Logo Copyright © 2007-8 NCCG - All Rights Reserved
Return to Main Page

RESURSER

Starta här...

Ansvarsfriskrivning

Introduktion til GNFK

Symfoni av sanningar

I ett nötskal

Frälsningsplan


Allmänt

Artiklar

Bibelkurs

Högtider

Intervjuer

Sekter

Sverige

Olivgrenen

Profetior

Sabbatstal

Diverse

Akut hjälp!

Barnhem

CD-ROM

Copyright

Donationer

Kalender

Kontakt

Församlingar

Publikationer


  15
  Den Babyloniska
  Cirkusen:
  Har Torahn
  blivit avskaffad?

  Kyrkvärlden idag består av hundratals församlingar. Vi skakar med all rätt på våra huvuden åt alla splittringar i kristenheten, för vi vet alla att sådan splittring inte borde existera.

  Det påminner mig lite grand om en cirkus med alla dess varierande underhållningsutförandena. Människor tycker om att gå på cirkus, men jag tvivlar på att du vill gå dit varje dag – kanske för en liten stund, speciellt om det var gratis. Men som de flesta köttsliga glädjeämnen blir vi snart ”mätta”. En kebab kanske smakar bra till lunch, men du skulle inte vilja ha en varje timma. Du skulle bli övermätt. Och jag förmodar att det är därför de flesta människor inte tycker om tanken på att de skulle gå till kyrkan oftare än en gång i veckan… de som nu går. Majoriteten går för att bli underhållna (god musik), en del för att känna sig bättre (de har dåligt samvete för deras mindre helgonlika uppförande under veckan som gått), en del för att de måste göra det( pappa säger det), en del för att det ska synas utåt (för att ställa sig in hos en kristen chef kanske), och av många andra anledningar. Att gå till kyrkan, är lite grand som att gå på cirkus. Och ordet ”kyrka” kommer faktiskt från latinets circe som betyder en ’cirkus’. Passande nog.

  De flesta människorna har ingen aning om varför de gör olika saker och det gäller även när de bevistar kyrkan. De tänker aldrig på att ifrågasätta det de gör. Det faller dem aldrig in att kontrollera i deras biblar för att ta reda på vad en kyrka egentligen är.

  Låt oss ta något grundläggande. I en stor stad kommer du att hitta dussintals av ”kristna” församlingar. De har alla bibelöversättningar som är uppdelade i Gamla Testamentet och Nya Testamentet. Många av dessa kyrkor säger att de är Nya Testamentet-kyrkor. Det betyder att de är ”Matteus till Uppenbarelseboken kristna”. Men hur är det med 1 Moseboken till Malaki (det Gamla Testamentet)? Är inte de också en del av kristenheten? Jag tycker att Nya Testamentet ofta citerar från Gamla Testamentet. Och Yah’shua (Jesus) använde vid upprepade tillfällen ord ur Gamla Testamentet. På Hans tid hette det faktiskt inte Gamla Testamentet – i själva verket så kallade inte apostlarna eller de första kristna den heller för Gamla Testamentet. De benämnde den helt enkelt Skrifterna. Och när än Nya Testamentets författare talade om Skrifterna eller Ordet, så var det alltid det Gamla Testamentet de syftade på! De första kristna var med andra ord gammaltestamentliga. Förvirrad?

  Förvirringen uppstår när vi på ett konstlat sätt delar upp Bibeln i två böcker – två Biblar (eftersom ordet biblos, från vilken vi hämtar vårt ord Bibel, betyder ett bibliotek). Det är lite som om man delar upp vuxna och ungdomar, som om de vore två separata mänskliga arter.

  Jag undrar hur många gånger du har varit i någon av dessa kyrkor och fått höra att Lagen (Torah) har blivit avskaffad – fastspikad på korset? ”Vi har ingenting att göra med lagen längre” säger kanske någon självbelåtet till dig. Är det verkligen så? Så du skakar på huvudet ett tag och frågar: ”Är det ok för mig att gifta mig med min syster?” Du möts med ett uttryck av motvilja. ”Å, nej!” är svaret, ”det är inte tillåtet!” Du rynkar förbryllat pannan. ”Vem säger det?” -Jo, Gud säger det! är den entusiastiska repliken. ”Var”? frågar du, och han slår upp Gamla Testamentet och visar dig ett stycke ur Skriften. ”Men, du citerar ju Lagen för mig” ropar du. ”Det kan du inte göra, för Lagen är avskaffad – uppspikad på korset – vi har ingenting att göra med lagen längre”.

