Logo Copyright © 2007 NCCG - All Rights Reserved
Return to Main Page

RESURSER

Ansvarsfraskrivelse

Introduksjon til GNPK

Sannhetens symfoni

Nøtteskal

Frelsesplan


Generelt

Artikler

Bibelkurs

Høytider

Intervjuer

Kulter

Norge

Olivengrenen

Profeti

Sabbatstaler

Diverse

Akutt hjelp!

Barnehjem

CD-ROM

Copyright

Donasjoner

Kalender

Kontakt

Menigheter

Publikasjoner


  OLIVENGRENEN

  311. TUNGETALEGAVEN

  En moderne åpenbaring fra Yahweh

  PWNC 910430 (500)
  Frogner, Oslo, Norge

  1. Angående tungetalegaven som jeg har lovet til Nye Pakts Kristne:

  2. Jeg, Herren, har ordinert denne gaven for berikelse og vitne for Mitt folk Israel, og aldri har jeg trukket den tilbake med mindre Mitt folk manglet kunnskap eller fordi de var for umodne til å motta den.

  3. Hør, og bli vise, for tungetalegaven blir bare gitt til de som har ekte tro og som er lydige til budene.

  4. Ikke to gaver er like, heller ikke blir alle velsignet på samme måte; og selv om Jeg, Herren, har åpenbart (fastsatt) tungetalegaven for alle de hellige ifølge Mitt gode ønske, er det ikke formålstjenlig til alle tider.

  5. Jeg, Herren, har aldri sendt tungetalegaven uten først å sende profetiens gave, som er den største av de to gavene (1.Kor.14:1-6);

  6. Derfor har jeg sendt profetiens gave til Kristi kirke først, slik at nøklene for å skjelne tungetalegaven kan være kjent på forhånd.

  7. For det er mye tåpelighet og babling i kirkene som ikke er av Meg, som enten kommer fra de ufrelste og utøylelige lidenskaper og følelser av det falne menneske eller fra onde ånder som tar i besittelse legemene til menneskets sønner og døtre.

  8. Dette er nøklene som dere trenger slik at dere kan skjelne disse gavene rett og forbli hellige:

  9. Det er to tunger som er gitt av Den Hellige Ånd: den ene er fra et levende språk (xenoglossia = fremmed språk) og skal bli brukt til å vitne med av Mine tjenere som ikke kjenner dette språket (tungemålet) og ikke kan kommunisere på noen annen måte;

  10. Og det andre er englenes tunger (glossolalia = "ukjent tunge"), som er det Adamske språk ja det deres første foreldre brukte, og er det språket som ble brukt av den himmelske kirken av det førstefødte.

  11. Ikke desto mindre vil Jeg, Herren, fra tid til annen gi en profet en død tunge slik at han kan oversette det eller ta i mot meningen av et dødt språk som han søker å oversette til sitt eget, men dette er ikke for alle de hellige.

  12. Hvis en mann eller en kvinne snakker i tunger på et fremmed språk og det ikke er noen til stede som kan forstå dette språket, da la de Hellige passe seg, for jeg, Herren, er en ordens Gud, for dere kan ha innvitert en ond eller ødeleggende ånd som søker å lede dere på villspor.

  13. For hva er etter den himmelske orden: en profeti på et språk som alle kan forstå eller et ord på et annet språk som ingen kan forstå, med mindre det finnes en oversetter der? Går Gud på krokete stier?

  14. Hvis en mann blir gitt en bok med skrift på sitt eget språk, og en igjen på et annet språk, vil han sette til side sitt eget språk og finne noen som kan oversette det fremmede språket?

  15. Sannelig, sannelig sier jeg til dere: Nei, og se, hvis dette ikke er i følge det mennesket finner lønnsomt, så er det å snakke på et fremmed språk med en oversetter heller ikke formålstjenelig for himmelen når ingen har bruk for dette språket.

