Logo Copyright © 2007 NCCG - All Rights Reserved
Return to Main Page

RESURSER

Ansvarsfraskrivelse

Introduksjon til GNPK

Sannhetens symfoni

Nøtteskal

Frelsesplan


Generelt

Artikler

Bibelkurs

Høytider

Intervjuer

Kulter

Norge

Olivengrenen

Profeti

Sabbatstaler

Diverse

Akutt hjelp!

Barnehjem

CD-ROM

Copyright

Donasjoner

Kalender

Kontakt

Menigheter

Publikasjoner  117. SDA og GNPK tro sammenlignet


  1. At hele Bibelen er Yahweh-Guds inspirerte ord (2 Tim.3:16) JA, men se à (A)

  2. På guddommen som nevnt i Matt.28:18-19 JA

  3. På frelse i Yah'shua haMashiach (Jesus Kristus), vår Herre (Joh.3:16; Apg.4:12) JA

  4. At Yah'shua's (Jesu) gjenkomst er nær (Joh.14:1-3; Luk.21:25-26) JA

  5. At vi er frelst ved tro, ikke ved gjerninger eller ved at vi holder loven (Ef.2:8-10) JA

  6. At gode gjerninger er frukten av sann tro (Jak.2:17-20) JA

  7. På gjenfødelse, bibelsk omvendelse, sann helligjørelse og et hellig liv (Joh.3:1-7; Apg.3:19) JA

  8. At dommens tid er nær, og et spesielt evangelisk budskap kaller menneskeheten tilbake til glemte bibelske sannheter (Åp.14:6-12) JA

  9. At de ti bud er Elohims (Guds) rettesnor i dommen (2 Mos.20:3-17) JA

  10. At den opprinnelige sabbat, den syvende dag, er den sanne Herrens dag gjennom hele Bibelen (Joh.1:1-3; Mark 2:27; 1 Mos.2:1-3; 2 Mos.20:8-11; Matt.5:17-19; 24:20; Jes.66:22-23) JA

  11. At de som følger Kristus, vil sky verdslighet fordi det gjør dem uskikket til himmelen (1 Joh.2:15-17) JA

  12. At legemet er et tempel for Den Ruach haQodesh (Hellige Ånd) (1 Kor.6:19-20; 10:31) JA

  13. At døden er en søvn til oppstandelsen (Fork.9:5-6,10; 1 Kor.15:20-21,51-55; 1 Tess.4:13-18; Rom.6:23) NEI: se à (B)

  14. På alle Den Ruach haQodesh's (Hellige Ånds) gaver (1 Kor.12:1-31; Åp.12:17; 19:10) JA

  15. At dåpen skjer ved nedsenkning i vannet (Matt.28:18-20; Kol.2:12; 3:1-4; Rom.6:3-5) JA

  16. På evangelisk underhold ved tiende og gaver (Mal.3:7-12; Matt.23:23) JA, men se (C)


  (A) (1) Er Jehovas Vitner Guds eneste talerør? av Trond Standnes, #16, s.7-9 (NPKF, 1992); (2) Fundamentale forskjeller mellom Nye Pakts Kristen doktrine og enkelte "Ortodokse" tradisjoner av Christopher C. Warren, #3 "Bible Translations", pages 6-8 (NPKF, 1993); (3) Scripture i The New Covenant Christian Witness, No.3, March 1993, pages 13-14; (4) The Bible Canon: Accident or Design? i The New Covenant Christian Witness, No.7, December 1993, pages 18-19);

  (B) (1) Er Jehovas Vitner Guds eneste talerør? av Trond Standnes, #2,#3,#4,#14 (s.3-4,6) (NPKF, 1992); (2) The Pre-existence of Jeremiah: An Examination of the Bible Teaching on Pre-existence compared with the Teachings of the Jehovah's Witnesses, Seventh-Day Adventists, and the Wordwide Church of God by Christopher C. Warren, in The New Covenant Christian Witness, No.7, December 1993, pages 49-55 (NPKF, 1993); (3) Hva bibelen lærer om 'sjel'

  (C) (1) Ap.gj. 4:32-36; 5:1-11; (2) Hvor er den sanne kirken?, #7, s.6 (NPKF, 1993)


  Andre forskjeller mellom Nye Pakts Kristne
  og Syvende Dags Adventister

  1. Nye Pakts kristne feirer ikke hedenske høytider som jul (se (1) Hvor er den sanne kirken?, #12, s.9, NPKF, 1993; (2) Pagan Festivals i The New Covenant Christian Witness, No.3, March 1993, s.33-34; (3) 25 December, 6 January, or 6 April: When Was Jesus Born? i the New Covenant Christian Witness, No.6, November 1993, s.28-36; (4) Vi ønsker deg en gledelig Nimrod? - Sannheten om jul, s.37-39; (5) The Hidden Dangers of Halloween i the NCCW, No.7, December 1993, s.19-22; (6) More on Christmas, ibid., s.34-36);

  2. Nye Pakts kristne tror at tusenårsriket (Millennium) vil skje på jorden og ikke i himmelen (se (1) Grunnleggende bibellære, Nr.16, "De siste dager, det annet komme, og tusenårsriket"; (2) The Second Coming, Millennium and Rapture i The New Covenant Christian Witness, No.3, March 1993, s.34-35);

  3. Nye Pakts kristne tror at apostler og profeter ikke bare er relevante men nødvendige i tjenesten for å lede kirken til perfeksjon (se (1) Fundamentale forskjeller mellom Nye Pakts Kristen doktrine og enkelte "Ortodokse" tradisjoner, #1, s.3-5; (2) The New Covenant Christian Witness, No.1, August 1992, s.23-27,31-35; (3) Den Nye Pakts Vitne, nr.1, desember 1993, "Når apostler blir kalt: Hvordan apostler blir kalt i Den Nye Pakt, s.10-12 -- se også s.17-19);

  4. Nye Pakts kristne tror at det Melkesedekske prestedømmet er det Nye Pakts "Kongelige Prestedømmet" i Kristus (se The New Covenant Christian Witness, No.3, March 1993, "Priesthood", s.24);

  5. Nye Pakts kristne tror at Herren Yah'shua (Jesus) var gift mens Han var i kjødet (se (1) The New Covenant Christian Witness, No.1, October 1992, Var Yah'shua (Jesus) gift? Del 1, s.3-6; (2) NCCW, No.3, Part 2, s.3-10; (3) Jesus and Marriage, s.21; (4) NCCW, No.4, Part 3, s.32-41; (5) NCCW, No.5, July 1993, Part 4, s.21-30);

  6. Nye Pakts kristne tror at Gud er mer enn bare "ånd" (se Is God a Spirit?, i den NCCW No.7, December 1993, s.56-63).

  7. Forskjellige ting om ekteskapslover, helvete, sjel, sabbaten, diakonisser, apostler, profeti, kirken, Ellen White, osv. (se (1) Letters to a Seventh Day Adventist Friend).

  Laget: 18. november, 2004
  Oppdatert: 18. november, 2004


  Copyright © 1987-2008
  Guds Nye Pakts Kirke
  Yahwehs B'rit Chadashah Forsamling