Logo Copyright © 2007 NCCG - All Rights Reserved
Return to Main Page

RESURSER

Ansvarsfraskrivelse

Introduksjon til GNPK

Sannhetens symfoni

Nøtteskal

Frelsesplan


Generelt

Artikler

Bibelkurs

Høytider

Intervjuer

Kulter

Norge

Olivengrenen

Profeti

Sabbatstaler

Diverse

Akutt hjelp!

Barnehjem

CD-ROM

Copyright

Donasjoner

Kalender

Kontakt

Menigheter

Publikasjoner  Gunnar Mjølsvik
  Pionér, Pastor og Andrepatriark


  1921-2006

  Gunnar Mjølsvik, som avled etter et langt sykdomsforløp 4. april 2006, var en grunnlegger av GNPK i Norge. Han etterlot seg sin kone, Aslaug Hagen Mjølsvik (som tidligere avgikk som presiderende matriark på grunn av sykdom og høy alder), fire barn og mange barnebarn.

  Broder Mjølsvik ble med i tjenesten i 1988 i Bergen, Norge, og tjenestegjorde som pastor i noen år før han flyttet til Sverige i 1998 for å hjelpe til med grunnleggelsen av det nye hovedkvarteret. Han var en av fellesskapets eldste medlemmer både når det gjaldt alder så vel som tjeneste, og forble lojal gjennom de mange omveltningene som uungåelig følger et nytt Yahwehs arbeid. Han erfarte enhver fase i vår utvikling. En del av hans taler kan leses på den norske websiden (se lenker under).

  Han bidro med en visjon til Olivengrenen (seksjon 469) og var en av de første medlemmene som fikk se inne i Yahwehs Hage lenge før vi hadde en teori om Den. Visjonen, som var sett i 1997, forutså nesten et decennium på forhånd de vanskeligheter som kom over tjenesten i 2006, der fiender forsøkte å ødelegge oss, og også den endelige seier. Han var presidenten over Olivengrenens åpenbaringskomitè og hadde oppsyn med redigeringen og den endelige fremstillingen.

  Pastor Mjølsvik i Bergen - han elsket blomster

  Av yrke var broder Mjølsvik bonde, tømmerhogger, og bygningsarbeider, og hadde stor interesse for hagebruk. Han var også en kompetent mekaniker og ekspert på traktorer. Han monterte sin egen. Han var absolutt en friluftsmann og elsket naturen.

  Broder Mjølsvik var en stødig mann, han hadde stor utholdenhet, og elsket hardt arbeid - på mange måter den ideelle GNPK mann for endetiden. Selv da han var i sine 80 år og etter to hofteoperasjoner kunne han sees i hagen sin mens han holdt på med å felle og sage opp trær inntil alderen tvang han til å la andre medlemmer i kollektivet ta seg av slike aktiviteter.

  Aslaug & Gunnar Mjølsvik i Østfold - ca. 1995

  Han tilbragte sine siste dager i et av medlemmenes hjem hvor han ble tatt vare på, men bukket til sist under for lungebetendelse som skyldtes nyresvikt. Han hadde tidligere overlevd en forferdelig bilulykke der nakken hans ble alvorlig skadet og hvor han kom seg forbløffende bra til igjen. På tross av den enorme smerten så hadde han alltid et muntert sinnelag og ble beundret på sykehuset av staben som tok seg av han. Livet hans ble reddet av et bagasjerum fullt av Olivengrener (bøker) som han transporterte til Bergen - hadde bagasjerummet vært tomt ville den vrakede bilen ganske sikkert ha vippet over et stup og ned i fjorden under og drept både han og hans kone.

  Broder Mjølsvik var en av pionèrene i Den Forente Orden med Alle Ting Felles, som har en fremtredende plass i våre førstefødte kolonier, og han fremmet dette entusiastisk.

  Vi vil alltid huske ham først og fremst som en som arbeidet hardt og en mann hvis lojalitet var stø som fjell. Han ble sett i visjon av et av medlemmene kort etter sin død i Yahwehs Paradis der han nøt friheten fra fysisk smerte og sykdom. Måtte hans fasthet være en inspirasjon for oss alle. Vi savner han sårt.

  Som pensjonist med hans kone i Sverige, 2004


  Artikler av Gunnar Mjølsvik

  Syn mottatt av Gunnar Mjølsvik
  Frykt Yahweh
  Jerusalems Murer og Porter gjenoppbygd
  Skriften - Det Gamle og det Nye Testamentet
  Om å Stille Stormen

  Story of Gunnar Mjølsvik in English

  Laget: 22. mars, 2008
  Oppdatert: 22. mars, 2008


  Copyright © 1987-2008
  Guds Nye Pakts Kirke
  Yahwehs B'rit Chadashah Forsamling