Logo Copyright © 2007 NCCG - All Rights Reserved
Return to Main Page

RESURSER

Ansvarsfraskrivelse

Introduksjon til GNPK

Sannhetens symfoni

Nøtteskal

Frelsesplan


Generelt

Artikler

Bibelkurs

Høytider

Intervjuer

Kulter

Norge

Olivengrenen

Profeti

Sabbatstaler

Diverse

Akutt hjelp!

Barnehjem

CD-ROM

Copyright

Donasjoner

Kalender

Kontakt

Menigheter

Publikasjoner  93. YAHWEHS
  KALL TIL NORGE
  Å forstå den Nye Pakt


   "De som er onde vil ikke overleve, men de som er rettferdige vil leve fordi de er trofaste mot Gud" (Habakkuk 2:4, GNB)

   "Se, oppblåst og uærlig er hans sjel i ham. Men den rettferdige, ved tro skal han leve." (Habakkuk 2:4, Norsk overs. 1988)

  Disse ord ble talt av profeten Habakuk engang mot slutten av det syvende århundre før Kristus når Babylonerne hadde makten. Han var dypt urolig for voldshandlingene til disse onde menneskene, og spurte Yahweh, "Hvorfor tier du når den ugudelige tilintetgjør den som er mer rettferdig enn han?" (Hab. 1:13).

  Yahwehs svar var at Han ville ta afære i sin egen gode tid, og i mellomtiden vil "de som er rettferdige leve fordi de er trofaste mot Elohim (Gud)" (2:4).

  Spørsmålet som ble stillet av profeten, "Hvorfor gjør Du ingen ting, Yahweh?" er ikke et nytt spørsmål. Mange mennesker spør om det i dag. Den rettferdige venter i tro, idet han vet at Yahweh i sannhet har kontroll selv om vi, med vårt begrensede åndelige syn, kan feilaktig konkludere at Han ikke har kontroll.

  Kanskje ville du tro at Habakuks verden er langt vekk fra slutten av det tyvende århundre. Men du ville ta feil. I virkeligheten, jo nærmere du studerer betingelsene som gjalt på slutten av det syvende århundre før Kristus jo mer vil du bli overbevist om at åndelig talt er betingelsene nesten identiske.

  Habakuk skrev sin profetiske bok kort etter et bestemt slag hvor i Farao Necho av Egypt ble slått av Babylonerne ved Carchemish 605 før Kristus. Ved å alliere seg med sin tidligere fiende, Assyria, håpet han å sette de to supermaktene -- Assyria og Babylon -- opp mot hverandre til sin egen fordel. Juda hadde lidd lenge og hardt under den Assyriske okupasjonen og nå så det ut for dem som om frihet til sist var på vei. Mange begynte å drømme om en tilbakekomst av Davids kongedømme. Ettersom Assyria ble svakere så begynte en religiøs vekkelse å slå rot. Mennesker begynte å vende tilbake til Herren, hedenske religioner ble utrensket, og Jerusalem tempel gjeninnviet. Parallelt med denne religiøse vekkelsen kom en militant nasjonalisme. Og som så ofte skjer når religiøs vekkelse og nasjonalisme inntreffer side ved side, blir de to blandet i hverandre og forskjellen var snart tapt.

  Jeg har bodd i Norge nå i de siste fire og ett halvt årene og jeg har iakttatt denne nasjonen veldig nøye. En ting som har interessert meg er måten det norske folk har reagert på utsikten til at deres land blir en del av EU, og spesielt de i kirkene. Jeg har vært på noen anti-EU møter og hørt kristne ledere tale. Mange av oss her har gitt ut vår egen brosjyre vedrørende temaet og ved det advart nordmenn om hva som vil skje. Ut av alle brosjyrene vi har gitt ut har denne uten tvil vært den mest populære -- vi har til og med hatt andre kristne som har kjøpt dem i stort antall og delt dem ut for oss. Likevel har disse samme menneskene uten unntak reagert med mistenksomhet eller fientlighet når de har fått annen litteratur som vi har produsert.

