Logo Copyright © 2007 NCCG - All Rights Reserved
Return to Main Page

RESURSER

Ansvarsfraskrivelse

Introduksjon til GNPK

Sannhetens symfoni

Nøtteskal

Frelsesplan


Generelt

Artikler

Bibelkurs

Høytider

Intervjuer

Kulter

Norge

Olivengrenen

Profeti

Sabbatstaler

Diverse

Akutt hjelp!

Barnehjem

CD-ROM

Copyright

Donasjoner

Kalender

Kontakt

Menigheter

Publikasjoner


  OLIVENGRENEN

  Israels sabbatsdag

  En moderne åpenbaring fra Yahweh

  PWNC 990201

  1. Så sier Yahweh til Efraim og til Juda, ja til alle stammene spredt i verden og i Israels samlinger:

  2. Jeg har ikke forandret meg med hensyn til sabbatsloven (Olivengrenenm Np&b 205): Kom hviledagen {Lørdag} i hu, så du holder den hellig!

  3. Seks dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning. Men den sjuende dagen er sabbat for Yahweh din Elohim.

  4. Da skal du ikke gjøre noe arbeid, verken du selv eller din sønn eller din datter, verken din trell eller din trellkvinne, eller ditt fe eller den fremmede som er hos deg innenfor dine porter.

  5. For på seks dager gjorde Yahweh himmelen og jorden, havet og alt det som i dem er, og han hvilte på den sjuende dagen.

  6. Derfor velsignet Yahweh sabbatsdagen og helliget den. (2.Mos.20:8-11).

  7. Hedre sabbaten og jeg skal hedre dere (Olivengrenen, Np&b 42:21; 229:23), og velsigne dere, og gjøre dere til Israel;

  8. For de som helliger sabbaten er av Israel og podes inn på vintreet;

  9. Men for de som ikke gjør det, men følger tradisjonene til sol-tilbederne, tilhører ikke Israel, men avskjæres fra Israels velsignelser.

  10. Ikke destro mindre er dere frie til å samle dere til tilbedelse slik og når dere vil, enten det er på den syvende dagen eller den første, eller en hvilken som helst annen dag, det spiller ingen rolle.

  11. Men dere skal hvile fra deres arbeid på den syvende dagen {lørdag} i følge budet som er til alle generasjoner, og hedre Yahweh deres Elohim (Jer.17:19-17).

  12. Og dette skal dere gjøre til himmel og jord forgår og alle ting er fullbrakt, slik det står skrevet (Matt.15:17-18).

  13. Og dette skal være ett tegn mellom meg og dere, ved hvilket Israel skal gjenkjennes.

  14. Dere skal ikke tøyse med Yahwehs Ord eller forakte den Allmektiges vedtekter, for disse er som liv til nerver og marg til ben (4.Mos.15:32-40).

  15. Dere skal gjøre dette i tro, og ved denne tro skal dere være rettferdiggjort; og at dere holder dette skal være et tegn på deres frelse, ja, fylden av den.

  16. Til ham som er trofast, se, jeg skal ta ham med til Sion, og vil gi til ham i mitt hus og innenfor mine murer et minne og et navn bedre enn sønner og døtre;

  17. Og han skal motta et evig navn som ikke vil slettes ut, og skal bli ført til mitt hellige berg og glede seg i mitt bønnehus. Slik er det. Amen (Jes.56:4-7).

  Klikk på flagget for å se på hele Olivengrenen (åpenbaringer, syner, osv.) på englesk

  Laget: 24. november 2004
  Oppdatert: 24. november 2004


  Copyright © 1987-2008
  Guds Nye Pakts Kirke
  Yahwehs B'rit Chadashah Forsamling