Logo Copyright © 2007 NCCG - All Rights Reserved
Return to Main Page

RESURSER

Ansvarsfraskrivelse

Introduksjon til GNPK

Sannhetens symfoni

Nøtteskal

Frelsesplan


Generelt

Artikler

Bibelkurs

Høytider

Intervjuer

Kulter

Norge

Olivengrenen

Profeti

Sabbatstaler

Diverse

Akutt hjelp!

Barnehjem

CD-ROM

Copyright

Donasjoner

Kalender

Kontakt

Menigheter

Publikasjoner  59. VI ØNSKER DEG EN
  GLEDELIG NIMROD
  Sannheten om jul


  "Vi ønsker deg en gledelig jul,
  "Vi ønsker deg en gledelig jul,
  "Vi ønsker deg en gledelig jul,
  "Og et godt nytt år!"

  Slik lyder en populær engelsk sang. Men hvor mange innser at den orginale "Jule" høytiden, og ånden i den moderne høytid, har lite eller ingenting med kristendom å gjøre, men har røtter i den skammeligste hedenskap?

  Den opprinnelige Julehøytid kom fra Babylon, grunnlagt av Nimrod, Hams sønnesønnen, som igjen var Noas sønn. Faktisk er Jul og vestlig kapitalisme "bestevenner", for det var Nimrod som grunnla det Babylonske organisert konkurranse systemet, og menneske-styrte regjeringer og imperium bygd på konkurerrende og profitt-skapende økonomisystem. Det var Nimrod som lagde det opprinnelige Babels Tårn, den første Babylonske by, Nineveh (hovedstaden i Assyria), og mange andre kommersielle og hedensk-religiøse senter.

  Nimrod var så ond at han giftet seg med sin egen mor, Semiramis. Etter Nimrods brå død, grunnla Semiramis en falsk Messias, eller anti-Krist doktrine som senere ble anerkjent av mange hedenske relgioner. Hun påsto at et full-vokst eviggrønt tre sprang ut over natten fra en død trestubbe, som skulle symbolisere utspring til et nytt liv hos den døde Nimrod. På hans bursdag, påsto hun, ville Nimrod besøke det evigrønne treet og etterlate gaver på det. 25. Desember var Nimrods bursdag. Det er fra denne myten, laget av en kvinne, som var skyldig i blodskams forhold med en av de mest ondskapsfulle menn som noen gang har levd på jorden, at vi har fått det opprinnelige Juletreet.

  Etter hennes død ble Semiramis tilbedt som "Himmelens Dronningen", og Nimrod, under varierende navn, ble den "Himmelens gudommelige sønn". Gjennom generasjoner i denne avguderiske tilbedelse, ble også Nimrod, den falske Messias, sønnen til Baal, solguden. I dette falske Babylonske system, ble "Moren og Barnet" (Semiramis og Nimrod gjenfødt) hoved målet for tilbedelse i alle hedenske religioner. Navnene varierte i forskjellige land og språk. I Egypt var det Isis og Osiris; I Asia, Cybele og Deoius; i hedenske Roma, Fortuna og Jupiterpuer. Til og med i Hellas, Kina, Japan, og Tibet er det et motstykke til Madonna å finne, og lenge før Kristi første komme.

  Det eviggrønne treet, som er et symbol på den årlige gjenfødelse av denne falske Messias, er et av hovedtradisjonene av Julehøytiden. Her i Norge danser barn rundt juletreet, og etterligner en hedensk sermoni startet av Nimrod og hans prester for tusenvis av år siden. For lenge siden advarte Herren ettertrykkelig mot det å etterligne disse hedenske vaner:

   "Så sier Yahweh: Venn dere ikke til hedningenes vei ... For folkenes skikker er tomhet. De feller et tre i skogen, og treskjæreren lager det til med øks. Med sølv og gull pryder de det. Med spiker og hammer fester de det, så det ikke skal falle." (Jeremia.10:2-6).

  Likevel er dette hva det materialistiske, Nimrodske vestlige verden, gjør hvert år ved juletider. "Dekker" treet med dekorasjoner, lys, presanner og flagg. De fester sine trær i potter så de ikke skal "falle".

  Det er mange andre tradisjoner tilknyttet julen, som julebukk, utveksling av julegaver og julekort, julenissen (Nimrod selv) osv., og alle har samme opprinnelse. Spesielt byttingen av presanger er del av en berusende kommersiell sesong, når folk årlig ruinerer seg selv og regjeringer. I noen land, (som Norge) har de lavere skatter i Desember for å oppmuntre folk til handle.

  Julesesongen ærer ikke Kristus -- den ærer Nimrod, og således Satan. Ingen kristne som blir presentert fakta om høytidens opphav har noen unnskyldning for å feire den legner. De burde bli moralskt krenket, vemmes og boikotte hele sesongen. Feiring av dette djevelske system, er for Nye Pakts Kristne som kjenner til realitetene, et kompromiss med verden, og en fornektelse av den sanne Messias, Yah'shua haMashiach (Jesus Kristus), som ble født 6.april og ikke 25.Desember.

  Brødre og søstre, hvis dere er oppriktige til Yahwehs tider og sesonger, og bryter julefeiringens bånd, vil Han med sikkerhet velsigne dere, og Han vil forvandle tomhet til åndelig velvære. Jeg vil råde dere til å samles med de hellige i julesesongen og gjøre det til en spesiell felleskaps og tilbedelses tid, og prise adskilt fra denne verden, og alle de falske religiøse systemer som er så veldig forent med den Nimrodske økonomi og politiske system -- et system som snart vil spille en hovedrolle i tilbakekommelsen av en mye værre Nimrod enn han som grunnla Babylon, ja Antikrist. Gå istedet og fortell deres venner om Yah'shua (Jesus) som kom for å fri folket fra all synd, inkludert hedenske tradisjoner, og inviter dem til å motta Ham som deres Frelser.

  Så skal vi si. "Vi ønsker dere god jul" denne julen? Gud forby! Og la oss slutte å kalle det "jul (Kristi fødsel)" for det besmitter Kristi Navn. La oss kalle det hva det virkelig er, Nimrods fest eller Brumalia (det romerske navnet). Ville du ønske noen en "god Nimrod" eller en "god Brumalia"?

  Så hva kan gjøres når folk ønsker dere en "god Jul?" Husk, at mye godt gjøres i denne sesongen og det skulle oppmuntres. Alt som er godt er av Yahweh. Noen ganger vil du ha tid til å forklare ditt standpunkt med hensyn til denne høytiden, men ofte vil du ikke. Hvis noen ønsker deg en "god jul" når de går forbi deg, hvorfor ikke svare med: "Yahweh velsigne deg", som Yah'shua (Jesus) ville ha gjort? Hvem vet. Kanskje de vil bli nysgjerrighet og du vil få muligheten til å vitne om Kristus. Da vil sesongen virkelig bli hellig for deg, og ikke på grunn av noen hedensk høytid, men fordi du forsvarte sannheten og bragte frelse til verden, ved ditt vitnesbyrd. Hver dag vil derfor bli en Hellig Dag -- en sann "helligdag".

  Oversatt av Mikael Larsen, Oslo menighet.
  Første gang utgitt i The New Covenant Christian Witness, Nr.6, november 1993, s.37-39

  The truth about Christmas (engelsk)

  Laget: 4. august, 1998
  Oppdatert: 2. november, 2004


  Copyright © 1987-2008
  Guds Nye Pakts Kirke
  Yahwehs B'rit Chadashah Forsamling