Logo Copyright © 2007 NCCG - All Rights Reserved
Return to Main Page

RESURSER

Starta här...

Ansvarsfriskrivning

Introduktion til GNFK

Symfoni av sanningar

I ett nötskal

Frälsningsplan


Allmänt

Artiklar

Bibelkurs

Högtider

Intervjuer

Sekter

Sverige

Olivgrenen

Profetior

Sabbatstal

Diverse

Akut hjälp!

Barnhem

CD-ROM

Copyright

Donationer

Kalender

Kontakt

Församlingar

Publikationer


  Logo copyright © 1987-2008 NCCG - All Rights reserved

  Ansvarsfriskrivning

  NCCG (GNFK) och dess värdar tar inte ansvar för alla de svårigheter som kan uppstå när man läser denna hemsida och använder någon informationen på denna sida eller laddar ned material från den.Vi tar inte hänsyn till de begränsningar som kan uppstå pga. fel, ogentligheter, utelämnad, missledande eller nedsättande påståenden. Informationen på denna hemsida kan innehålla åsikter eller synsätt som inte överenstämmer med NCCG eller någon annan tjänst eller någon annan person till vilken NCCG skulle kunna ha tillfällig skyldighet eller ansvar för, om inte annat uttryckligen sägs.

  NCCG tar inte emot hemlig eller copyrightskyddad information från dig genom vår hemsida eller på våra on-linegrupper. Vilket annat material, eller annan kommunikation som du överför eller postar till hemsidan eller till grupper kommer att betraktas som icke hemliga och eller copyrightskyddade, om inte NCCG inte talar om det. NCCG:s skapade produkter är fria att kopiera, visa, distribuera, inlämma eller på annat sätt använda all data, i bilder, ljud, texter och andra saker som finns däri för vilket som helst kommersiellt eller ickekommersiellt syfte. Du är förbjuden att posta eller överföra olagligt, stötande, kränkande, nedsättande, obscent, pornografiskt, eller annat material som som kan överträda någon lag.

  Information kan ändras eller uppdateras utan någon förvarning. NCCG kan också göra förändringar i produkterna och /eller tjänsterna och programmen som beskrivs i denna informaion när som helst utan förvarning

  Varje länk till tredje part sker endast enligt med din tillåtelse. Länkar gjorda för andra hemsidor sker på egen risk och NCCG tar inte något ansvar för någon länkad sida. Var snäll och förstå att om du ansluter dig till en hemsida som inte tillhör NCCG, så är den oberoende från NCCG och NCCG har ingen kontroll över den även om den skulle innehålla NCCG:s logo. Vi bekräftar inte eller acccepterar innehållet eller användandet av en sådan hemsida som inte administreras av NCCG Vi har inte testat något innehåll, mjukvara eller länkar på någon hemsida som är länkad till NCCG och ger inte någon utlåtelse beträffande kvaliteten, säkerheten, användbarheten eller pålitligheten av någon av dem eller något av innehållet i dem. Användare måste vara försiktiga och ta sitt ansvar för det som man valt att använda och se till att det är fritt från sådana saker som virus, worms, trojan horses och annat som är farligt.

  Denna hemsida är inte garanterad att vara fri från sk.datorvirus och vi rekommendrar på det starkaste att undersöka om det finns sådan virus innan du ladder hem något till din dator.

  NCCG strävar efter att informationen på denna hemsida är uppdaterad och riktig. Emellertid så har informationen på denna hemsida, på on-linegrupper och NCCG-ledda chattar inte rättslig eller proffisionellt stöd och NCCG tar inget ansvar för användandet av dess innehåll. NCCG kan inte hållas ansvarig för innehållet på några sidor som hänvisas av en extern länk.

  Om du väljer att öppna och läsa denna denna hemsida

  måste du ovillkorligen hålla med om följande saker

  1. Att till punkt och pricka följa NCCG:s Copyrighträttsregler;

  2. Att innehållet är avsett och har blivit skapat endast för att ge allmän information och underhållning och syftet är inte att ge rättslig, medicinsk, ekonomisk eller professionell råd. NCCG och dess ägare, partners, arbetare, befattningshavare, styrelsmedlemmar, fullmaktshavare och ombud lovar inte eller garanterar att innehållet är riktigt, komplett eller up-to-date. Det finns ingen garanti att innehållet är korrekt, komplett eller up-to-date under några omständigheter.

