Logo Copyright © 2007 NCCG - All Rights Reserved
Return to Main Page

RESURSER

Ansvarsfraskrivelse

Introduksjon til GNPK

Sannhetens symfoni

Nøtteskal

Frelsesplan


Generelt

Artikler

Bibelkurs

Høytider

Intervjuer

Kulter

Norge

Olivengrenen

Profeti

Sabbatstaler

Diverse

Akutt hjelp!

Barnehjem

CD-ROM

Copyright

Donasjoner

Kalender

Kontakt

Menigheter

Publikasjoner  58. Jerusalems Murer
  og Porter gjenoppbygd
  av Gunnar Mjølsvik, 2. patriark


  "Betraktning av Nehemjas bok - sammen med Israel er Nehemjas i arbeid med å gjenoppbygge muren rundt Jerusalem. Rester av folket som var vendt tilbake fra fangenskapet i Babylon, levde i Juda landskap i store ulykker og vanære fordi Jerusalems mur var nedrevet og portene nedbrendt (Neh. 1:3). Herrens ære og folkets fremtid var avhengig av at murene ble gjenreist og byen gjenoppbygget.

  "Nidkjærhet for saken og glede i Herren var drivkraften i arbeidet. Israel, Guds folk, møter motstand - spott, forakt og trusler. Guds fiender - det sammensvorne trekløver; horonitten Sanbalat, tjeneren Tobias og araberen Gesem, ser ikke med blide øyne på at Jerusalem reiser seg av ruiner. Disse fiender spotter, forakter og fremfører trusler. Men Nehemjas lar seg ikke skremme, han setter sin lit til himmelens Gud, den største konge, for Han vil la arbeidet gå. De forsetter trøstefullt arbeidet videre.

  "Hatet og forbitrelsen øker (Neh. 4:1). Mer av hån og spott skal fornedre jødene. Sanballat søker militær støtte i Samaria, og Tobias er overbevist om at deres strategi vil lykkes - for selv en rev er i stand til å rive ned det Israel har bygget. Herrens verk har framgang. Tross hån og spott - under trusler om militært overfall - Nehemjas og folket arbeider videre, murene blir høyere. Men Guds motstandere gir seg ikke, de forherder seg og fylles "med megen vrede" (Neh.4:7). Sammensvergelsen utvides, en intifada planlegges. Men i bønn og årvåkenhet og med våpen i hånd, forsetter Herrens folk arbeidet. Basunen samler dem når fienden angriper. Enhet innad gjør dem skikket til arbeidet, og til å motstå angrep utenfra.

  "Da avdekkes synd og utroskap i egne rekker. Utnyttelse og korrupsjon ble avdekket. Men Nehemjas med sitt liv og sin vandel er uangripelig, derfor blir denne folkesynd påtalt og renset ut og folket kommer til omvendelse.

  "Guds fiender, det sammensvorne trekløver, forsøker seg med infiltrasjon: "Vi vil samarbeide med dere. i Ondalen skal vi holde toppmøte. Toppmøtet skal forhindre sammenbrudd - at kongen får høre om det arbeidet som foretas med Jerusalems murer, og om Nehemjas sine tvilsomme planer videre. Hensikten med møtet er av strategisk viktighet". Men Nehemjas sender avbud: "Det oppdraget Herren har gitt står fast, upåvirket av de rykter som høres eller de planer dere har. Om dere skremmer oss, arbeider vi videre". Guds fiender vil nå forføre Israel til synd: Sanballat og Tobias leier Semaja for å få Nehemjas til å synde - å gå inn idet indre av templet. Men Herrens tjener ser faren og unflyr synden. Gud er forsatt med Nehemjas og Guds folk som er i arbeid på muren. Men selv om guds motstandere rundt omkring må erkjenne at de ikke makter å stanse det arbeidet Gud står bak, vil de ikke gi seg. De som er utenfor muren har svikefulle tilhengere innenfor muren, slike som innad og utad driver sin konspirative virsomhet.

  "Tobias får innredet sitt eget rom i forgården til Guds hus. Hele tempel-tjenesten ble skadelidende ved at det viktige rommet ble omdisponert. Levittene og sangerne led nød, og de måtte flytte ut -tempeltjenesten opphørte.

  "Da ble Tobias kastet ut, heldigvis. Denne forherdede Gudsmotstander måtte vike, vi hører ikke mer om han. Arbeidet med Jerusalems mur ble fullført. Tempeltjenesten ble Gjenopptatt.