  Som de fleste av dere her vet, har vi mottatt en profeti som sier at Norge vil bli tvunget til å bli med i EU som er ett av de moderne Babylonske systemer. Norge har i dag like delte meninger om utgangen som det var da det tidligere ble tilbudt medlemsskap. De kristnes respons er spesielt innteresant og jeg har lagt merke til at motstanden mot EU er like mye grunnet i religion som i nasjonalisme. Anti-EU partiene i Norge er aldeles ikke ulik Anti-Assyria partiene i Habakuks dager -- religion og nasjonalisme har blitt blandet -- og ofte er de sanne motiver for å være mot EU ikke klare.

  Vi i Den Nye Pakt er mot EU av mange grunner, ikke minst fordi det er et urettferdig system som utnytter de svake og fyller lommene til de rike og mektige. Men det er også forløperen til det siste store babylonske systemet som vil svøpe inn verden, det politisk-religiøse systemet som vil være under antikrists kontroll. Allikevel er jeg også for EU -- ikke fordi jeg er glad i det, men fordi jeg kan se med profetisk fremsyn at Yahweh vil bruke denne institusjonen til å bringe Norges nasjon til omvendelse, akkurat som Han brukte Assyria og Babylonia for å bringe villfarende Juda til selv-oppvekkelse. For Norge, i likhet med så mange vestlige land, er drukken av sin egen velstand. Den er en usedvanlig velsignet nasjon, gjort rik, ikke på grunn av sine egne anstrengelser men av Yahwehs gave -- nemlig, olje. Uten den ville Norge vært betydelig fattigere. Mitt eget land, Storbritannia, var velsignet på en lignende måte, med enorme naturressurser, spesielt kull, som gjorde landet til en verdensmakt. Men det har falt dypt, så dypt, på grunn av grådig materialisme.

  Juda i Habakuks dager fant seg selv klemt mellom to supermakter, den ene like ond som den andre. Når åket fra Asyria ble brutt kom et endog harskere åk fra Babylonia. Hver gang Juda og Israel vendte bort fra Yahweh, og det sjedde ofte, var de gjenstand for borgerkrig og invasjon fra fremmede land. Når de fulgte budene levde de i fred.

  Nå er ikke det moderne Norge akkurat det samme som gamle Juda eller Israel. For det første har ikke Yahweh opprettet en pakt med denne nasjonen -- Norge har aldri vært en Guddommelig ordinert teokratisk nasjon som Israel var, men har ikke desto mindre mottatt lyset og nøklene i en grad av Yah'shua haMashiachs (Jesu Kristi) evangelium. Når Yahweh gir lys til en nasjon og utvider deres forståelse av rett og galt, blir denne nasjonen moralsk ansvarlig. Uten tvil har Norge i vesentlig grad veket fra sine kristne røtter, og viker mer og mer fra dem ettersom tiden går. Det har ikke ennå forfulgt kristne som, for eksempel, kommunist Russland har -- se på de fruktene den nasjonen har høstet til seg selv. Norge har tradisjonelt i nyere tider vært en tolerant nasjon men har latt sin toleranse gå for langt slik at den nå aksepterer avvikende adferd slikt som homoseksualitet som normalt; den tolererer massemyrdingen av de ufødte og viser ingen tegn på å snu tilbake på sine abortlover. De Forente Stater har nettopp valgt en liberal president som allerede har snudd på mange av det tidligere styrets restriksjoner angående abort, og presser på for flere homoseksuelle "rettigheter" -- du kan være sikker på at den nasjonens gradvise overgang inn i anarki bare vil bli fremskyndet.

  Men jeg vil ikke at dere skal tro at jeg bare angriper de liberale, for det er ikke hva Judas problem var i Habakuks dager. Nei, problemene var de konservative. Dere skjønner, folket hadde allerede reagert mot kong Manasses korupsjoner, og reformerte nasjonen åndelig. Moseloven ble fulgt igjen, de hedenske altrene ble tatt vekk, og tempelet ble brukt til tilbedelse av Yahweh igjen. Allikevel sendte Yahweh Babylonerne. Hvorfor? Hvorfor blir nasjonen allikevel straffet, når den reformerer seg åndelig? Hvorfor skled Amerika allikevel dypere inn i sin nedgang, når De Forente Staters tidligere Republikanske president fikk pro-kristne lover vedtatt?