  3. Att Innehållet kan länkas till en annan plats via internet Det finns ingen bekräftelse, garanti eller säkerhet som är direkt eller indirekt gjord beträffande innehållet och informationen som är tillgänglig på en annan hemsida. NCCG administrerar ingen länkad sida eller bedömer äganderätten och äktheten av någon information som finns på en länkad sida. NCCG har inte något ansvar för något på någon annans hemsida.

  4. Att om du läser eller tillgodogör dig materialet på denna hemsida kan NCCG inte kan hållas ansvarig i något avseende för din psykiska, mentala, andliga eller emotionella hälsa eller välbefinnande eller om det uppstår någon indirekt, direkt, tillfällig, åtföljande, speciell, eller betydande skada pga.av det. Du använder och surfar på denna hemsida på egen risk. Varken MLT eller någon annan som är involverad i arbetet med att skapa, producera, eller ge ut hemsidan är ansvarig för någon direkt, tillfällig, åtföljande, eller straffberättigad skada som uppkommit genom ditt besök, eller användande av hemsidan.

  5. Att NCCG är inte ansvarig för någon skada som orsakas av virus eller något annat som uppkommit på din dator eller annan egendom genom du besöker, använder dig av, eller surfar på hemsidan, inte heller eller om du laddar ner av något material med data, text, bilder, video eller audiofiler.

  6. Att du har blivit myndig, uppnått myndighetsåldern ('age of majority'). Myndighetsåldern är defenierad som den ålder då man blir vuxen enligt lagen. Du är inte officiellt välkommen om du är under myndighetsåldern. Om du ändå går in på hemsidan betyder det att du ignorerar det som sägs om att inget ansvar övergår till NCCG eller till någon annan part eller person. Myndighetsåldern är 18 i de flesta länder, men är så låg som 12 (ex. Grönland) eller så hög som 21 (Argentina) i andra länder. Det är ditt ansvar att förvissa dig om vad myndighetsåldern är i ditt hemland innan du går in på denna hemsida. Du, eller dina föräldrar/förälder/vårdnadshavare lovar också att inte på något sätt hålla NCCG ansvarig eller skyldig om du skulle ljuga om din ålder efter ha haft kontakt med NCCG. Om du går in på hemsidan, eller kontaktar NCCG genom dess on-linegrupper, genom e-mail, IM brev eller annan form av kommunikation visar du att du har nått den lagliga myndighetsåldern och att du inte håller NCCG på något sätt ansvarig om du inte har det. Den som inte har nått myndighetsåldern är enligt förklaringen inte oficiellt tillåten att gå in på hemsidan eller kontakta NCCG eller dess representanter. Oavsett vilken myndighetsåldern som gäller i ditt hemland, så mycket som det berör NCCG, är är den moraliska myndighetsåldern 18 om den inte är högre i ditt hemland. I det fallet kommer vi att räkna med den högre åldern som den lagliga åldern, och vi förväntar oss att du gör dt samma.

  7. Att NCCG inte på något sätt ansvarar för någon form av sk."hatbrott" ("hate crimes") som kan bli följden av att du går in på denna hemsida eller genom att du går med i någon/några av dess grupper eller genom att du tar kontakt med NCCG på ett elektroniskt eller på något annat sätt. Varje land som har sådana lagar måste ta med alla dessa "hate crimes" och behandla dem på samma sätt. Genom att att gå in på denna hemsida och genom att läsa dess material kommer du att frivilligt och utan att sörja över välja att bli ett 'offer' för någon och alla förmenta 'hatbrott' vilket kan bli resultatet av det material som NCCG publicerar. Du kan inte på något sätt hålla NCCG för ansvarig för det. Du samtycker då också med att din livsstil, ditt kön, din sexualitet, och/eller ditt kulturella arv kan komma att diskuteras på ett negativt sätt.

  8. Att om du fortsätter tar du fullt ansvar för innehållet av artiklarna som du läser.

  Var snäll och stäng denna hemsida genom att klicka på backknappen på din dator, stäng fönstret eller klicka på exitknappen nedan och sök efter något annat om du inte samtycker med ovan nämnda punkter:

  Översättning: Mats Rydin
  Copyright © 2007-2011 NCCG - All Rights Reserved