Logo Copyright © 2007 NCCG - All Rights Reserved
Return to Main Page

RESURSER

Ansvarsfraskrivelse

Introduksjon til GNPK

Sannhetens symfoni

Nøtteskal

Frelsesplan


Generelt

Artikler

Bibelkurs

Høytider

Intervjuer

Kulter

Norge

Olivengrenen

Profeti

Sabbatstaler

Diverse

Akutt hjelp!

Barnehjem

CD-ROM

Copyright

Donasjoner

Kalender

Kontakt

Menigheter

Publikasjoner  33. Frykt Yahweh
  av Gunnar Mjølsvik (2. Patriark)


  "Deres ord har vært sterke mot meg, sier Yahweh. Men dere sier: Hva har vi sagt oss imellom? Dere har sagt: "Fåfengt er det å tjene Elohim (Gud)! Hva vinning har det gitt oss at vi har aktet på hans bud, at vi gikk i botsdrakt for Yahweh, herskarenes Guds skyld?

  Nå vil vi prise de overmodige lykkelige! ikke bare går det dem vel, disse som gjør det onde, men de frister Gud og slipper likevel fri". (Malakias 3:13-15)

  "Men dere som hører, sier jeg: Elsk deres fiender, gjør vel mot dem som hater dere, velsign de som forbanner dere, be for dem som taler ille om dere." (Lukas 6:27-28)

  "For de akter ikke på Herrens verk eller på hans henders gjerning, han skal bryte dem ned og ikke bygge dem opp." (Sal.28:5)

  I 3. kap. forteller Malakias og profeterer om denne tiden som vi opplever nå og i kommende tider, han har sett menneskene sine onde handlinger og da de ser at det bærer galt avsted angriper til og med de kristne, Gud, for at han er for snill med de ugudelige, og tenker ikke på ifølge Guds ord "at de alt har fått sin dom."

  I denne tiden som viser at hele verden er i opprør, og at alle mer eller mindre blir med på dette, som en følge av det første fall "Adam" og derfor skyldige.

  La oss videre lese vers 16 som viser Yahwehs store nåde til de som er spesielle mitt i denne store vanskelige tiden fortalt av Malakias. "Da talte de med hverandre, de som frykter Yahweh. Og Yahweh lyttet og hørte det. For hans åsyn ble det skrevet en minnebok for dem som frykter Yahweh og høyakter Hans Navn".

  v/17-18: "De skal være mine, sier Yahweh herskarenes Gud, min eiendom, den dag jeg gjør mitt værk. Og jeg vil være mild mot dem, liksom en mann er mild mot sin sønn som tjener ham. Da skal dere igjen se forskjell mellom den rettferdige og den ugudelige, mellom den som tjener Gud og den som ikke tjener ham".

  Jeg vil gjerne sammenlikne meg (oss) med Jakob når det gjelder ordet frykt i dennes betydning at det bringer et positivt resultat etter en fruktbar tjeneste. La oss da stride den gode strid hver for seg og sammen som et legeme. Den Guds Nye Pakts Kirke har besøkt mange forskjellige kirkesamfunn bode Gamle kirker og nyopprettede, samtlige holder fast ved at det har ikke vært profeter siden Apostlene døde som var med Kristus, og det gamle fra Moseloven gjelder ikke i moderne tid.

  Guds Nye Pakts Kirke vitner om at Yahweh taler i dag til sine profeter som han har gjort til alle generasjoner. Ifølge (Malakias.3:16-18) (Amos 3:7) For Herren Yahweh gjør ikke noe uten at han har åpenbart sine skjulte råd for sine tjenere profetene".

  Jesajas 43:1 "Og nå, sierYahweh, som skapte deg, Jakob, som dannet deg, Israel: Frykt ikke! Jeg har gjenløst deg, kalt deg ved navn, du er min."

  2 Tim.2:19 "Men Guds faste grunnvoll står, og har dette segl: Yahweh kjenner sine! Og: Hver den som nevner Yahwehs navn, skal avstå fra urett!

  Heb.12:26-29 "Alle vil før eller siden frykte Yahweh, han har tidlegare rystet og renset jorden. Men nå har han lovt, og sakt: Enda en gang vil jeg ryste, ikke bare jorden, men også himmelen."

  Med dette ordet: Enda en gang, gir til kjenne at de ting som rystes skal bli tatt bort. For de er skapte ting. Og så skal det som ikke kan rokkes, bli stående. Da vi altså får et rike som ikke kann rystes, så la oss være takknemlige og derved tjene Yahweh til Hans behag, med blygsel og ærefrykt.

  Tale gitt til Oslo menighet, 1.januar 1995

  Laget: 3. august, 1998
  Oppdatert: 1. november, 2004


  Copyright © 1987-2008
  Guds Nye Pakts Kirke
  Yahwehs B'rit Chadashah Forsamling