  Europa opplever en høyre-ving bølge -- mennesker er desillusjonerte når det gjelder sosialisme etter kommunismens fall. Men, ser du, reformene går ikke langt nok. Sant nok ble Juda kvitt sin hedenskap men det var ikke å leve ut Loven fra hjertet. Guden i Judas folks hjerter var ikke Yahweh men en vill-ledet nasjonalisme. Det er den samme gamle rundgang omigjen. Vi har sett den før, og i levende minne. Etter den første verdenskrig avviste Europa den Viktorianske tidsalders strenge moralitet og dreide mot liberalisme. Såkalt kristendom har mistet sitt krav på moralsk autoritet ved å støtte en brutal og redselsfull krig. Kristendom falt i unåde. Deretter kom fasistene som erstattet Israels Gud med nasjonalismens gud -- kommunistene gjorde det samme, opphøyde staten framfor individet i den utstrekning at individualismen ble betraktet som ondskap.

  Etter den andre verdenskrig mistet de etablerte kirkene enda mer moralsk autoritet. De fleste samarbeidet med enten kommunister eller fasister og penger ble den nye europeiske guden. Men den guden svikter allerede. Se på Tyskland. Tyskland tilba mammon etter nederlaget i 1945 og ble velstående. Men den guden ebbet ut. Så hva gjør det nå? Vender seg mot nasjonalisme. Over alt vender mennesker seg, i økende grad, mot nasjonalisme -- tilbedelse av staten eller landet. Norge lider spesiellt hardt under denne sykdom, dog ikke på langt nær så hardt som i det tidligere Jugoslavia, for eksempel, der folkeslag dreper hverandre. Men potensialet eksisterer her som andre steder.

  Jeg ønsker å understreke her og nå at jeg ikke antyder at noen skulle være mot sitt land. Bibelen befaler at vi skal elske vårt land og be for vår regjering. Men ingen steder er vi befalt å tilbe landet. Vel, Juda begynte å gjøre det. Og tre hundre år senere da Yah'shua (Jesus) kom med i bildet, gjorde hun det fortsatt. Mennesker flest ønsket ikke et usynlig, himmelsk Guds Rike, men et politisk rike med all den pomp og prakt som Davids og Salomos trone hadde. Selotene var, som dere vet, den politiske bevegelsen som prøvde å kaste ut den romerske undertrykkelsen, best illustrert av Barrabas og Judas Iskariot. Folket på Yah'shuas (Jesu) tid var veldig religiøst, akkurat som de var i Habakuks dager, men det stoppet ikke Yahweh i å drive dem alle ut av det Hellige Landet etter Bar Khochbaopprøret. Riktignok var folket veldig rettferdig -- men problemet er at det bare var overfladisk.

  De fleste normenn vil si at de er kristne hvis du spør. Slik er det i England også. Men spør hvor mange av dem som er aktive, hengivene, kirkegående kristne og responsen du vil få er liten. Og dette må i sannhet lede oss til å stille spørsmålet: Hva er en kristen? Er det ganske enkelt å si at man er det? Er man en kristen fordi staten i det minste er formelt kristen? Den store majoritet av mennesker ville si at de var lutheranere, likevel hvis Martin Luther var i live i dag og skulle på en rundreise i Norge, tror du han ville føle seg hjemme? Nå er ikke jeg luthersk -- jeg tror Luther tok feil i mange ting, men etter min tankemåte var han en kristen i ordets sanne betydning for han var en ekte Kristustroende og levde ut sin religion. Men de fleste moderne lutheranere gjør ikke det, akkurat som de anglikanske i England ikke gjør det.

  Hvis du drar til Storbritannia i dag vil du finne ut at de som et folk er veldig patriotiske. Det engelske folk er veldig stolt av sin arv. Men vet du hvem som hevder å være det mest patriotiske folket i Britannia? Nord-Irlands protestanter. Og de mest "patriotiske" av disse er den ulovlige Ulster Forsvars Arme (UDA)s revolvermenn. Likeledes er menneskene som ville hevde at de var de mest patriotiske i den Irske Republikk den ulovlige Irske Republikansk Arme (IRA)s revolvermenn. Begge har brukt patriotisme, bedre beskrevet som nasjonalisme, for å dekke over sin ondskap. I England har vi et ordtak som vi bruker for å beskriver dette fenomenet, slik er det: Patrioisme er den siste utvei for en kjeltring. Sagt på en annen måte, patrioisme eller nasjonalisme er den siste form for forsvar for syderen som er i opprør mot sin Gud.

