Logo Copyright © 2007 NCCG - All Rights Reserved
Return to Main Page

RESURSER

Ansvarsfraskrivelse

Introduksjon til GNPK

Sannhetens symfoni

Nøtteskal

Frelsesplan


Generelt

Artikler

Bibelkurs

Høytider

Intervjuer

Kulter

Norge

Olivengrenen

Profeti

Sabbatstaler

Diverse

Akutt hjelp!

Barnehjem

CD-ROM

Copyright

Donasjoner

Kalender

Kontakt

Menigheter

Publikasjoner  89. EU: Slangen i gresset


  Jeg er en engelskmann, bosatt i Norge. Mine forfedre var av norrøn avstamning og kom til England via Haugesund og nordmenn fra Normandi som bosatte seg i Sør England. Så jeg har på en måte kommet hjem.

  Jeg har reist rundt til alle jordas kontinenter og besøkt mange land. Hvert enkelt av dem har lært meg noe unikt om mennesker og kultur. Men Norge er spesiellt. Det er forskjellig fra alle andre land i verden. Det betyr ikke at dette landet er et paradis eller at det er feilfritt, for overalt der det finnes uperfekte mennesker, vil det alltid finnes et grunnlag for kritikk. Utlendinger sier ofte at Norge er ett av de siste landene -- hvis ikke det aller siste landet -- som har natur som ikke er ødelagt. Men i mine øyne har det noe som er ennå mer rosverdig -- et folk som stort sett ikke er ødelagt av den grådige pengemaskinen som virker som en kreftsykdom på resten av verden.

  Ofte har jeg hørt utenladske forretningsmenn gjøre narr av norske forretningsmenn på grunn av deres naivitet i den internasjonale forretningsverden, og mange nordmenn har blitt flaue eller skamfulle. Det skulle de ikke. For grunnen til at de blir så kritisert er at det fremdeles er renhet og hederlighet i den norske sjel, noe som folk overalt burde misunne. Hvis norske forretningsmenn beskyldes for å være "naive", vil jeg være stolt over å regnes som "naiv" sammen med dem.

  Mitt hjemland, Storbritania, er medlem av den Europeiske Union (EU). Selv om jeg ikke vil si at EU har ødelagt landet, har det sannelig ikke vært noe bra for England. Jeg har sett hvordan Kapitalens Herrer i EU har viftet sine økonomiske gulrøtter foran dette landet. Mennesker med gode intensjoner har blitt villedet, og har slitt seg fram for å få en bit av dem, idet de har sett en mulighet til å løse mange av Norges økonomiske problemer på denne måten.

  Denne gulroten er bedragersk, og selv om den vil smake søtt til å begynne med, vil den etterhvert bli sur og råtten. Ikke bare vil EU's økonomiske hjelp vise seg å være en illusjon, men den vil også importere fremmede ideer som den vil forsøke å nedbryte den norske kulturen med. Til en viss grad, gjør den allerede dette.

  Misforstå meg ikke. Jeg tror ikke at EU er et ondt fascistisk stor-rike som er ute etter å redusere Norge til å krype for seg. Det kan sies mange gode ting om EU. Økonomisk samarbeid er ønskelig, og det er også det apparatet som vil forhindre europeiske nasjoner i å gå til krig mot hverandre igjen. Men det som opptar meg mest, er EU's endelige mål, som ingen må være i tvil om hva er, nemlig å danne en stat -- et Europas Forente Stater (EFS). I denne staten, ville Norge bli en avsidesliggende, utnyttet og politisk maktesløs provins i en superstat. Det er for lite til å bli noe annet.

  EU er ikke svaret på hverken Norges eller andre nasjoners problemer. En stat som har penger som sin gud vil ikke bringe fred og vekst til Europa i det lange løp. Jeg tror på nasjon-staten fordi jeg er en kristen og tror på familien. Hver nasjon er en "familie". Det Norge, Storbritania og alle andre land i verden trenger, er ikke en superstat, men å vende seg om til Gud og moralske verdier. Framtidens EU -- EFS -- er bare en alt for stor fristelse for de mange potensielle diktatorer som vil stå i kø for å gripe makten. I dette århundret har vi sett to sentraliserte diktaturer -- Nazi Tyskland og Sovjetunionen -- og vært vitner til den moralske ødeleggelsen av to store folk.

  Det er mange som frykter oppgangen til et forent Tyskland. De har god grunn til å være redde. Den kirken jeg tilhører, profeterte sammenslåingen av Tyskland lenge før det skjedde, og oppløsningen av Jugoslavia og Sovjetunionen og har profetert mange andre hendelser. Vi vet at Tyskland vil være den dominerende makten i EU og eventuellt i FSE, og at den økonomiske hovedstaden til dette voksende fascist-monsteret på ny vil være i Berlin.

