Logo Copyright © 2007 NCCG - All Rights Reserved
Return to Main Page

RESURSER

Ansvarsfraskrivelse

Introduksjon til GNPK

Sannhetens symfoni

Nøtteskal

Frelsesplan


Generelt

Artikler

Bibelkurs

Høytider

Intervjuer

Kulter

Norge

Olivengrenen

Profeti

Sabbatstaler

Diverse

Akutt hjelp!

Barnehjem

CD-ROM

Copyright

Donasjoner

Kalender

Kontakt

Menigheter

Publikasjoner  35. VAR YAH'SHUA (JESUS) GIFT?


  Innledning

  Var Yah'shua (Jesus) gift? Dette har vært et kontroversiellt spørsmål som noen ganger reises mot dagens populære mening. Tradisjonen har skapt en mening, populær blandt moderne kristne, at Jesus ikke var gift. Det å motsi at Han var gift betyr å si at Han ikke var underlagt de samme lover, ordinanser eller prinsipper som ellers var pålagt resten av menneskeheten. Noen motsier ekteskapet Hans ved å mene at ekteskapets natur er syndig -- at ekteskap involverer et grunnlag av dyrisk eller sanselig praksis, og at forening av kjønnene er ?ond uavhengig av betingelsene. Slik forhindrer den populære tro Yah'shua (Jesus) i å delta i den gamle lov og praksis for ekteskap. Kristenheten i dag lærer en Kristus i sølibat.

  Grunnene til å tro at Yah'shua (Jesus) levde i ekteskap, heller enn sølibat, er mere logisk, og til en viss grad mere gyldige, gjennom profetiens lys, historie og åpenbaring. Likevel vil de som refererer til, eller modig påstår at Yah'shua (Jesus) var gift, vanligvis bli gjenstand for et rop om "blasfemi" fra den moderne kristenhet. På tross av de populære meninger og gudfryktige beskjedenhet i samfunnet vårt, kan en nøyaktig undersøkelse bevise interressante, om ikke fordelaktige sider, til ønsket om et svar på dette relevante spørsmålet.

  1: Ekteskap og Sølibat

  En av Yahwehs første lover og befalinger til mennesket var ekteskap. Og fra Edens hage til denne tid, har Yahweh fortsatt å godta og velsigne dem som har æret denne pakt. Ekteskap, holdt høytidlig av Yahweh fra begynnelsen, ble etablert med en Guddommelig godkjennelse av hensikten med å formere arten, til gjensidig hjelp, og til trøst og kameratskap. Det var en forening så hellig og åndelig av natur at mannen og kvinnen skulle bli "ett kjød" (1.Mos.2:24; Matt.19:5). Denne uadskillelig forening er åndelig illustrert i en lignende sammenligning med Kristus til Hans Kirke (Ef.5:30); og Yahweh har gjennom historien gitt mange lover og bud angående ekteskap -- ikke ved å holde tilbake, men heller begrense alt som kunne nedbryte ekteskapsbåndene, f.eks. ekteskapsbrudd, hor osv... Blandt dette som kunne sette ekteskap på spill, var sølibat (det å være ugift), som aldri var en akseptabel praksis i det gamle Israel, eller i tidlig kristenhet, men heller en hedensk doktrine inntil det ble inbefattet i en apostatisk kristenhet. Ved sin natur gir sølibatet lite til kvaliteten av en manns kvalitet -- enda mindre til en kvinne, fordi fruktbar formering av artene er ønskelig; ufruktbarhet i noe leder til tilintetgjørelse.

  Paulus forutså kristenhetens apostasi og advarte de troende angående disse hendelser. Sølibati ble blandt annet, "Lært av demoner".

   "Men Ruachen (Ånden) sier med klare ord at i kommende tider skal noen falle fra troen og holde seg til forførende ånder og demoners lærdommer. Det skjer ved hykleri av falske lærere, som er brennemerket i sin egen samvittighet. Disse forbyr å gifte seg og påbyr å avhode seg fra visse slag mat, enda Gud har skapt den til å bli tatt imot med takk av dem som tror og har lært sannheten å kjenne" (1.Tim.1-3).

