Logo Copyright © 2007 NCCG - All Rights Reserved
Return to Main Page

RESURSER

Ansvarsfraskrivelse

Introduksjon til GNPK

Sannhetens symfoni

Nøtteskal

Frelsesplan


Generelt

Artikler

Bibelkurs

Høytider

Intervjuer

Kulter

Norge

Olivengrenen

Profeti

Sabbatstaler

Diverse

Akutt hjelp!

Barnehjem

CD-ROM

Copyright

Donasjoner

Kalender

Kontakt

Menigheter

Publikasjoner  18. Når Apostler blir Kalt:
  Hvordan apostler blir kalt i GNPK


  Den Nye Pakt er en av de få kristne kirker som kaller apostler, og det er den eneste som kaller dem ifølge det ny-testamentlige mønster. I dag vil jeg prøve å forklare hvordan apostler blir kalt, og spesielt i sammenheng med mitt eget kall.

  Apostler i det Nye Testamentet

  Det var to karaktertrekk som gjorde det Nye Testamentets Apostler annerledes fra alle andre slags tjenester (1) De elsket og tjente Herren Yah'shua (Jesus) med hele sitt hjerte, og var villige til å ofre alt for Ham; og (2) de kjente Ham personlig som øyenvitner til Hans gjerninger og lære.

  I dag mottar menn og kvinner kraft fra Kristus gjennom den Ruach haQodesh (Hellige Ånd) og begynner å elske og tjene Ham på den måten. Dette var Trøsteren som Yah'shua (Jesus) lovet sine disipler at skulle gå med dem, når Han ikke lenger var med dem i kjødet (Joh.14:6). Han indikerte også at gjennom dette usynlige nærvær ville de kunne utføre mye mer enn da Han vandret sammen med dem fysisk (Joh.14:12)

  Det var to slags Apostler på ny-testamentlig tid (1) det var de som hadde vandret med Han som den dødelige Messias og (2) det var de som aldri hadde møtt Han som et menneskelig vesen men som Paulus gjorde, som den oppstandne Annen Person i Guddommen. Herav følger at de som lever i dag som blir kalt inn i Apostolatet må kalles som Paulus ble, siden Yah'shua (Jesus) ikke lenger vandrer på jorden som et dødelig vesen.

  I det Nye Testamentet finner vi at alle kall til tjenesten ble gjort ved den Ruach haQodesh (Hellige Ånd): "Mens de holdt gudstjeneste og fastet, sa den Hellige Ånd: 'Ta ut for meg Barnabas og Saulus til den gjerning som jeg har kalt dem til'", står det i Apostlenes gjerninger (Apg.13:2). Dette kall blir deretter bekreftet av vitnesbyrdet til dem som har autoritet. Da Matteus ble kalt som en apostel (Apg.1:23) ble han støttet av andre apostler og av den Hellige Orden, hvor en av lederene var Jakob, Yah'shuas (Jesu) halvbror. Guds tjenere blir i dag kalt på samme måte.

  Mitt kall til apostolatet

  Tidlig om morgenen fredag den fjerde september 1992, våknet jeg og mens jeg lå på sengen min, så jeg et syn. Jeg befant meg i et kapell hvor jeg sto på en prekestol og så ned på forsamlingen. Det var bare en gammel mann der som knelte ved en av benkene. Han var i dyp bønn. På hodet hans var en jødisk fylakteria, det er en liten bønneeske. Jeg tiltalte den gamle mannen som "Abraham".

  Det neste jeg ble klar over var at Yahwehs Ord ble opplest for meg, hvorfra kan jeg ikke si. Jeg husker at jeg hørte et sitat fra det Gamle Testamentet, og ble refset for ikke å ha gjort alt det jeg skulle ha gjort i tjenesten, selv om jeg ikke virkelige kunne sjelne hvert ord. Samme hvor mye jeg strevde forble ordene uklare men jeg syntes å forstå deres betydning.

  Og da, foran meg, kom til syne et hvitt klede, omtrent så stort som et hodetørkle. Det var skrevet på med vakre blå bokstaver. Jeg visste det var skrifter. Men uansett hvor mye jeg anstrengte øynene, kunne jeg ikke lese dem, for bokstavene så ut til å være ute av fokus. Fire stykker klede ble presantert framfor øynene mine, et etter et, og jeg antar de var skrevet på engelsk, for jeg kunne sjeldne enkelte ord her og der. Til slutt ble et femte klede presantert for meg og dets bokstaver kunne jeg se veldig klart. Men disse var skrevet på gresk eller hebraisk (jeg vet ikke) og derfor kunne jeg ikke forstå dem!

  Jeg var bare i stand til å lese en kort setning på et av kledene og dette er hva som sto der:

   "Sannelig, så sier Herren til Min tjener, gå du ut i verden og tal evangeliet til hver skapning som kommer innen hørevidde av din stemme. Og fordi du ønsker en følgesvenn, skal jeg gi deg en. Derfor, gå du og tal mitt evangelium, enten til nord eller syd, til øst eller vest, det spiller ingen rolle, for du kan ikke gå feil. Derfor, erklær det du har hørt, og virkelig tror, og kjenner som sannhet. Se, dette er Hans vilje som har kalt deg, din Forløser, ja Yah'shua haMashiach (Jesus Kristus). Amen."

  Etter at synet sluttet, og etter noe meditasjon, visste jeg at Herren kalte meg til Apostolisk tjeneste. Jeg vet ikke hva som var skrevet på de andre kledene men jeg antok at deres innhold vil bli åpenbart en annen gang.

  At Herren Yah'shua (Jesus) lever har jeg ikke den minste tvil om, ikke bare på grunn av det vedvarende nærevær av Trøsteren som bærer vitnesbyrd for meg om Ham, men ved de mange ganger jeg har sett Ham i syner med mine egne øyne i våken tilstand. For tiden arbeider jeg full tid, og er bare i stand til å tjene i misjonsmarken på mine fridager. Jeg venter nå på min kompanjong (siden vi er befalt å gå to og to) og søker etter finansielle midler som kan underholde min familie mens jeg engasjerer meg i fulltidstjeneste for Herren.

  Apostler i den Nye Pakt

  En apostel må først motta et kall direkte fra Kristus ved personlig åpenbaring, ha vandret med Ham i Ruachen (Ånden). Og bli støttet i det kallet av den Chavurat Bekorot (Hellige Orden).

  For en detaljert forklaring om den Hellige Orden, se heftet, Hva er den Hellige Orden: Redegjørelse om den Indre Kirke, opprettet av Yah'shua haMashiach (Jesus Kristus) av Christopher C Warren.
  Oversatt fra engelsk av Mikael Larsen, Oslo menighet.
  Første gang utgitt i The New Covenant Christian Witness, Nr.2, oktober 1993, s.7-9.

  Laget: 1. august, 1998
  Oppdatert: 31. oktober, 2004


  Copyright © 1987-2008
  Guds Nye Pakts Kirke
  Yahwehs B'rit Chadashah Forsamling