  Jeg er ikke imot Tyskland i seg selv, selv om det har gjort mye ondt i dette århundret. Jeg beundrer arbeidsomheten og effektiviteten til det Tyske folk, som er en vital del av vår europeiske familie. Jeg er imot den stille ikke-valgte minoriteten av grådige menn og kvinner som ikke bare kontrollerer EU og USA, men alle industrialiserte land i verden. Deres eneste mål er makt gjennom ødeleggelse og lureri. I et løsere økonomisk partnerskap som EFTA (European Free Trade Association), kan hver medlems-stat uttøve sin egen selvråderett. Dette er mye bedre enn forholdene i en sentralisert republikk (som ikke vil tollerere monarkier -- Harald og Elizabeth vil ikke kunne fortsette som konge og dronning i Norge og England), med en ikke-valgt elite som ikke står til ansvar ovenfor folket.

  Menn og Kvinner som vår egen John Major, Helmut Kohl og Gro Harlem Brundtland er velmenende, men villedede mennesker. De er helt uforvarende instrumenter i en stor verdens-konspirasjon om ikke bare å lage et Europas Forente Stater, men også et Verdens Forente Stater. Europa er bare begynnelsen.

  Vi er vitner til hendelser i verden som leder mot en katastrofal ende på verdenssystemet slik vi kjenner det, og mottagelsen av en terror som verden aldri har sett maken til. Uheldigvis ser alt for mange på dette som en vill fantasi, akkurat som de i 1930 årene gjorde før nazi-monsteret steg ned på dem. Norges håp og framtid ligger ikke i en politisk union med land med uvitende inbyggere som er brikker i en internasjonal sammensvergelse, men heller som en fri og uavhengig nasjon-stat med sin egen moralske autoritet og pålitelighet. Og den autoriteten kan til slutt bare oppnås hvis denne nasjonen i sannhet vender tilbake til sine Kristne røtter.

  Mitt hjemland, Storbritannia, har forfalt betydelig etter at det ble medlem av EU. Selv om dette ikke bare er EU's feil i seg selv, har det en sammenheng. EU har USA, som selv nærmer seg sin endestasjon i økonomisk og moralsk forfall, som rolle-modell. I løpet av en ti-års periode, vil England bli slik USA er i dag, med sin voldelige og kriminelle profil. Norge vil bli slik England er i dag, med sitt sosiale forfall, korrupsjon og en økende kriminalitets-kurve. Men hvis Norge står fram for frihet og uavhengighet og hevder sin Gudgitte skjebne som et håpets fyrtårn, sammen med andre likesinnede stater, i en verden med stadig økende åndelig mørke, vil det helt sikkert bli velsignet og bevart av Gud i de mørke og skyggefulle dagene som kommer.

  Det brukes mange argumenter for å støtte EU -- større vareutvalg, mer konkurransedyktighet osv.. Det sies at hvis Norge ikke går inn i EU, vil det allikevel bli tvunget inn, på grunn av ren økonomisk nødvendighet. Men er dette et grunnlag for å gi fra seg suvereniteten sin? Er det egentlig sant at EU-medlemskap er en økonomisk nødvendighet, eller er dette ren taktikk? Se på Island -- de har overlevd utenfor EU, og vil fortsette å overleve. De har aldri sett nødvendigheten av EU-medlemskap.

  Jeg har inntrykk av at den mest motiverende faktor for EU-medlemskap er grådighet. Hvem er det egentlig som trenger flere varer når det kommer til stykket? Første gang jeg kom til Norge, må jeg innrømme at jeg var litt skuffet over at vareutvalget ikke var like variert som det britiske, men senere har jeg stilt meg selv spørsmålet: Trenger jeg egentlig flere varer? Svaret er at jeg ikke gjør det. Og jeg vil heller ha det jeg har nå og min frihet, enn å ha flere varer og økonomisk og politisk fangenskap.

  Hvis jeg skal kritisere Norge for noe (faktisk den samme kritikken som jeg retter mot Storbritannia), er det fordi landet har etterlignet USA for mye. Det har svelget Statenes agn av rotløs kultur med stang og snelle, og har mistet mye av sin egen kulturskatt. Det samme har hele Vest-Europa gjort, og det "ny-liberaliserte" Øst-Europa følger etter. De kopierer den dominerende religionen i USA også, Neo-Hindu New Age Religionen som har forgiftet den engang stolte og store nasjonen, samtidig som den sliper bort den store europeiske Kristne testamentariske gave.

  Stå fram for din uavhengighet, Norge! Stem NEI! til EU og sosio-økonomisk diktatur, og JA! for Norge, selvbestemmelse og frihet! Hvis dere vender dere tilbake til deres kristne røtter og omfavner Yah'shua haMashiach (Jesus Kristus) som deres Herre og Frelser, og tjener Ham flittig, vil dere tjene en ærens laubærkrans i Det Evige Riket som sannelig skal triumfere til slutt.

  Desember 1994

  Laget: 14. november, 1998
  Oppdatert: 8. november, 2004


  Copyright © 1987-2008
  Guds Nye Pakts Kirke
  Yahwehs B'rit Chadashah Forsamling