  Innskudd i skriftene ble en fruktbar måte å høste fremmede filosofier og ideologier på. Denne forvirring ble senere loven for lære i den Romerske Kirken. Under innflytelse av Gresk Gnostisk tenking og romerske tradisjonelle lover, led de kristne prinsipper mer enn gjennom århundrer av barbarisk forfølgelse. Overtro og unyttige ritualer erstattet Guddommelig åpenbaring. Deretter, fra disse erstatningene for evangeliet blandet med overtro, kom våre historiske tradisjoner, som var så langt fra den originale lære, at da enkelte av de sanne lemninger av skriftene ble funnet forårsaket det en reformasjon.

  Sølibati var blitt en så dominerende lov i den eksisterende kirke, at det ble nødvendig å skjule skriftene for de vanlige medlemmer; i enkelte tilfeller var Guds Lover til og med blitt endret, eller satt til side for å stemme med de senere læremessige forandringer.

  Fra 12 til 30 års alderen, et gap på 18 år, mangler den skriftelige historien om Yah'shuas (Jesu) Liv. At "Han vokste i visdom" er en ekstremt utilstrekkelig opptegnelse om livet til Én så viktig som, verdens Forløser. Johannes den Elskede skrev om Jesu ord og handlinger som, han sa, ville være mange nok til å "fylle bibliotekene" (Joh.21:25). På grunn av dette vitnesbyrdet kan vi være rimelig sikre på at mye mer ble skrevet om Jesu liv, enn det de få sidene i våre fire evangelier inneholder. Det mangler til og med mange andre kjente bøker i det Nye Testamentet:

  • Et tidligere brev fra Paulus til Korinterne (1.Kor.5:9)
  • Et annet brev fra Paulus til Efeserne (Ef.3:3)
  • Et brev fra Paulus fra Laodikea (Kol.4:16)
  • Et tidligere brev av Judas (Jud.1:3)
  • Profetier av Enok (Jud.1:14)

  Fordi store deler av kristenhetens historie er mistet, vraket, eller forandret, er det vanskelig, om ikke umulig, å finne de sanne fakta. Og til disse dunkle rester av historie, har apostasi lagt til dogmer, ritualer og mennesketradisjoner. Protestantismens stemme ærklærte feilene i dette historiske lappeteppe, skapt av mennesker.

  Gjennom århundrene har disse tradisjonene påvirket kirkens lov, og den ble i sin tur ansett som et historisk faktum. De virkelige fakta forblir som et skjellett av den originale strukturen i kristenheten så fjernt fra den virkelige sannhet er disse tradisjoner at fakta synes fremmedartet, om ikke feilaktige, når de bringes fram i lyset.

  Historien til kristenhetens ekteskapslov er ikke gyldig, ettersom den er framkommet gjennom århundrer av tradisjonelle vaner, filosofier og menneskestyring; spesiellt gjennom kanaler som har ødelagt omtrent enhver annen lære og ordinans fra et hellig evangelium. Lovene om Ekteskapspakten er blitt like ødelagt som noen annen del av vår religiøse historie. Gjennom menneskers tradisjoner og antagelser, er sølibati ikke bare blitt en godtatt lære i kirken for menn og kvinner, men til og med for Kristus!

  I bunn og grunn er spørsmålet ikke "hvilket bevis har vi for at Yah'shua (Jesus) var gift?" men heller, "Hvor finnes det noe bevis for at sølibati var en lov i Guds lære?""

  Was Yah'shua Married? (engelsk)

  Oversatt fra engeslk av Kirsti E. Larsen & Mikael Larsen, Oslo menighet

  Laget: 3. august, 1998
  Oppdatert: 1. november, 2004


  Copyright © 1987-2008
  Guds Nye Pakts Kirke
  Yahwehs B'rit Chadashah Forsamling