  Den här dumma mannen följer Lagen, men i samma andetag förnekar han att han gör det. Vad kallar vi detta för? Jag tror jag skulle välja hyckleri!

  Människor har till största delen ingen aning om vad de säger. De upprepar någon doktrin de har hört från talarstolen, och sedan går de och gör något helt annat. När människor säger att Torahn avskaffats, så talar de nonsens, och de vet det… innerst inne. De är splittrade – de tror på en lögn, och attackerar dig om du säger att vi måste hålla Lagen, och sedan går de och lyder den i alla fall. Nå, ja en del av den. Egentligen lyder de bara sådant som passar dem. Är det någonting de inte gillar, ropar de: ”Lagen är avskaffad”! Men när de upptäcker att de behöver Lagen, så glömmer de diskret deras dumma anti-Lag doktrin.

  Torahn säger att jag inte kan gifta mig med min syster. Det står svart på vitt i fjärde Moseboken 18:6. Den säger en massa andra saker också – läs gärna verserna innan och efter detta stycke. Det finns saker som moderna nytestamentliga kristna verkligen inte tycker ska stå där. De vill hellre att Yahweh aldrig skulle ha sagt dessa saker. De vill hellre tro att Han hade en släng av Alzheimers sjukdom, och inte visste riktigt hur han hade det den dagen. Och så måste de (antar de) urskilja var Yah’weh felade, och väljer ut de delar de tror är de rätta. Verkligen ett tyngande ansvar! En del skäms när de läser den följande versen, eller den direkt efter. De homosexuella, hoppar naturligtvis över vers 22.

  Nu måste vi verkligen sluta leka, eller hur? Vem av oss skulle våga säga åt oss vilka delar av Yahwehs Heliga Lag vi ska följa eller inte följa? Yah’shua (Jesus) gjorde vissa förändringar som en del av Hans kallelse att upprätta Torahn till dess fullständiga form. Han hade rätten och auktoriteten att göra det. Så om Han säger att vi ska älska våra fiender nu, så ska vi naturligtvis göra det. Men om Han inte har ändrat någon tidigare Torah, ska vi då göra det? Vågar vi det?

  Detta ämne för in de kristna in i kataplexi. Det gör det verkligen. De blir paralyserade i hjärnan, och någonting annat – något som trotsar allt förnuft (för att inte nämna Skrifterna) tar över. Om du inte känner till det, så orsakas kataplexi av intensiva, häftiga känslor. Hjärnan stänger ner sig och hormoner tar över. De slutar att resonera (såsom Yahweh talade om för Jesaja – 1:18) och de slutar att bevisa allt utifrån Skriften (såsom de i Berea så föredömligt gjorde – Apg 17:10-11; 1 Thess 5:21), utan utifrån sina känslor börjar de löpa amok. Det finns alltid en anledning till detta, och anledningen är enkel: sanningen sårar. Den kränker stoltheten. Den hotar de bekväma zonerna. Den avslöjar svaghet, vårdslöshet, lättja, likgiltighet och andra olater som människor hellre önskar inte ska exponeras. Men, borde verkligen vi som kristna reagera så? Är inte gudomlig tillrättavisning ämnad att välsigna oss? (2 Tim 3:16). En del människor tycker tydligen inte det.

  Människor borde verkligen stanna till och tänka efter emellanåt. Det är faktiskt ganska bra för oss. Yahweh är logisk. Han gav oss hjärnor som vi kan tänka med, förutsatt att vi inte försöker bli intelligentare än Honom, genom att inte hålla med Honom. Så låt oss tänka efter ett tag.

  Om Lagen (Torahn) har avskaffats, som de stora och visa cirkusherrarna håller på att tala om för oss, så skulle följande uttalande vara sant (glöm inte att kontrollera skriftställena):

  • Det finns ingen synd (Rom 3:20; 4:15; 5:13; 7:7-8)

  Oj då! Om det inte finns någon synd, så kan jag göra vad jag vill. Om det inte finns någon synd, då behövdes ju inte utgjutandet av blod under det Gamla Förbundet. Om det inte behövs något utgjutande av blod, då finns det inte något behov av en Messias – Förlossare – Frälsare. Så då behövs inte kristendomen!

