Logo Copyright © 2007 NCCG - All Rights Reserved
Return to Main Page

RESURSER

Ansvarsfraskrivelse

Introduksjon til GNPK

Sannhetens symfoni

Nøtteskal

Frelsesplan


Generelt

Artikler

Bibelkurs

Høytider

Intervjuer

Kulter

Norge

Olivengrenen

Profeti

Sabbatstaler

Diverse

Akutt hjelp!

Barnehjem

CD-ROM

Copyright

Donasjoner

Kalender

Kontakt

Menigheter

Publikasjoner


  "Yah'shua sa til de judaittene som var kommet til tro på ham,
  'Dersom dere blir i mitt ord, da er dere i sannhet mine talmidim (disipler).
  Og dere skal kjenne sannheten
  og sannheten skal frigjøre dere
  '"

  (Yochanan/Johannes 8:31-32, Hebraic-Roots Version, dir. overs.)

  I dette skriftstedet fra det nye testamentet oppsummerer Messias livets to store frigjørende prinsipper:

  • 1. Tillit til Yah'shua;
  • 2. Vedavarende grunnfestelse i Skriften

  Dette er denne hjemmesidens mål. Vi underviser tro på Yah'shua haMashiach (Jesus Kristus), følge bibelens lære til punkt og prikke, og å etterleve dens læresetninger (Joh.8:31, Amplified Version). Sannhet kan bare oppdages ved å leve rett, og når vi lever riktig, blir vi virkelig satt fri.

  Denne kristne hjemmesiden er sammenfattelsen av all frelsende sannhet: skriftmessig, åndelig, filosofisk, historisk og vitenskapelig. Sannheten, som er evig og guddommelig, intergreres naturlig til et hele som fører til et liv i glede og frihet.

  Men det koster noe. Alle gode ting koster. Og mens frelse er en gratis gave fra Yahweh, er ofte renselsesprosessen innvendig langsom og smertefull. For at sannhet skal få et naturlig hjem i sjelen, må vanntroens og ulydighetens stener i sjelen (kropp, sinn, hjerte og psyke) brytes ned til fin jord.

  Det krever en bestemt viljehandling fra vår side: en villighet til å ved pakt og offer underlegge oss Yahweh og være lydige mot hans Torah eller lov.

  I det øyeblikk Yah'shua blir din frelser, er du merket. På den ene side er du sikret fred, lykke og herlighet. Men du er også sikret motstand. Yahwehs Rike er intenst hatet av usynlige åndelige makter kalt demoner og av de menneskene som har overgitt sine kropper og sinn som verter for dem. Det å gjennkjenne og beseire dem i Kristus blir en hovedsyssel resten av livet:

   "For øvrig: Bli sterke i Adon (Herren) og i hans veldige kraft! Ta på dere Elohims (Gud faderens) fulle rustning, så dere kan holde stand mot 'Akel Kartza's (djevelens) listige angrep. For vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere i dette mørke, mot ondskapens åndehær (demonene) i himmelrommet. Ta derfor Eloahs fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand mot den onde, og bli stående etter å ha vært forberedt i alt.

   Stå da ombundet med sannhetens belte om livet og vær iført rettferdighetens brynje. Ha som sko på føttene den beredskap som shaloms (fredens) evangelium gir. Grip framfor alt troens skjold, som dere kan slokke alle den ondes brennende piler med. Ta frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Eloahs ord. Be til enhver tid i Ruach (Ånden) med bønn og påkallelse. Vær årvåkne i dette, med all utholdenhet i bønn for alle de hellige (troende)" (Ef. 6:10-18).

  Denne hjemmesiden legger stor vekt på utfrielses tjenester på grunn av at sammfunnet er så veldig demonisert som resultat av en gjennoppvekkelse av hedenskap og falske religioner.

  Enhver teologi og ethvert åndelig system som avfeier disse sannhetene og prinsippene er dømt til å mislykkes fra begynnelsen av. Vi understreker ofte de tingene som ikke er populære innen liberal tankegang fordi opprør mot dem er til stor hindring for åndelig utfrielse.

  Vi foreslår at du begynner med denne hjemmesiden ved å granske bibelen din med det samme så du får en solid grund i Ordet, trykk her.

  Og måtte Yahweh vår Himmelske Fader velsigne deg gjennom sin Sønn Yah'shua mens du leter etter sannhet og et liv som er til behag for Ham og til glede og oppbyggelse for deg selv.

  "Stadig gjentagelse skaper ikke sannhet" (John J. Robinson)

  Copyright © 1987-2008 GNPK - All Rights Reserved