Logo Copyright © 2007 NCCG - All Rights Reserved
Return to Main Page

RESURSER

Ansvarsfraskrivelse

Introduksjon til GNPK

Sannhetens symfoni

Nøtteskal

Frelsesplan


Generelt

Artikler

Bibelkurs

Høytider

Intervjuer

Kulter

Norge

Olivengrenen

Profeti

Sabbatstaler

Diverse

Akutt hjelp!

Barnehjem

CD-ROM

Copyright

Donasjoner

Kalender

Kontakt

Menigheter

Publikasjoner  51. LÆR OSS Å BE
  av Christopher C. Warren & Herbert Van der Lugt


  Dersom du ser deg om i de forskjellige kristne kirker i dag, vil du se mange forskjellige former for bønn. Noen ber stille, andre roper og skriker. Noen ber fra hjertet, mens andre leser fastsatte eller liturgiske bønner. Noen ber på sitt eget språk, noen på fremmede språk, og noen bare mumler eller roper ut ubestemmelige lyder som de kaller "tungetale". Så hvordan skulle vi be?

  Først, er det viktig å forstå at innholdet i bønnene våre er viktigere enn hvordan vi ber. Da jeg (D.C.E) var tenåring, la jeg merke til at familien som bodde ved siden av oss ropte og skrek når de ba. Men bønnene deres så ikke ut til å være mer effektive enn de stille samtalende bønnene til min Far. Senere lærte jeg at mange som var kjent for effekten i sine bønner, snakket rolig og enkelt, når de talte med Yahweh.

  Nehemia gråt da han ba fordi han sørget dypt over nyheten om at ting ikke gikk godt for hans folk, som hadde vendt tilbake til Jerusalem etter en periode i eksil. Han ba med intense følelser. Men det var ikke på grunn av hans intensitet at Yahweh oppfyllte han ønske. Det var på grunn av det faktum at han påberopte seg Guds løfter (Neh.1:8-9).

  Yahweh har ikke sagt at vi kan vente jordisk forøkelse eller fullkommen fysisk helse. Men Han har lovet oss at Han aldri vil forlate oss (Matt.28:20), at Han ikke vil la oss fristes over vår evne (1.Kor.10:13) og at Han vil gjøre alt til vårt beste (Rom.8:28-30). Å påberope oss løfter som disse, gjør våre bønner effektive.

  En skribent oppsummerte vår holdning til bønn i denne delen av et vers:

  Vi trenger ikke gråte eller fortvile
  Av frykt vil vi ikke bli hørt;
  De bønner som rører ved Yahwehs hånd
  Er dem som roper på Hans Ord.

  Jeg (C.C.W) husker at da jeg først ble en kristen, trodde jeg at dersom jeg ikke var følsom, ville mine bønner ikke nå Yahwehs hjerte. Jeg trodde dette fordi jeg så andre kristne "presse" følelser fram i sine bønner. Men gjennom årene har jeg lært at det er troens bønner som når opp til Guds trone (Jak.5:15). Våre følelser er menneskelige -- av kjødet; men ånden er Guddommelig, fra himmelen. Det er sant at den Ruach Elohim (Guds Ånd), når den virker på oss, også virker på våre hjerter og skaper vidunderlige følelser, men dette er en effekt av effektive bønner, ikke grunnen til det.

  Grunnlaget for sann bønn er tro. Et hjerte som er kaldt er et hjerte som ikke handler i tro, fordi tro bløtgjør hjertet, og gjør det åpent og mottagelig for den Ruach haQodesh (Hellige Ånd).

  I mange kulturer er det "sedvane" å gråte i begravelser selv om den avdøde ikke er kjent for deg. I bibelsk tid kunne profesjonelle sørgere leies. I Albania forventes det at en brud skal gråte og kjempe når hennes foreldre gir henne til den nye ektemannen, for å gi et inntrykk av at det er vanskelig å forlate hjem og foreldre, og antagelig for å ære dem på den måten. Men alt dette er falskt. Og slik er det også med bønner hvor følelser er fremtvunget, eller hvor det blir antatt at intense følelser automatisk vinner inpass for oss hos Yahweh. Dersom det ikke er tro på Gud og Hans løfter, forblir himmelen lukket for oss. Dersom det ikke først er lydighet mot det vi vet er sant, er himmelen tilslørt av et forheng av jern.

  Les Yah'shuas (Jesu) bønner i det Nye Testamentet hvis du ønsker en modell for bønner. Naturligvis kan vi ikke fra en trykket tekst si hvor følsom Han var, likevel skulle ordene selv, og vitnesbyrdet om Jesu oppførsel vanligvis, være nok til å si oss at Han var rolig og samlet. Det var ingen endeløse gjentagelser av "halleluja!" og Guds Navn. Han måtte kanskje rope hvis Han underviste en stor mengde utendørs, men det er intet bevis som gir grunn til å anta at Hans bønner var noe annet enn rolig fremsagte, når Han ba innen hørevidde av sine tilhørere. At Han var intens, da Han ba Gud ta fra seg den bitre kalk i Gedsemane hagen, kan ikke betviles, eller at Han ropte høyt sine siste ord da Han døde på Korset. Men kan dere forestille dere Ham skråle og rope da Han ba Herrens bønn? Eller den Høyprestlige bønn i Gedsemane? Umulig! Hans var en verdig, alvorlig, intens, selvkontrollert slags bønn, ikke de følsesmessige utbrudd som så mange kristne har vendt seg til å ta del i.

  Nye Pakts Kristne tror på at de fleste bønner er av denne sorten. Vi tror ikke på hysteriske skrikende bønner. Vi tror ikke på gjentagelse av ordet "halleluja" mellom hvert ord i en setning eller på å skrike det ut. Vi tror på å prise Yahweh og bruke utrykket, "Pris Yahweh!" (hallelu-Yah) ved begynnelsen eller slutten av en bønn (Åp.19:1,3-4,6), og i noen andre sammenhenger. Vi er likevel imot en stadige gjentagelser fordi Yah'shua (Jesus) selv var det; Han sa til og med at denne praksis var hedensk (Matt.6:7). Denne slags handlinger ligner mere de mantriske bønner i orientalske religioner, som til slutt gjør tilbederen sanseløs og åpner ham for kontrollen til usynlige krefter. Paulus sier at den Kristne alltid har kontroll over det han gjør, og det innbefatter bønner (1.Kor.14:32). Av denne grunn motsetter vi oss det meste av såkalt "tungetale" som mange kirker påberoper seg.

  Vi er også imot de fleste liturgiske bønner dersom de ikke har en direkte tilknytning til hjertet. Hva vi ber for forblir fremdeles mye viktigere enn hvordan vi gjør det.

  For en detaljert undersøkelse av bønn, se brosjyren, Fem Nøkler til Virkningsfull Bønn av Christopher C. Warren (Prekener av den Nye Pakt, Nr.5). Oversatt av Mikael Larsen, Oslo menighet. Første gang utgitt i The New Covenant Christian Witness, Nr.2, oktober 1992, pp.23-25.

  Laget: 4. august, 1998
  Oppdatert: 2. november, 2004


  Copyright © 1987-2008
  Guds Nye Pakts Kirke
  Yahwehs B'rit Chadashah Forsamling