  16. Derfor, hvis en kommer med tungetalegaven og snakker på et fremmed språk som ingen i forsamlingen kan forstå, enten de som hører er troende eller ikke troende, skal dere passe nøye på og være forsiktig.

  17. Nå, hvis en mann har mottat tungetalegaven på et fremmed språk vil han føle seg fri og i stand til å avslutte gaven når han vil, for den Hellige Ånd tvinger ikke noe menneske mot sin vilje.

  18. Hvis en mann går inn i en transe, eller rystelser, eller begynner å rope, juble, brøle, ralle og snakker uverdig om mitt evangelium da har dere innvitert en uren Ånd inn i deres midte.

  19. Og hvis dere gjør dette, ve til dere, og dere må kaste ut denne ånden i mitt navn i tro, og inntil dere har denne tro, eller har de iblant dere som har denne tro skal dere ikke tillate denne gave, slik at deres forsamling ikke blir ødelagt.

  20. Dere skal ikke motta noen nye læresetninger gjennom tungetalegaven, men skal motta alt som er nytt fra profetene på profetens natturlige tungemål.

  21. For når Jeg Herren bringer fram nytt lys og sannhet, er aldri profetens sinn undertrykt, men er alltid bevisst og kan bryte inn i profetien, og forstår den enten delvis eller helhetlig.

  22. Og når en mann snakker i tunger selv om han ikke kan forstå ordene som han snakker, så forstår han deres mening innvendig gjennom lyset.

  23. Derfor forstår både han som bringer fram disse ord på en fremmed tunge, og de som han tjener ved dette.

  24. Det er ikke nødvendig at alle i forsamlingen forstår, for det kan være at oraklet eller ordet blir gitt bare til en som er tilstede som ikke kan forstå åpenbarerens naturlige tungemål.

  25. Og selv om andre i forsamlingen er istand til å oversette til det menneskets tunger eller språk ved deres naturlige gaver, så betyr ikke det nødvendigvis at Jeg Herren, har tenkt å bruke dem.

  26. For tungetalegaven på et fremmed språk blir gitt ikke bare som en resurs for de som ikke kan snakke språket naturlig men også for å omvende ikke troende, slik at de kan se min kraft og herlighet (1.Kor.14:22).

  27. Derfor kan det være menn og kvinner som kan oversette men de skal holdes tilbake for de ikke-troendes skyld, hvis det er min mening.

  28. Ikke desto mindre kan det være lov å oversette for resten av forsamlingen slik at de kan høre ordet talt på deres eget språk og på denne måten bli oppløftet, sammen med den ikke-troende.

  29. Ikke desto mindre er tungetalegaven ikke først og fremst for å bygge opp legemet for det kommer først og fremst gjennom profetiens gave.

  30. Jeg, Herren, sender tungetalegaven til de som er ydmyke og som ønsker å vitne til de som ikke snakker deres eget tungemål når andre som ikke kan snakke det tungemålet ikke alltid er tilstede.

  31. En slik person vil bli moden i kristen kjærlighet og ikke vise seg frem.

  32. Han vil ikke søke å være i sentrum for oppmerksomhet for slike mennesker er et veldig lett bytte for en dårlig ånd som utnytter deres forfengelighet og deres ønske om å opphøye seg selv.

  33. De som er svake i tro og mangler en ånd som kan skjelne og ligger under for stolthetens ånd og forfengelighetens opphøyelse er spesielt utsatt for å bli lurt og må bli sett etter av de som kan skjelne bedre.

  34. Derfor skal alle de møtene hvor tungetale manifesterer seg på bli ledet av en evangelist, ja slik jeg har åpenbart det, som skal skjelne alle ting og få enhver person som har en uren ånd til å være stille og drive ut den ånden i mitt navn.

  35. Ikke desto mindre kan misjonærer snakke i fremmede tunger uten at en evangelist er til sted hvis det er nødvendig for å tjene, slik at den Hellige Ånd ikke må bli undertrykket. Men de må ta seg i vare og bare bruke denne gaven i renhet.