  Jødene gjorde det i Habakuks dager og i Yah'shuas (Jesu) dager. Morderne gjør det i Irland, Jugoslavia og nesten over alt i verden. Mennesket dreper i sitt lands navn. De synder i sitt lands navn, gjemmer seg bak moraliteten og gode navn i tidligere tider, sannhet eller myte. Morderne i Nord Irland gjemmer seg bak det britiske flagg. Homoseksuelle, som utgjør en stor minoritet i De Forente Stater, gjemmer seg bak det amerikanske flagget. All bruk av slagordet "frihet" -- ikke frihet fra synd, men frihet TIL synd.

  Vinterolympiaden planlagt for neste år kommer til å bli en av de største religiøse begivenheter i Norges moderne historie. Religiøs?! spør du meg. Ja, religiøs. Det vil overskygge alt annet. Jeg lurer på hvor stor andel av de kristne som vil være i kirken på en av de olympiske søndagene. Vinterolympiaden har allerede blitt utnyttet til det ytterste som Norges mulighet til å vise seg for verden. Tusenvis av mennesker går allerede med olympiske pins på klærne sine. Hvor du enn ser er det reklamert for olympiaden, selv av folk som ikke har noe med den å gjøre.

  Men nordmennene er ikke alene. De kinesiske kommunistene legger seg allerede i selen for å sikre seg olympiaden i år 2000. Lokalbefolkningen ble nektet å brenne kull slik at den olympiske kommiteen ville bli imponert over luftens renhet og favorisere dem. De løslot til og med noen politiske fanger. Hvorfor er kineserne så ivrige? Fordi det vil avlede oppmerksomheten fra den harde politikken sin og dempe minnet om Tianmen Square massakrene som etterlot seg hundrevis av døde studenter. Hitler utnyttet olympiaden i Berlin i 1936 maksimalt -- det var en overveldende propagandaseier for hans nazi-regime.

  Norge, og spesielt Lillehammer, vil sannsynligvis gå konkurs ved å ha vinterolympiaden i 1994, akkurat som den Kanadiske byen Calgary gjorde -- de betaler ennå regningene årevis etter begivenheten. Hver og en av oss vil betale for Lillehammer med forhøyede skatter. Olympiaden, skjønner dere, akkurat som jul, stjernekamper i fotball, skikonkuranser og så videre, har rett og slett blitt verktøy for synderne til å gjøre alt bortsett fra å omvende seg. Mennesker ønsker å kose seg -- ha et selskap, og feire seier, men de vil ikke omvende seg. Amrikanerne brukte millioner av dollar på på Bill Clintons innvielsessermoni -- hvilket vanvidd. Likevel er slik oppførsel perfekt samstemmig med den Babelske mentalitet -- det glupske åndelige virus som har besmittet nesten alle på planeten, kristne også.

  Ja, brødre og søstre, denne verdens uomvendte syndere gjemmer sine synder bak verdens unyttige aktiviteter. Disse aktivitetene kan virke harmløse i seg selv, men måten de er brukt på er ikke noe annet enn ren ondskap. Om slike mennesker sa Job:

   "Det finnes intet mørke og ingen dødsskygge hvor de som gjør ondt kan skjule seg;" (Job 34:22, ROA 1930)

  Esaias sa:

   "Ve dem som vil skjule i det dype for Herren hva de har fore, og hvis gjerninger skjer i mørket, og som sier: Hvem ser oss, og hvem kjenner oss?" (Esaias 29:15, ROA 1930)

  Men Yahwehn, Han ser, og Han vet. Han ser denne og andre nasjoners grådige materialisme rundt om i verden. Og han advarte oss mot denne ondskap i en liknelse:

   "Det var en rik mann hvis jord bar godt og han tenkte ved seg selv: Hva skal jeg gjøre? Jeg har ikke rum til å samle min grøde i. Og han sa: Jo dette vil jeg gjøre: Jeg vil rive mine låver ned og bygge dem større, og der vil jeg samle hele min avling og mitt gods; og så vil jeg si til min sjel: Sjel! Du har meget godt liggende for mange år; slå deg til ro, et, drikk, vær glad! Men Elohim (Gud) sa til han: Du dåre! I denne natt kreves din sjel av deg; hvem skal så ha det du har samlet? således er det med den som samler seg skatter og ikke er rik i Gud." (Lukkas 12:16-21, ROA 1930)

