfritt liv i vårt ställe för att tillfredställa Yahweh´s rättfärdiga krav (2 Kor.5:21), led och dog på ett kors för att ta straffet för våra synder (Matt. 20:28; Rom. 4:23-25; 1 Kor.15:3-4), och uppstod från graven för att besegra döden och Satan (Apg.2:24; Heb.2:14-15). Med andra ord, Han tog fullständigt på sig ansvaret för att betala priset för syndens konsekvenser.

  4. För vem dog Yah'shua? Yah'shua dog för alla människor (Joh.3:16; 2 Kor.5:14-15). För alla har kommit till korta när det gäller det ursprungliga syftet att lära känna Yahweh som Fader (Joh. 17:3), att ära Honom (1Kor. 10:31), och att njuta av Honom för alltid (Upp.7: 15-17; 21: 1-4). Messias (Kristus) dog för den som är syndare av naturen (Ps.51:5), olydig genom val (Rom.3:23), andligt död Ep.2:1,5), oförmögen att behaga Yahweh (Rom.8:8) och under Hans vrede (Joh.3:36; Rom. 1:18).

  5. Vad är omvändelse? Det ar en term som används av Johannes Döparen, Yah'shua, Paulus och Petrus (Matt.3:1-2; 4:17; Apg.2:38; 20:21). Omvändelse är den förändring av attityden till mig själv, till den egna synden och till Elohim (Gud), vilket innefattar hela personlig- heten - sinne, känslor, och vilja. I varierande grader kommer den alltid med sann tro. Den är vanligstvis åtföljd av sorg över synden och är ett kännetecken på att äkta omvändelse har ägt rum (2Kor.7:9-10). Sann omvändelse leder alltid till en frivillig lydnad av Yahweh´s bud (Joh.15:15; 15:10; Matt.5:19; 1Joh. 2:3-5) och är en frukt av äkta tro och frälsning.

  6. Vem kan bli frälst? Frälsning erbjuds alla och ges till alla som tror på Yah'shua (Matt. 11:28; Joh.l:12; 3:15-18,36; 6:49,47; 11:25-26; 20:31; Apg.16:3.l; Rom. 10:9-10). Yah'shua sa, "Den som kommer till mig vill jag sannerligen inte kasta ut" (Joh. 6:37).

  7. Hur tar vi emot frälsning? Bara genom tro. Varken genom nitisk överlåtelse till goda gärningar eller iakttagelse av religiösa ritualer spelar någon roll för att nå frälsning. Frälsning grundas inte på våra ansträngningar för Yahweh utan förtröstan på vad Yah'shua har gjort för oss. Allt Yahweh kräver är att vi ropar till Honom i sann tro och ber att Han frälser oss (Rom.1O:13). På den grunden ger Han oss frälsning. Lydnad för alla buden följer i dess spår.

  8. Vad är frälsande tro? Det är personlig förtröstan på Herren Yah'shua. Det är tro på att Yahweh, baserat på Messias tällföreträdande död och uppståndelse, förlåter och accepterar alla som förtröstar på Honom och endast på Honom för frälsning. (Rom.3:21-26; 4:1-25; 5:1-2; Ef. 2:8-10). Om det vi tror är rätt kommer vi också att handla rätt. Det är inte vad vi gör men vad vi tror som först och främst räknas. Goda gärningar är frukten och beviset (Ef. 2:10; 1 Joh.3:7-10), inte grunden eller orsaken.

  9. Vad är sann lydnad? Lydnad är den frälsta människans gensvar och är motiverad av kärlek till Yahweh som får henne att lyda buden. Sann tro är aldrig passiv men går hand-i-hand med lydnad. Tro på Yah'shua och lydnad av Yahweh´s bud är de två kännetecknen av dom frälsta i ändetidens församling/kyrka. (Upp.12:17; 14:11; 22:14) .

  10. Vilka bud skall vi lyda? Alla. Yah'shua varnade oss för att välja och vraka vilka bud som vi önskar att lyda och sa att det som ser ut som obetydliga bud kan få allvarliga konsekvenser för dem som ignorerar dem. (Matt. 5:17-21). Eftersom vi har fått hundratals bud som måttstock för vår frälsning har dom blivit givna i tre tilltagande nivåer av förståelse och praktiserande: (a) De Två Stora Buden, (b) De 10 Buden och (c) Mitzvot.

  11. Vad är de Två Stora Buden (Den Gyllne Regeln)? De är en sammanfattning av de 10 Buden som Yah'shua lärde: ""Du skall älska Yahweh din Elohim (Gud) av hela ditt hjärta, av hela din själ och med hela ditt förstånd. Detta är det första och största budet. Och det andra är lika stort: 'Du skall älska din nästa som dig själv.' På dessa bud hänger hela Lagen (Torah) och profeterna"" (Matt.22:37-40; 5Mos.6:5; 3Mos.19:18). De är som våra två handleder på våra händer.