  36. Ja se,det er alltid unntak fra regelen slik at Ånden ikke må bli undertrykket. Bruk inteligensens ånd og de nøkler som jeg allerede har gitt så blir dere ikke ledet på avveie.

  37. Nå, vil de som mottar tungetalegaven, hvis tungene er rene og ifølge mønstret, være storlig velsignet sier Herren, for det er et tegn på deres tro på Meg (Mark.16:17).

  38. Ikke desto mindre skal dere ikke aktivt søke disse gavene for å få tegn, for mange har falt på grunn av denne synd.

  39. Men gavene blir gitt ifølge Guds vilje, og ikke ifølge menneskers vilje, og det er menneskers plikt å alltid være forberedt og motta dem så at han kan være et redskap for sin Gud.

  40. Dere skal ikke se ned på noen mann eller kvinne som ikke har denne gaven, ei heller dømme dem til å være uverdig eller ufrelst for slikt er en læresetning av forfengelighet og ondskap.

  41. Ve til dere som søker å etterligne de falne kirker som noen ganger proklamerer at menn ikke har funnet frelse hvis han ikke snakker i tunger, for slik en mørk lære åpner dørene for onde ånder.

  42. Og se, mange onde ånder har gått inn i de karismatiske kirkene, for deres øre klør etter denne gaven og de vil motta nesten hva enn som kommer enten det er av mennesker Gud eller djevler.

  43. For gavene er en resurs, ikke et endemål, sier Gud, og skal en dag forsvinne.

  44. Og selv om dere ikke skal forby en mann å snakke i tunger (1. Kor.14:39), og selv om dere skulle ønske at de bragte fram min herlige og spesielle gjerning blandt menneskenes barn slik det står (1 Kor.14:5), skal dere ikke gjøre dem til gjenstand for deres lyster.

  45. Men hvis dere lyster etter noe, lyst etter den rene og ubesmittede Guds kjærlighet, slik at den Hellige ånd kan omarbeide dere til vakre og Hellige karakterer.

  46. Ikke noe menneske kan snakke i tunger som kommer fra Gud som ikke har blitt født på ny av Den Hellige Ånd. Og derfor er dette et tegn på at han har blitt født igjen (Apg.2:4; 10:45; 19:6).

  47. Ikke desto mindre, er det andre tegn av åndelig gjenfødsel, som er sikrere og lettere å skjønne av de som ikke alltid kan skjelne tungetalegaven;

  48. Og dette er fruktene av Hellighet, ja ydmykhet, mildhet godhet, visdom, og et omvendt hjerte.

  49. Derfor se til at dere dømmer rett, og ikke dømmer noe menneske fordi han ikke har oppfylt deres personlige forventninger.

  50. Og nå snakker jeg angående det som verden kaller å snakke i en ukjent tunge;

  51. Vær på vakt for djevlenes tunger, og de er mange og varierte, og husk at djevlene kan snakke på alle språk derfor døm ved ånden og ikke den utvendige form.

  52. Djevler blander ofte språk for å forvirre, for dette er satans hjerte som ønsker å lede menneskenes barn på avveie.

  53. Jeg, Herren, snakker aldri mer enn et språk av gangen med mindre jeg innformerer utøveren som har blitt gitt tungene og han vil si at han nå skal snakke på et annet tungemål.

  54. Heller ikke skravler jeg Herren for det kommer enten utfra de ufrelste menneskenes hjerter, eller fra det onde hjertet til en ond ånd som derved søker å underholde seg selv og de som er med ham.

  <55. For Satan elsker å spotte og få menneskenes barn til å se dumme ut, men kjærlighet gleder seg ikke over slike ting, men ønsker bare å bygge opp og oppreise.

  56. Den eneste ukjente tunge som Jeg Herren snakker i er Adams tunge som er Guds tungemål; og dette gjør jeg for å lære og oppbygge mennesket. (1 Kor.14:4).