  Så vad säger egentligen de som anser att vi inte behöver någon Torah (Lag)? De säger att ingen kan definiera synd. Om det inte finns någon lag som säger åt oss vad synd är, hur kan vi då veta? Och om vi inte vet, hur kan vi då omvända oss, som Yah’shua (Jesus) befaller oss (Matt3:2; 45:17; 11:20). Vi ombeds att tro det löjliga och omvända oss till det okända.

  • Romarbrevet 3:20”Ty av lagen kommer kännedom om synden.” (Reformationsbibeln)
  • Romarbrevet 4:15”Ty där ingen lag är, där är inte heller någon överträdelse.” (Reformationsbibeln)
  • Romarbrevet 5:13 - ”Ty synden var i världen innan lagen kom, men synden tillräknas inte där det inte finns någon lag” (Reformationsbibeln)
  • Romarbrevet 7:7 - ”Vad ska vi då säga? Är lagen synd? Nej, inte alls! Men synden skulle jag inte ha lärt känna, om inte genom lagen.” (Reformationsbibeln)

  Här kommer några frågor du ska svara på:

  • 1. Kom Yah’shua (Jesus) för att förstöra/avskaffa Torahn (Lagen)? (Matt 5:17)
  • 2. Vad är, med avseende på Torahn (Lagen), kärlekens resultat? (Rom 13:8)
  • 3. Är det möjligt att föra någonting till fullbordan (uppfylla den) om den är avskaffad?
  • 4. Hur definierar Paulus kärleken? (Rom 13:10)
  • 5. Vilket bud i Torahn (lagen) uppfyller eller fullbordar Torah (lagen)? (Gal 5:14)
  • 6. Hur länge råder Torahn (lagen) över oss? (Rom 7:1)
  • 7. Vad är det som binder en kvinna att vara trogen sin man, så länge han är i livet? (Rom 7:2)
  • 8. Om Torahn (lagen) skulle vara avskaffad, skulle hon då tillåtas att byta man, när hennes make fortfarande är i livet?
  • 9. Vad är det som binder hustrur att underordna sig sina män i församlingen i Korint? (1 Kor 13:44)
  • 10. Behövde Paulus citera Torahn (lagen) för att rättfärdiga ett påstående, om den hade blivit avskaffad? (1 Kor 9:9)
  • 11. Vad är en nödvändig förutsättning för att lyssna till Evangelium? (Luk 16:31)
  • 12. Vad ska de kristna tänka på? (2 Petr 3:2)

   (Svar: #1. Nej #2. Den fullkomnas #3. Nej #4. Den fullbordar (uppfyller) Torahn (lagen) #5. Budordet att älska sin nästa som sig själv #6. Så länge vi lever #7. Torahn (lagen) #8. Tydligen, vad skulle kunna hindra henne? #9. Torahn (lagen) #10. Nej #11. Att lyssna till (lyda) Moses (Torah) och profeterna #12. Det som de heliga profeterna skrev).

  Låter dessa (och andra citat) från Nya Testamentet som om Torahn (lagen) har blivit avskaffad? Naturligtvis inte. Den förblev auktoritativ för den nytestamentliga församlingen och den förblir auktoritativ för oss idag.

  Vad säger oss följande skriftställen om Torah (lagen)?

   1. Psalm 19:8 Torah är klar
   2. Nehemja 9:13 Torah är sann
   3. Rom 7:12 Torah är helig
   4. Psalm 19:8 Torah är fullkomlig
   5. Hebr 8:6 Torah är gjord bättre i Kristus
   6. Rom 2:18 Torah är för undervisning och sanning
   7. Rom 7:14 Torah är andlig
   8. Rom 7:16 Torah är god
   9. Gal 3:21 Torah är rättfärdig

  Uppdelningen av Bibeln i Gamla Förbundet/Testamentet och Nya Förbundet/Testamentet är totalt artificiell. Det är katolska präster som gjorde den uppdelningen. Dessutom så finns det inte bara två förbund, utan ett dussintal. Ställ dig frågan, när du nu påminner dig om dessa förbund, vilka Yah’shua (Jesus) förändrade och vilka han inte förändrade. De förbund som förblev oförändrade står med fet stil, och de som annullerades är strukna:

   1. Förbundet med Noa (1 Mos 9:10-17)
   2. Förbundet med Abraham (1 Mos 17:2-4, 11-14)
   3. Förbundet med Abraham, Isak och Jakob (3 Mos 26:42)
   4. Förbundet med Leviterna (4 Mos 18:19)
   5. Förbundet med David (2 Sam 23:5; 2 Krön 13:5)
   6. Förbundet med Pinehas (4 Mos 25:12-13)
   7. Omskärelseförbundet (1 Mos 17:10) [1]
   8. Sabbatsförbundet (2 Mos 31:17)
   9. Förbundet gällande de Tio Budorden (2 Mos 34:28)
   10. Blodsförbundet (2 Mos 24:8; Hebr 9:18-22) [2]
   11. Förbundet på Horeb (5 Mos 5:1-3)
   12. Förbundet i Moab (5 Mos 29:1)

   [1] 1 Kor 7:19; Gal 5:6ff; Rom 2:25-29; Fil 3:3; Kol 2:11ff
   [2] Matt 26:28; Mark 14:24; Luk 22:20; 1 Kor 11:25; Hebr 8:13; 10:9

  Av de 12 nämnda gammaltestamentliga förbunden, är nu bara två gamla, och två nya har blivit insatta i dess ställe, nämligen dopet istället för omskärelsen och Kristi blod istället för blodet av bockar, getter, duvor etc. Uppdelningen av Gamla och Nya Testamentet är därför både artificiell och missvisande. Det enda användandet av termen ”Nya Testamentet”, finns i King James Versions (KJV) bibelöversättning, där ordet för förbund är felöversatt. Det finns inte i någon annan modern engelsk översättning (se Matt 26:28; Mark 14:24; Luk 22:20; 1 Kor 11:25; 2 Kor 3:6; Hebr 9:15, KJV).

  Har du någon gång hört predikanter säga att det Gamla Testamentet är för judarna och det Nya Testamentet är för de kristna? Men vad säger Skrifterna? Jo, att det Nya Förbundet gavs till Israels hus och till Judas hus (Jer 31:31; Hebr 8:8). Bibeln talar inte någonstans om en sådan uppdelning – judar och kristna, men om troende Israeliter och hedningar (som blir Israeliter genom adoption), och otroende Israeliter (som upphör att vara Israeliter och blir hedningar) och otroende hedningar. Yah’shua (Jesus) Messias (Kristus) var själv en Israelit av Judas Hus (en jude) (Joh 4:9).

  Vad är då det Gamla Testamentet/Förbundet? Är det skrifterna från 1 Mosebok till Malaki? Nej, det Gamla Förbundet är Blodsförbundet, med dess levitiska prästerskap och omskärelseförbundet, som ersatts av Yah’shuas (Jesu) Blodsförbund med det Melkisedekska prästerskapet (av vilket Han är Överstepräst), och Förbundet genom Dopet. Detta Nya Förbund hittar vi i Skrifterna från 1 Mosebok till Uppenbarelseboken. Yah’shua (Jesus) var vårt slutliga blodsoffer (1 Kor 5:7), och avslutade därmed de gammaltestamentliga djuroffren. Detta blod renar oss från all synd (1 Joh 1:7; Joh 1:29; Apg 20:28; Hebr 9:12; 1 Petr 1:19; Hebr 13:12) vilket inte blodet i det Gamla Förbundet kunde göra. Det var ett tillfälligt täckande av synd, som måste upprepas varje år.

  Vi är inte ”Nya Testamentet” kristna utan Bibelkristna – från 1 Mosebok till Uppenbarelseboken. Vi är Torah kristna, frälsta av tro, genom Kristi blod, vilket leder oss till att vara lydiga. När den konstgjorda uppdelningen mellan det Gamla Testamentet och det Nya Testamentet – vilket gjordes av den Romersk Katolska Kyrkan – är undanröjd, så finns det inte något behov av alla församlingarna, för Cirkusen (Kyrkan) får då ett slut, och vi blir än en gång Israel – Nya Förbundet Israel.

  Shalom b’Yah’shua!

  Översättning: Ylva Hill

  L. 2011/04/15
  U. 2011/04/15


  Copyright © 2005-11
  Guds Nya Förbunds Kyrka
  Yahwehs B'rit Chadashah Församling