  Mitt land, nasjonen Storbritannia, var engang en den rikeste nasjonen i verden. Den hadde det største imperium som noen gang har eksistert -- det pleide, i sannhet, å bli sagt at solen aldri gikk ned over det Britiske imperium. Idag er Britania ett av de vestlige nasjonenes fattigere land. Og det blir fattigere, mer voldelig, og mer kriminelt. Norge er ca 5 år etter Britannia og ca 10 år bak Forente Stater. Det du ser i Amerika vil du se her også. Norge vil ta innpå. Det kan du være sikker på. Som Job observerte: "Etter det jeg har sett, har de som pløyde urett og sådde nød, også høstet det." (Job 4:8 ROA 1930). I Amerika har du ikke rå til å være syk -- bare de med mange penger har rå til være dårlig. Og i Britannia, som hadde den beste medisinske pleie i verden, begynner de samme tingene å hende. Og det vil skje her også. Høyreving partiene vil allerede ta i bruk det amerikanske eksempelet.

  Tror dere at de fattige kommer til å få det bedre i framtiden? Jeg sier dere i Yahwehs Navn at det vil de ikke. De rike vil bli rikere og de fattige fattigere .... over alt. Lytt til det Yahweh sier gjennom profeten Amos: "Så sier Yahweh: For tre misgjerninger av Israel, ja for fire vil jeg ikke ta det tilbake - fordi de selger den uskyldige for penger og den fattige for et par sko, de som higer å se støv på de ringes hode og bøyer retten for de saktmodige." (Amos 2:6-7, ROA 1930).

  Det er godt å være rik så lenge rikdommen blir delt med de fattige. De rike har alltid foraktet de fattige og vil fortsette med det. Som de rike blir rikere, blir de fattige fattigere. Det skjer i Russland. Der er det nå styrtrike mennesker og lutfattige mennesker... og lite imellom. Og hvem er rike? Det er, for det meste, de tidligere kommunister som utnyttet sine maktposisjoner.

  Nå, dette evangeliget som vi forkynner er både for rike og fattige, for for Gud er det ingen forskjell mellom dem når det gjelder deres åndelige verdi. Satan gjør ingen heller ingen forskjell på dem og han vil være like glad for å rekruttere en fattig som en rik. Det står i åpenbaringens bok at antikrist "tvinger alle, små og store rike og fattige, frie og treller å motta et merke i deres høyre hånd eller på deres panne..." (Åpb.13:16, NIV/ROA 1930).

  Ikke desto mindre, Yahweh vet -- og vi burde vite -- at det er bedre å være fattig en rik. Jakobs brev skrev: "Hør dog, mine elskede brødre (og søstre): Har ikke Elohim (Gud) utvalgt dem som er fattige på verdens gods, til å være rike i troen og arvinger til det riket Han har lovt dem som elsker Ham. Men dere har vanæret den fattige. Er det ikke de rike som underkuer dere, og som drar dere for domstolene? Er det ikke de som spotter det gode navn dere er nevnt med?" (Jakob 2:5-7, ROA 1930)

  Og hva sa Yah'shua (Jesus) selv? Han sa: "Sannelig sier jeg dere: Det vil være vanskelig for en rik mann å komme inn i himmelens rike. Atter sier jeg til dere: Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåleøye enn for en rik å gå inn i Elohims (Guds) rike." (Matteus 19:23-24, ROA)

  Brødre og søstre, hele det vestlige politisk-økonomiske systemet er giret på å bli rike. Det er et fritt for alle, et "først til mølla får først malt" system. Det er et system som opprinnelig er stiftet av djevelen og startet av Nimrod i tidlige tider. Det er ikke Yahwehs system, og det vil bli styrtet. EU, som De Forente Stater, personliggjør dette systemet.