  57. For det rene ord fra et rent språk er musikk for ørene, og se, hymnens kor synger på dette tungemål.

  58. Velsignet er den mann eller kvinne som hører denne tunge fra Herren, for han skal være i henrykkelse og ønske dette tugemål med hele sitt hjerte.

  59. Derfor vil Jeg tale med ham på denne måten slik at han kan kjenne meg bedre, Hans Herre og frelser.

  60. Og se, hvis et menneske snakker med det Adamske tungemål i et møte er det ønskelig at en overtsetter blir kalt, slik at alle kan bli oppbygget.

  61. For det er ikke ønskelig at en snakker bare for å oppbygge seg selv, men at en søker å oppbygge hele legemet.

  62. Derfor hvis et menneske kjenner det Adamske tungemål, la ham oppbygge seg selv alene med mindre en oversetter er tilstede.

  63. Nå er Adams tunge vakrere en noe annet tungemål og kan bare bli snakket av de som er rene av hjerte.

  64. Derfor når dere hører denne tunge vil dere bli overveldet av Ånden og vite at det er av Meg, hvis dere allerede er født på ny og har mottatt Den Hellige Ånds Gave.

  65. Og hvis hele forsamlingen blir gitt denne tungen da trenger dere ikke en oversetter;

  66. Og når de mottar denne velsignede gaven, syng Sions salmer, for jeg vil få dere til å synge i tunger, med kjente og ukjente melodier.

  67. Og jeg vil få dere til å synge mange sanger slik at dere kan se og forstå og kjenne skjønnheten av det Himmelske Sion.

  68. Og når dere blir gitt tunger i sang blir dere i henrykkelse; ikke desto mindre vil dere være fri til å handle og ikke være fanget under noen kraft.

  69. For djevelen kan bringe fram tunger i sang også, og lede mange inn i fangenskap ved å bruke sangen som et narkotikum, slik at de ikke kan løsrive seg selv fra det.

  70. For den onde søker å gjøre deres intelligens nummen og gjøre alle deres sanne følelser numne, og skape illusjoner av kjærlighet og enhet.

  71. Derfor ta dere i vare, men hvis dere er rene i hjerte og sinn trenger dere ikke å frykte, men vil være beskyttet og kan glede dere over min selestiale musikk uten frykt for å bli forstyrret.

  72. Lev i forventning, elskede, men ikke lyst etter disse gavene, for til og med gode ting kan få folk til å falle hvis han glemmer de større bud som er å elske Herren sin Gud og sin neste.

  73. Nå, når et menneske har hørt himmelsk sang vil han komme til å forakte størsteparten av verdens musikk; ikke desto mindre, trenger han ikke tungetale gaven for å komme til denne forståelsen, men trenger bare å ha et sønderknust hjerte og en angergiven ånd og være sensetiv til den fine innflytelsen av Min Ånd.

  74. Hvis dere er i noen slags tvil, er forsiktighet bedre enn likegyldig uforsiktighet, sier Herren. Derfor vær vise. Ikke desto mindre, skal dere ikke stjele fra noen mann noen åndelig velsignelse fordi dere er redd for å stole på meg.

  75. Disse ting gir Jeg til den Nye Pakt, slik at dere kan gjøre dere selv rede til en utflytelse av denne gaven i tider som kommer.

  76. Men først lær å synge og be til Meg i deres egne tunger idet dere finner kraft og glede i disse ting.

  77. For hvis dere ikke kan finne kraft og glede i dette, kan dere helt sikkert ikke finne det i tunger, og vil bli ledet på avveie. Ja slik er det. Amen.

  Klikk på flagget for å se på hele Olivengrenen (åpenbaringer, syner, osv.) på englesk

  Laget: 1. november 1999
  Oppdatert: 9. november 2004


  Copyright © 1987-2008
  Guds Nye Pakts Kirke
  Yahwehs B'rit Chadashah Forsamling