Logo Copyright © 2007 NCCG - All Rights Reserved
Return to Main Page

RESURSER

Ansvarsfraskrivelse

Introduksjon til GNPK

Sannhetens symfoni

Nøtteskal

Frelsesplan


Generelt

Artikler

Bibelkurs

Høytider

Intervjuer

Kulter

Norge

Olivengrenen

Profeti

Sabbatstaler

Diverse

Akutt hjelp!

Barnehjem

CD-ROM

Copyright

Donasjoner

Kalender

Kontakt

Menigheter

Publikasjoner


 • Alkohol: Troende er et kongelig prestedømme i templer av kjød og skulle derfor avstå
 • Apostolisk: Alle de nytestamentlige embetsbærerene trengs og er tilstede, apostler inkludert
 • Autoritet: Ikke regelbundet men kun basert på Ruachs (Åndens) tilstedeværelse og kraft
 • Bortrykkelse: Ingen hemmelig bortrykkelse før endetiden - alle gjennomgår trengselen
 • Demoner: Virkelige vesner (som Satan) som plager selv troende når de er ulydige
 • Guddommelige navn: Det hebraiske Yahweh (obligatorisk) og Yah'shua (foretrukket)
 • Dåp: Ved full nedsenkning som følge av bekjennelse av tro og bevis på at man er født på nytt
 • En gang frelst, alltid frelst?: Lære avvist som falsk - troende både kan- og faller bort
 • Engler: Yahweh's budbærere, både åndelig så vel som fysisk
 • Evangelisk: Vi har oppdraget om å forkynne Yah'shuahs (Jesu) frelse som 1. prioritet
 • Foruttilværelse: Vi fantes alle før vi ble født på jorden, slik som englene
 • Frelse: Ved tro alene men fruktene og beviset er lydighet mot Torah
 • Født på ny: Dåp ved ild som skiller navnekristne fra troende som er født på nytt
 • Førstefødt: En tittel gitt Messias og et begrep for medlemmer som lever felles under pakt
 • Gjennoppstandelse: Bokstavelig og fysisk, det finnes i alle fall 4 typer, skjer kun en gang
 • Hebraiske-røtter: Hebraisk/arameiske nye testamentlige manuskripter står over greske
 • Hellig: En troende som er født på ny og overgitt gjennom pakter og lydighet til hellighet
 • Helliggjørelse: Gradvis, ikke øyeblikkelig, krever 7 overvinnelser, livslang prossess
 • Hellighet: Renhet og lydighet til budene er obligatorisk
 • Helvete: Et bokstavelig sted så vel som en indre tilstand - ikke et sted man vil til
 • Himmelen: Et bokstavelig sted og en indre tilstand - i hvert fall 3 om ikke flere himler
 • Israel: Alle sanne troende, ikke den moderne Israelske Republikk
 • Kollektivisme: Forsamling av mer åndelig modne familier og medlemmer i bosamfunn
 • Kosher mat: Yahwehs bibelske matlover, obligatoriske for alle, for helsens skyld
 • Kjærlighet: første frukten av den sanne tro, men den er alltid definert av sannhet
 • Kristi Legeme: Alle sanne troende på tvers av menighetsforskjeller
 • Kvinner: Er tjenestehavere som menn men har forskjellige skreddersydde roller
 • Messiansk-Israelsk: Gjennopprettelsen og foreningen av de 12 stammer (ikke Mess. Jødedom)
 • Messias guddomelighet: Yah'shua har alltid vært Elohim (Gud) men underdannet El (Yahweh)
 • Ortodoks Trosbekjennelse: Bare den Apostoliske trosbekjennelsen aksepteres
 • Panteisme: En av Satans store løgner - vi er ikke Gud eller del av ham, men adskilt
 • Pakter: Helt nødvendige for åndelig vekst og inngått på forskjellige nivåer
 • Patriarkalsk: Ektemannen er hjemmets hode og men leder forsamlingene
 • Prestedømme til alle troende: Alle er kalt til prestedømme (Diakoner eller Eldster)
 • Religion: Menneskers blindgate for å gjøre opp for seg selv og nå Yahweh - det virker ikke
 • Reinkarnasjon: En av Satans store løgner - vi inkarneres kun èn gang
 • Ruach haQodesh (Hellig Ånd): Hunnkjønn, vår Himmelske Moder (7-foldig)
 • Ruach (Åndens) gaver: Alt, includert profeti, drømmer, syner, åpenbaring, åndeutdrivelse
 • Røykning: Et forurensende og kreftfremkallende narkotikum, ikke i tråd med kristen oppførsel
 • Sabbatariansk: Den 7. dagen er Yahwehs riktige hviledag, ikke lørdag eller søndag
 • Sannhet: Kompromisløs fordi den definerer virkeligheten, og Yahweh er den ytterste virkelighet
 • Satan: Fallen erkeengel, Motstanderen, virkelige navn Heylel ('Lusifer'), løgner og bedrager
 • Sex: Streng avholdenhet før ekteskap og trofasthet innen ekteskapspakten
 • Skriftene: Ufeilbarlige i de opprinnelige Hebr. og Aram. (men ikke Greske) nedtegnelsene
 • Sha'ul (Paulus): Akseptert som en sann apostel - den Ebionittiske falske læren forkastes
 • Sola Scriptura: Bare den protestantiske bibel er vår rettesnor og hoved-kanoniske tekst
 • Tempel: Tidligere et sted til offer, idag våre fysiske kropper som må holdes rene
 • Tilfluktsbyer: Steder troende samles for trygghet under forfølgelsestider
 • Tunger: Overnaturlig gave til å snakke på fremmede språk - ikke tullprat - bare gitt noen
 • Verdslighet: Å inngå kompromiss med det er en invitasjon til selv-ødeleggelse
 • Yah'shua (Jesus): Han er den eneste veien tilbake til vår Himmelske Fader
 • Yahwehs Høytider: Alle 12, ingen hedenske (f.eks. Jul, Halloween)
 • Økumenisme: Høres godt og bra ut men ender alltid opp med å vanne ut evangeliet
 • Ånds-veivisere: Demoner utkledd som hjelpende krefter

  Copyright © 1987-2014 Yahwehs Nye Pakts Forsamling - All Rights Reserved