Logo Copyright © 2007 NCCG - All Rights Reserved
Return to Main Page

RESURSER

Ansvarsfraskrivelse

Introduksjon til GNPK

Sannhetens symfoni

Nøtteskal

Frelsesplan


Generelt

Artikler

Bibelkurs

Høytider

Intervjuer

Kulter

Norge

Olivengrenen

Profeti

Sabbatstaler

Diverse

Akutt hjelp!

Barnehjem

CD-ROM

Copyright

Donasjoner

Kalender

Kontakt

Menigheter

Publikasjoner  STØTT DEN NYE PAKTS
  TO BARNEHJEM I INDIA!


  India er et land med stor fattigdom og lider av mangelskydommer, spedalskhet, sult og mange andre sykdommer som tar flere tusen liv hver dag.

  Det er umulig for en i Vesten å forstå lidelsene det uten at han selv har sett det med egne øyne.

  I april 1989 vedtok den Nye Pakts Kirke å ta på seg ansvaret for et barnehjem i Sør India (Tamil Nadu staten) og sa seg enig i å finansere dette med hjelp fra medlemmer, venner og andre kjente. Den Nye Pakts Kirke tok videre på seg ledelsen av organisasjonen, International Christian Schools, Inc. som styrer barnehjemmet, og vi håper at vi kan fortsette å utvide vår økonomiske hjelp i årene som kommer. Dette kan du være med å bidra til.

  Norge er kjent i verden for sin generøsitet når det gjelder å gi støtte til hjelpeprosjekter i den Tredje Verden, og nordmenn gir mer penger per innbygger enn noe annet land. GNPK tar sitt kall om å "dele sitt brød med dem som sulter, og la hjemløse stakkarer komme i hus" (Jes.58:3-7) alvorlig, og gir sin støtte til andre grupper i oppfølgningen av dette. Vi ber deg nå om å støtte oss.

  Pengene som mottas går direkte til International Christian Schools og blir utelukkende brukt til støtte av barnehjemmet, medregnet lønn til de lokalt ansatte og leie av byggninger. Pengene går ikke til Guds Nye Pakts Kirke.

  Vennligst gi av ditt overskudd
  OG REDD LIV!

  Bidrag sendes til:
  International Christian Schools, Inc.

  DnB NOR Bekkestua (Bærum):
  Kontonummer 16075214824
  IBAN: NO66 1607 5214 824
  BUC (Swift-adresse): DNBANOKKXXX

  Laget: 4. august, 1998
  Oppdatert: 16. mars, 2008


  Copyright © 1987-2008
  Guds Nye Pakts Kirke
  Yahwehs B'rit Chadashah Forsamling