Logo Copyright © 2007 NCCG - All Rights Reserved
Return to Main Page

RESURSER

Ansvarsfraskrivelse

Introduksjon til GNPK

Sannhetens symfoni

Nøtteskal

Frelsesplan


Generelt

Artikler

Bibelkurs

Høytider

Intervjuer

Kulter

Norge

Olivengrenen

Profeti

Sabbatstaler

Diverse

Akutt hjelp!

Barnehjem

CD-ROM

Copyright

Donasjoner

Kalender

Kontakt

Menigheter

Publikasjoner  67. OM Å STILLE STORMEN!
  av Gunnar Mjølsvik, 2. patriark


  Alle som er kristne og som leser i skriften har sett lignelsen "å stille stormen" (Markus 4:35-41) som forteller om båten og bølgene på havet som holdt på å fylle båten, og hvorledes Yah'shua (Jesus) irettesatte vinden og talte til havet i det Han sa: "Stille, vær rolig", etter at disiplene ble grepet av panikk og vekket Jesus da de trodde at båten ville gå under. Straks opphørte vinden og bøgene sluttet å slå mot båten og havet ble fulldtendig stille. Når dette skjedde ville det være enkelt å forstå at faren var over og alt ville være trygt og godt. Men Jesus så frykten i deres ansikter og talte til dem og sa: "Hvorfor er dere så engstelige? hva kommer det av at dere ikke har tro?" Men da ble de enda mer engstelige og sa til hverandre: "Hvilket menneske er dette når selv vinden og havet adlyder Ham?" For de viste ikke hvem Han var, eller om Yahwehs hensikter. Det er lite, hvis der er noe mer om dette emne i Bibelen. Underskriveren kan ikke finne noe i den retning.

  Svaret finnes i den Nye Pakts Hellige Orden. Der Yahweh gjennom nye åpenbaringer viser videre vei i mysteriene, der forklares det at Yah'shuas (Jesu) disipler husket disse ting og gjemte dem i sine hjerter, men forstod ikke fullt ut mirakelet før etter at Han hadde oppstått fra de døde og underviste dem i de større mysterier:

   9. Og det skjedde at han fikk dem til å minnes stormen på havet, og hvordan han, Yahwehs sønn, hadde temmet elementene og irettesatt dem for deres mangel på tro, og han sa til dem:

   10. "Alt som er utvendig er også innvendig; og det som er innvendig inneholder nøklene til alt som er innvendig, enda forståelsen av det."

   11. "Dere er mine disipler, for dere har fulgt meg så langt, selv om dere alle har fornektet meg i en eller annen grad."

   12. "Hvert menneske som følger meg reiser i en båt, som er kjødet, og må stå ansikt til ansikt med livets uvær og stormer, enda hjertets kaotiske følelser og sinnets forvirrende tanker."

   17. "Da dere var i båten manglet dere tro. Og hva er tro? Sannelig, sannelig sier jeg dere, å ha tro er å vite med hele deres sjel at jeg er inni dere, den store JEG ER, enda han som skapte alle ting."

   32. "Dere må ha tro på det dere ikke kjenner, inntil det blir kunnskap. Og uten tro kan dere aldri vite" (Olivengrenen,kap. 268, Logos -- Ordet: Hva er det?, s.7-8, første utg., Bergen, 1991, annen utg., Oslo, 1995).

  Det er interessant at Yahweh i dag åpenbarer sin mysterier til menneskene gjennom Sin tjener. Mange åpenbaringer har kommet i denne tid og mange skal komme som veiledning for de sanne ydmyke, oppriktige i rettferdighet og kjærlighet til deres arbeide for sin Frelser. Veien til den rette sanne frelse er gjennom det urolige og stormfulle hjerte. Da er det godt å vite at Kristus vil være i våre, eller mitt hjerte, og venter på at jeg vil vekke Ham og be om hjelp. Gjennom bønn og et ærlig hjerte om å forberede meg vil Han hjelpe meg på min kjødelige båts seilas. Jeg gleder meg over alt som Jesus Herren forbereder meg til å motta. Amen

  Laget: 4. august, 1998
  Oppdatert: 3. november, 2004


  Copyright © 1987-2008
  Guds Nye Pakts Kirke
  Yahwehs B'rit Chadashah Forsamling