  12. Vilka är de 10 Buden? De är en utveckling och förklaring av de Två Stora Buden. De talar om för oss vad det innebär att älska Yahweh och vår nästa i praktiken. (Rom. 13:8-10; Gal.5:14): (1) Tillbe endast Yahweh, den ende och sanne guden (2) Fly från avgudadyrkan; (3) Ära Yahweh´s namn; (4) Helga den sjunde dagenssabbat (ej lördag eller söndag); (5) Hedra dina föräldrar; (6) Mörda inte; (7) Begå inte äktenskapsbrott; (8) Stjäl inte; (9) Bär inte falskt vittnesbörd; (10) Ha inte begärelse till någon annans tillgångar (2Mos.20:1-17). De är som de tio fingrarna på våra två händer.

  13. Vilka är dom andra Mitzvot? Dessa är alla de andra bud som är utvidgningar, tillägg eller förklaringar av de tio Buden och är spridda över hela bibeln. De inkluderar saker som Yahweh´s dietregler (t.ex. 5Mos.14; 3Mos.11) äktenskapslagar och föreskrifter, klädsel, hur man iaktar de sju årliga högtiderna (3Mos.23) hur man uppträder i församlingen, mellanmänskliga relationer (t.ex. 3Mos.19:13-18) och så vidare. Det är flera hundratals tillsammans. En del av dem förändrades av Yah'shua för att föra upp dem till den urssprungliga standard som Yahweh avsåg. Den ceremoniella lagen och dess Levitiska prästadöme har förändrats men de etiska och de moraliska lagarna är oförändrade.

  14. Hur är det möjligt för mig att känna till och lyda alla buden? Genom att studera dem noggrant och praktisera dem regelbundet (Apg.17:11). Det är därför Yahweh har gett oss tre olika nivåer for att passa den troendes andliga mognad (a) Elementär nivå (De Två Stora Buden), (b) Medelnivå (De 10 Buden) och (C) Avancerad nivå (De andra Mitzvot). Varje nivå lägger grunden för nästa. Men eftersom alla hör ihop kommer de naturligtsvis att falla pa rätt plats med rätt tro.

  15. Vad måste jag göra för att komma in i himmelriket? Efter det att du börjat tro på Yah'shua som Messias (Kristus), tagit emot Honom som din Herre (Ledare) och Frälsare (Återlösare) bör du döpas genom total nedsänkning (Matt.21:19) och gå in i en lokal Bibel-troende församling/kyrka som håller buden. Lära dig och fullfölja de elementära principerna i evangeliet. Därefter fortsatta att fullkommnas (Heb.6:1-3), bli fullkomligt lik din Fader Yahweh i Himlen (Matt.5:48) tills du har slutat din löpsträcka som är ditt liv på jorden (Heb.12:1-2; 2Tim.4:7-8; 1Kor.9:24-26).

  16. Hur skall jag kunna skilja mellan en äkta och en falsk kyrka eller församling? För det första ser du på deras frukter (Matt.7:16,20). Är de fyllda med rättfärdighetens frukter (Fil.1:11; Gal.5:22-23)? Är medlemmarna rena, fridsamma, vänliga, ordentliga, villiga att böja sig för sanningen, fulla av nåd, opartiska och rättframma (Jak.3:17-18)? För det andra, undervisar de om och lyder de alla Yahweh's bud (Matt.19:17)? Är de fulla av visdom och förståelse (Ord.4:5a)? Är de ångerfulla (Apg.17:30-31)? Är de lyckliga (Ps.146:5)? Är de fulla av kärlek till varandra (Joh.3:11)? Är kyrkan byggd på apostlarnas och profeternas grundval (Ef.2:20) och är de välsignade med alla andliga gåvor (1Kor.12:28)? Är grunden Yah'shua Messias (Jesus Kristus) eller en institution eller någon karismatisk person (1Kor.3:11)? Lever pastorerna och medlemmarna enkelt och ödmjukt (Jak.4:6)? Är rikedomen jämnt fördelad (Apg.2:44 4:32)? Älskar männen sina hustrur som Messias älskade församlingen/kyrkan, underordnar sig hustrurna sina män i rättfärdighet (Kol.3:18-19; Ef.5.22-28)? Är människorna fria från äktenskapsbrott, otukt, homosexualitet och andra synder (Gal.5:19-21)? Sök i din bibel så kommer du att förstå vad du kan vänta från en äkta församling bland Yahweh´s folk.

  Letar du efter ett sådant folk?

  Guds Nye Pakts Kyrka (Yahweh's B'rit Chadashah Församling) kan vara den gemenskap du har kallats till. Vänligen tag kontakt med huvudkontoret eller din närmaste representant om du är intresserad eller vill ha mer information.

  Oversettelse av: Mats Rydin

  L. 2000/03/08
  U. 2017/01/27


  Copyright © 1987-2017
  Yahwehs Nya Förbunds Församling