Logo Copyright © 2007-8 NCCG - All Rights Reserved
Return to Main Page

RESURSER

Starta här...

Ansvarsfriskrivning

Introduktion til GNFK

Symfoni av sanningar

I ett nötskal

Frälsningsplan


Allmänt

Artiklar

Bibelkurs

Högtider

Intervjuer

Sekter

Sverige

Olivgrenen

Profetior

Sabbatstal

Diverse

Akut hjälp!

Barnhem

CD-ROM

Copyright

Donationer

Kalender

Kontakt

Församlingar

Publikationer


  2
  Varför tror vi
  på Sabbaten?

  Sabbaten som är veckans sjunde dag infaller vid solnedgången på fredagskvällen och går ut vid solnedgången på lördagskvällen. Det verkar kanske lite konstigt men tiden har alltid räknats så i Bibeln. Det syns kanske lättast i skapelseberättelsen (1 Mos 1) eller vid Jesu begravning där han förbereds innan solen går ned på (lång-)fredagskvällen för att sabbaten skall gå in på kvällen.

  En anledning är att det står i Guds lag. I det fjärde budet som lyder på följande sätt:

   "Tänk på sabbatsdagen, så att du helgar den. Sex dagar skall du arbeta och utföra alla dina sysslor. Men den sjunde dagen är Herren, din Guds, sabbat. Då skall du inte utföra någon syssla, ej heller din son eller din dotter, ej heller din tjänare eller din tjänarinna eller din dragare, ej heller främlingen som är hos dig inom dina portas. Ty på sex dagar gjorde Herren himmelen och jorden och havet och allt vad som är i dem, men han vilade på den sjunde dagen. Därför har Herren välsignat sabbatsdagen och helgat den" 2 Mos 20:8-11).

  Många säger att sabbaten bara är till för judarna eftersom de fick lagen på Sinai berg. Men sabbaten gavs mänskligheten långt innan det fanns något folk som kallades judar, nämligen vid jordens skapelse.

   "Och Gud (Yahweh) fullbordade på sjunde dagen det verk som han hade gjort. Och han vilade på sjunde dagen från allt det verk han hade gjort. Och Gud (Yahweh) välsignade den sjunde dagen och helgade den, därför att han på den dagen vilade från allt sitt verk, det som Gud (Yahweh) hade gjort, när han skapade." (1 Mos 2:2,3)

  En sak, som visade oss hur allvarligt Yahweh-Gud tog det med denna dag och hur helig den var, var det faktum att Yahweh-Gud varje dag skaffade ny mat till Israeliterna under ökenvandringen, utom på sabbaten.

   "Då sade Yahweh till Mose: 'Se, jag vill låta bröd från himmelen regna åt er. Och folket skall gå ut och samla för varje dag så mycket som behövs. Så skall jag sätta dem på prov, för att se om de vill vandra efter min lag eller inte. Och när de den sjätte dagen tillagar vad de har fört hem, skall det vara dubbelt mot vad de eljest samlar in för varje dag' ... ' sex dagar skall ni samla av det, men på sjunde dagen som är sabbat. Då skall det inte gå att finna något' " (2 Mos 16:4,5,26).

  Det har dock ändå ändå alltid funnits människor som inte ansett att sabbaten var något viktigt att fundera över.

   "Likaväl gick några ur folket på den dagen ut för att samla, men de fann inget" (2 Mos 16:27).

  Men då kan man ställa sig frågan om vi som Kristna skall hålla sabbaten. Gjorde verkligen Yah'shua (Jesus) det? Vi får vända oss till nya testamentet för att få svar på den frågan.

  Lukas säger följande om Yah'shua (Jesus):

   "Han kom till Nasaret, där han hade växt upp, och på sabbaten gick han till synagogan som han brukade" (Luk 4:16).

  Yah'shua (Jesus) förklarade för det judiska folket:

   "Alltså är Människosonen herre också över sabbaten" (Mark 2:28).

  Yah'shua (Jesus) ville inte, att hans Faders heliga lag någonsin skulle bli förändrad. I sin bergspredikan gjorde han det helt klart, vilken fast grund Guds Heliga lag vilar på:

   "Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla. Sannerligen, innan himlen och jorden förgår, skall inte en enda bokstav, inte minsta prick i lagen förgå; inte förrän allt har skett.." (Matt 5;17,18)

  Vissa säger att de firar Jesu (Yah'shuas) uppståndelse, på söndagen, i stället för sabbaten. Men för oss är det helt klart att det är i sabbaten som vi finner verklig vila. Till och med efter Yah'shuas (Jesu) död på korset "vilade" han över sabbaten och återuppstod inte förrän på söndagsmorgonen.

  L. 2000/12/09
  U. 2008/05/04


  Copyright © 1987-2008
  Guds Nya Förbunds Kyrka
  Yahwehs B'rit Chadashah Församling