Logo Copyright © 2007 NCCG - All Rights Reserved
Return to Main Page

RESURSER

Ansvarsfraskrivelse

Introduksjon til GNPK

Sannhetens symfoni

Nøtteskal

Frelsesplan


Generelt

Artikler

Bibelkurs

Høytider

Intervjuer

Kulter

Norge

Olivengrenen

Profeti

Sabbatstaler

Diverse

Akutt hjelp!

Barnehjem

CD-ROM

Copyright

Donasjoner

Kalender

Kontakt

Menigheter

Publikasjoner  96. Hva Bibelen sier om
  HOMOSEKSUALITET


  Der finnes mange kristne som tror at homoseksualitet er en naturlig og guddommelig alternativ seksuell livsstil, og foretar "ekteskapsinnvielser" mellom homoseksuelle og lesbiske. De støtter aktivt bevegelser som kjemper for de homoseksuelles rettigheter og deltar i offentlige opptog, osv.

  Guds Nye Pakts Kirke Kirke ville vært enig med homofiler når den anklager kristne for ikke å ha omtanke for de homoseksuelles behov, så vel som at de behandler dem som sosiale utskudd. Vi er enige i at Yah'shua haMashiachs (Jesu Kristi) evangelium er like mye for homoseksuelle mennesker som for "alle nasjoner, slekter, tungemål og folk". Vi er også enige i at Yahweh elsker homoseksuelle og lesbiske mennesker og ønsker at de skal få alle velsignelsene ved evangeliet. Vi er også enige i at det å "være" homoseksuell ikke er en synd, for så vidt som den homoseksuelle ikke "velger" den tilstanden. Men vi kan ikke anerkjenne at en person som med overlegg velger å være homoseksuell eller som tar del i homoseksuelle aktiviteter, ikke er en synder.

  Homoseksualitet i Bibelen

  Sodoma og Gomorras synd, som var løsaktige homoseksuelle forbindelser, blir beskrevet som en "meget bedrøvelig synd" (1.Mosebok 18:20-22; 13:13; 19:4-9). Moseloven forbød spesielt homoseksuell virksomhet, hvis straff var døden (3.Mosebok 18:22-27; 20;13,15; 5.Mos.23:17).

  Det er ikke uvanlig for homoseksuelle å appellere til Det gamle testamentets "primitivitet", og stort sett å slutte seg til den liberale oppfatning av hellig historie ved å forkynne at menneskeheten har "utviklet" seg fra å ha et primitivt og brutalt syn på verden, til å ha et mer "opplyst" syn. Dette er utvilsomt New Age-bevegelsens oppfatning, som i vesentlig grad har vist seg å være en hindu-religion, selv om den låner kristendommens språk. (Guds Nye Pakts Kirke har utgitt mye litterært stoff som omhandler New Age-bevegelsen og har noen åpenbaringer vedrørende dette emnet vet hvorfor). Det er ikke uvanlig at homoseksuelle blir ønsket velkommen i New Age-grupperinger, men som i prosessen blir tvunget til å gå på akkord med skriftene. Det bør her bemerkes at Kristus gav sin tilslutning til Det gamle testamentet gjennom hele sin tjeneste.

  Det nye testamentet er like uttrykkelig og direkte vedrørende homoseksualitet:

   "Vet dere ikke at de som ikke skal arve Guds rike? Ikke narr dere selv. De som lever et umoralsk liv -- som er avgudsdyrkere, ekteskapsbrytere eller homoseksuelle -- SKAL IKKE ARVE [GUDS] RIKE" (1 Kor.5:9-10,(8), dir. overs. fra den "Living Bible").

   "Ja, disse lovene er laget for å identifisere alle som er umoralske og urene, som syndere: Homoseksuelle, kidnappere, løgnere, og alle andre som gjør ting som strider mot de glade nyheter fra vår velsignede Gud, som jeg [Paulus] er budbærer for" (1 Tim.1:10-11, LB).

   "Og glem ikke byene Sodoma og Gomorra og deres nabobyer, hvor alle var befengt med alle slags lyster, innbefattet menn som begjærte andre menn. De byene ble ødelagt ved ild og er stadig en advarsel til oss om at der finnes et helvete hvor syndere blir straffet" (Jud.7, LB).

  Bibelen er utvetydig -- seksuell virksomhet mellom menn og menn, og kvinner og kvinner, er fullstendig forbudt, og de som tar del i slikt vil komme til helvete, enten de er "gift" i en seremoni i Guds navn eller ikke, med mindre de omvender seg fra slik virksomhet og avholder seg fra alle slike seksuelle handlinger. På den andre side fordømmer verken Bibelen en person som finner ut at han er "homoseksuell" og ikke vet hvorfor.

