Logo Copyright © 2007 NCCG - All Rights Reserved
Return to Main Page

RESURSER

Ansvarsfraskrivelse

Introduksjon til GNPK

Sannhetens symfoni

Nøtteskal

Frelsesplan


Generelt

Artikler

Bibelkurs

Høytider

Intervjuer

Kulter

Norge

Olivengrenen

Profeti

Sabbatstaler

Diverse

Akutt hjelp!

Barnehjem

CD-ROM

Copyright

Donasjoner

Kalender

Kontakt

Menigheter

Publikasjoner


  Den Nye Pakts
  GRUNNLEGGENDE
  BIBELLÆRE

  2. utgave

  1. FORSONINGEN - Guds tiltak mot mennskets synd
  2. OMVENDELSE og Yah'shua Messias' Herredømme -
  3. VANNDÅPEN
  4. DÅP og BEKREFTELSE i den Hellige Ånd
  5. Den Hellige Ånd - GUDS GAVE
  6. GUDS ORDS AUTORITET
  7. PRISNING, TILBEDELSE og BØNN
  8. Guds Tilveiebringelse av HELBREDELSE
  9. Guds plan for INDRE HELBREDELSE og UTFRIELSE
  10. Prinsipper som bygger opp KARAKTEREN
  11. EKTESKAPET - Guds fullkomne valg
  12. Deltagelse i det LOKALE FELLESSKAPET
  13. Guds AUTORITET, ORDEN og DISIPLIN i kirken
  14. RIKDOM og det å gi
  15. Den store OVERGIVELSE
  16. De SISTE DAGER, det ANNET KOMME og TUSENÅRSRIKET
  17. ISRAEL og de SISTE DAGER
  18. TRO PÅ GUD
  19. Å se på og utføre ORDET
  20. OPPBYGGING av tro gj. bekjennelse & å fastsette kursen for livet
  21. BEKJENN DIN TRO tydelig
  22. FORUTBESTEMMELSE kontra FRI VILJE
  23. KOM TIL SION!

  Foundational Studies of the Bible in English (3rd Messianic edition)


  VÆR MED PÅ ET NYTT SPENNENDE BIBELKURS!
  "Grunnleggende Bibellære"
  23 hefter (12-24s pr. hefte) -- Kr.15 pr.stk eller Kr.200 pr. sett
  (Spesiell rabattordning for studenter, arbeidsledige, pensjonister, osv.)
  OSLO - Pastor Herman Rustad (90-89-35-11)


  Laget: 6. januar 1999
  Oppdatert: 28. october 2004


  Copyright © 1987-2008
  Guds Nye Pakts Kirke
  Yahwehs B'rit Chadashah Forsamling