  "Denne beretning er til hellig lærdom for Guds folk til alle tider. Vår kamp er alltid mot makter og mydigheter, mot ondskapens åndehær i himmelrommet. Djevelen går omkring som en brølende løve for å oppsluke. I den siste tid er trekløveret Satan, dyret og den falske profet hoved aktører. Sine tilhengere og sympatisører har de i skjøgen - den frafalne kristenhet. (Åpb.17:6).

  "Satan, med alle sine tjenere, har ett mål: å frarøve Guds barn himmel og salighet. Til den gjerning brukes alle midler: hån og spott, løgner, trusler, mismot, svermeri, svik, splittelse, ja endog at djevelen kler seg som en lysets engel (2.Kor.11:14). Det var den posisjon Tobias inntok i forgården til Guds hus.

  "Endetiden skal være preget av det store frafall. Tobias, Guds motstander, ble kastet ut. (Åpb.12:7-9).

  "Mikael Seiret over dragen. Jesu ord "våk" er mer aktuellt nå en noensinne før..." (I avisen Dagen 18.april, 1995 av Kåre Karlsen, Risøy Havn).

  Avis-innlegget ovenfor er interesant og viser oss hvordan de utvalgte må kjempe mot den onde og holde ut anstrengelsene og jeg vil gjerne fokusere på Nehemjas reaksjon da han fikk vite om den vanskelige situasjonen som er beskrevet ovenfor i stor ulykke og vanære.

   "Da Jeg hørte dette, satte jeg meg ned og gråt og sørget dag etter dag. Jeg fastet og bad for himmelens Guds Åsyn. Og jeg sa: Å, Yahweh, himmelens Gud! Du store og forferdelige Gud, som holder din pakt og bevarer din miskunn mot dem som elsker deg og holder dine bud! La ditt øre være åpent og dine øyne opplatt, så du hører på din tjeners bønn! Både dag og natt ber jeg nå for ditt åsyn for dine tjenere Israels barn, idet jeg bekjenner Israels barns synder, som vi har gjort mot deg! Både jeg og min fars hus har syndet. Vi har båret oss ille at mot deg og ikke holdt de bud og foreskrifter og lover som du gav din tjener Moses" (Neh.1:4-7).

  Nehemjas store tro og utholdenhet i bønn til Yahweh i ydmykhet gav mange fruktbare utslag, som er skissert i avis-innlegget. Disse nøklene er GNPK medlemer innforstått med, ifølge grundige studier i Grunnleggende Bibellære som den GNPK har utgitt, til hjelp og finne fram i bibelen. "La oss derfor gå forbi barnelærdommen om Kristus, og gå videre mot det fullkomne, så vi ikke legger grunnvoll med omvendelse fra døde gjerninger og tro på Gud, med lære om dåp og håndpåleggelse fra de døde og evig dom. Og det vil vi gjøre, om Gud tillater det" (Heb.6:1-3).

  Når vi ber om ting, må vi ha tro på at Yahweh kan gi oss det vi ber om eller gjøre det for oss. Hvilket forhold er det mellom tro og det å tilfredsstille Yahweh? "Men uten tro er det umulig å være til behag for Yahweh. For den som trer fram for Elohim (Gud), må tro at han er til, og at han lønner dem som søker ham" (Heb.11:6).

  I både det gamle og det nye Testamentet ser vi eksempler på hvordan Yahwehs folk har vært i stand til å utføre store gjerninger ved å sette sin tro ut i handling. Store mirakler kom frem ved ydmyke menn som handlet ved Guds Ord med barnslig tro. Hva sa Yahweh til Josva? "Da sa Yahweh til Josva: 'Se, jeg har gitt Jeriko med kongen og de tapre krigere i din hånd'" (Jos.6:2).

  Josva hadde stor tro, men var han alene om den? Nei, Kaleb og de som hadde vokst opp i ødemarken trodde og handlet som en enhet, så Yahweh kunne virke i dem og førte dem inn i det lovede landet.

  La oss behage Yahweh vår Gud i dag så vi har nok tro og enhet og kjærlihet til hverandre i oppbyggelsen av Sion, slik at fienden blir tilintetgjort så Gud kan utføre sitt store verk mot Sion. Det er framgang for GNPK i Norge. Østlandet og vestlandet og Yahweh-Gud er innvolvert. Han har vist oss veien mange ganger.

  Grunnlaget er lagt, Han har vist oss disse eksemplene (med flere) så vi er uten undskyldning. Det skjer mirakler, og det er bare Yahweh som kan hjelpe oss ved sonofferet til Messias Yah'shua (Kristus Jesus)!

  Bergen, 2. mai 1995

  Laget: 4. august, 1998
  Oppdatert: 2. november, 2004


  Copyright © 1987-2008
  Guds Nye Pakts Kirke
  Yahwehs B'rit Chadashah Forsamling