  Norge vil bli dratt inn i EU mot sin vilje og vil finne seg selv håpløst utklassert. Det vil plutselig bli fattig, kjøpt opp av de rikere og mer konkuransedyktige nasjoner. Nylig så jeg et TVprogram hvor norske egge-bønder besøkte et gårdsbruk i Holland. Man kunne se panikken i ansiktene deres fordi hollenderne produserte større og bedre egg til halve prisen. Praktisk talt vil enhver industri bli affektert/påvirket. Ja, Norge vil bli utnyttet og kjøpt billig men på en måte er det dets egen feil. Det vil bli en Europakoloni. Men ikke bli opprørte! Pris heller Yahweh for Han utfører sitt eget gode verk gjennom denne nasjonen. Tidene med undertrykkelse som kommer er til åndelig frelse for denne Israels Hus' tapte stamme. Mitt faderlige råd til dere, brødre og søstre, er å ikke bli sugd inn i det Babelske systemet -- ikke jag etter penger. Ikke omfavn systemet -- Yahweh har noe uendelig mye bedre. Hvis du gjør det, vil du ende opp som Laodikeanerne og Yahweh vil spytte deg ut. Jeg vil dere skal lese kapittel 3 i åpenbaringens bok når dere kommer hjem, for dette landet kommer i sterk grad under den laodikeanske kategori. Herren sier:

   "Fordi du sier: Jeg er rik og har overflod og fattes intet, og du vet ikke at du er ussel og ynkelig og fattigog blind og naken, så råder jeg deg at du kjøper av meg gull, glødet i ild, for at du kan bli rik, og hvit klær, for at du kan kle deg i dem og din nakenhets skam ikke skal bli åpenbaret, og øyensalve til å salve dine øyne med, for at du kan se! Alle dem jeg elsker, dem refser og tukter jeg; vær derfor nidkjær og omvend deg! Se, jeg står for døren og banker; om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med ham, og han med meg. Den som seirer, ham vil jeg gi å sitte med meg på min trone, likesom jeg og har seiret og satt meg med min fader på hans trone. Den som har øre, han høre hva ånden sier til menigheten!" (Åpb. 3:17-22 ROA 1930)

  Dette er tidens ende, enten du liker det eller ikke. Verden har nå tatt en kurs hvor det ikke finnes noen vei tilbake. Det finnes ingen sjanse til nasjonal frelse. Før i tiden kunne en nasjon som hadde syndet omvende seg som en nasjon, lik en brun flekk som skjæres bort fra et skadet eple. Men i dag er det ikke noen virkelig nasjonal ånd noe sted, ihvertfall ikke i den guddommelige betydningen. Nå er eplet råttent inn til kjernen og det er de gode bitene -- de som omvender seg og mottar Kristus og adlyder Hans bud -- som vil bli skjært vekk og spart. Skriftene kaller denne tilstanden av å ikke kunne vende tilbake "moden i synd". Når en nasjon har krysset denne grensen og ikke kan vende tilbake går kursen mot ødeleggelse. Dette måtte desverre Habakuk og andre bekjentgjøre for Israel. I dag, venner, må vi bekjentgjøre det for verden. Det er ikke èn rettferdig nasjon i verden! Den ene som fortsatt er supermakt, De Forente Stater, er like korrupt som helvete -- den virkelige makten er det kriminelle brorskap. Det er ingen nasjon på jordens overflate som har sann moralsk autoritet igjen, selv om noen ville like å tro de hadde det. Dessverre er det deres stolthet som bedrar dem, og deres eneste dekning er en syk nasjonalisme.

  Jeg ber, brødre og søstre, at dere vil være årvåkne og sensitive mot sannheten om det som skjer rundt dere. Skjeldne åndene og la ingen bedra dere. Husk at deres sanne borgerskap ikke er her i verden men i himmelen -- det vil ikke være noen Norge eller England på slutten av Tusenårsriket!

  Dette fellesskapet -- denne Nye Pakt -- har blitt opprettet av Yahweh for å overbringe en profetisk beskjed til nasjonene om å begynne å samle de utvalgte. Gjennom Kristi nåde, gjør vi et livsviktig grunnarbeide. Yahwehs teokratiske Rike, som er lik tolv små gjærpartikler, vil bli rykket vekk fra verden og gjemt bort rundt om i verden under den store trengselen som skal komme. Og deretter vil disse små partiklene, ørsmå, vibrerende, og fulle av Herrens herlighet springe fram og bli spredd utover hele jorden. Jeg inviterer dere til å bli en del av dette verket, og å gjøre deres del av Guds Rikes oppbygging, slik at herlighet og ære kan tilfalle Ham, og Han alene, gjennom vår Herre og frelser Yah'shua haMashiach (Jesus Kristus). Amen.

  Laget: 28. november, 1998
  Oppdatert: 8. november, 2004


  Copyright © 1987-2008
  Guds Nye Pakts Kirke
  Yahwehs B'rit Chadashah Forsamling