  Her vil jeg si at de fleste kristne kirker har sviktet homoseksuelle ved å direkte fordømme dem, enten de lever i sølibat eller ikke.

  Problemet homoseksualitet

  Man får ikke løst problemet homoseksualitet ved å overse eller fordømme homoseksuelle. Homoseksuelle er mennesker som alle andre og har nøyaktig de samme behov for kjærlighet og forståelse. Men man finner heller ikke en løsning ved å anerkjenne homoseksualitet som et gyldig alternativ til heteroseksualitet.

  Videre, så er det viktig å fastslå at man ikke kan betegne alle homoseksuelle som like, like lite som man kan si at alle heteroseksuelle er like. Der finnes mange slags homoseksuelle, like mye som der finnes mange slags heteroseksuelle, helt fra den kriminelle typen og til dem som kan være de vennligste og mest kjærlige sjeler på denne jord. Kort sagt, så finnes der gode så vel som dårlige homoseksuelle, akkurat som der finnes gode så vel som dårlige heteroseksuelle. Der finnes homoseksuelle med løse, seksuelle forbindelser og der finnes heteroseksuelle med løse, seksuelle forbindelser. Og der finnes kyske homoseksuelle og kyske heteroseksuelle. Og hva angår Yah'shua haMashiachs (Jesu Kristi) evangelium, er det liten forskjell mellom dårlige eller løse (seksuelle) forbindelser, enten de er homoseksuelle eller heteroseksuelle, og begge står under Yahwehs fordømmelse.

  Der finnes imidlertid en forskjell mellom en god, kysk homoseksuell og en god, kysk heteroseksuell. Og forskjellen er at den ene er ulykkelig og den andre er lykkelig, fordi den førstnevnte ikke kan forstå sin tilstand. Selv om de kaller seg selv "gay" (glad), er de for det meste ulykkelige mennesker. Selv om de ville forklare sin ulykkelighet på grunn av sine motstandere og et samfunn med fordommer, vet de i sitt indre at de er ulykkelige fordi de ikke kan være "normale" og stifte familier, slik det er for heteroseksuelle. For den homoseksuelle vil det alltid være en dimensjon som mangler, som selv ikke et ekteskap i en Gjenopprettet Yah'shua ha Mashiachs forsamling (Jesu Kristi Kirke) noensinne kan framskaffe.

  Der FINNES en behandling

  Verden er ikke akkurat et kjærlig sted, og kristne heteroseksuelle -- "gode" så vel som "dårlige" -- har gjort lite for å gjøre noe for sine homoseksuelle og lesbiske brødre og søstre, slik Kristus forlanger av dem.

  Homoseksualitet er en sykdom og den har mange årsaker. Den 5 juli 1988, ble det gjennom Guds Nye Pakts Kirke mottatt en åpenbaring som forklarte årsakene til og helbredelsen av homoseksualitet (NC&C 13 på englesk og Homofili kan helbredes). Andre kristne kirker har vært vitne til den bemerkelsesverdige, overnaturlige helbredelsen av homoseksuelle gjennom Den Ruach haQodesh's (Hellig Ånds) kraft -- ja, de har blitt normale heteroseksuelle og stiftet familier. Og ikke en av dem ville noensinne gå tilbake til å være homoseksuell igjen.

  Homoseksuelle har vært plaget av skyldfølelse opp gjennom hele historien, en skyldfølelse som har undertrykt dem. Denne skyldfølelsen har blitt forsterket av samfunnets forsømmende og ukristne holdning. Kun i de siste 15 år, i den moralske revolusjons kjølevann, har homoseksuelle våget å bli militante og opptre som en pressgruppe for å bli behandlet som mennesker. De har ikke fått vasket bort sin skyldfølelse, men har delvis fortrengt den. For Kristi ønske er ikke bare å vaske bort de homoseksuelles skyldfølelse, men også å gjøre dem til normale heteroseksuelle.

  Homoseksuelle kan være meget følsomme mennesker, og den nåtidige homoseksuelle som blir oppmuntret til å anerkjenne sin tilstand av denne tids utfordrende og liberale filosofi, tar ikke vennlig imot denne meddelelse som du nå leser. Hans problem er det samme som de heteroseksuelles problem -- STOLTHET.

  En invitasjon

  Vi ønsker alle mennesker velkommen til Guds Nye Pakts Kirke -- homoseksuelle så vel som heteroseksuelle -- så lenge som de er villige til å følge Herren Yah'shua haMashiach (Jesus Kristus) av hele sitt hjerte og rette seg etter Hans rettferdighet.

  NCCG's Ministry for Homosexuals and Lesbians

  Laget: 28. november, 1998
  Oppdatert: 8. november, 2004


  Copyright © 1987-2008
  Guds Nye Pakts Kirke
  Yahwehs B'rit Chadashah Forsamling