Logo Copyright © 2007-8 NCCG - All Rights Reserved
Return to Main Page

RESURSER

Starta här...

Ansvarsfriskrivning

Introduktion til GNFK

Symfoni av sanningar

I ett nötskal

Frälsningsplan


Allmänt

Artiklar

Bibelkurs

Högtider

Intervjuer

Sekter

Sverige

Olivgrenen

Profetior

Sabbatstal

Diverse

Akut hjälp!

Barnhem

CD-ROM

Copyright

Donationer

Kalender

Kontakt

Församlingar

Publikationer


  3
  Du bar ditt kors,
  o Jesu mild

  Du bar ditt kors, o Jesu mild,
  då dödens väg du trädde,
  till frälsning för den värld, som vild
  och full av hat dig hädde. O kärleks höjd! Du blöder böjd
  för dem som dig förfölja.

  Du bar ditt kors, då bar du ock
  med världens skulder mina.
  Och bland de oracksammas flock,
  som du vill nämna dina,
  är också jag,
  fast dag från dag
  din kärlek mig besöker.

  Du bar ditt kors. Din härlighet,
  som alla himlar prisa,
  din makt, som icke gränser vet,
  du lade av att visa,
  det intet finns,
  som icke vinns
  av kärleken, som lider.

  Du bar ditt kors. Så lär ock mig,
  o segerhjälte, vinna
  och uppå korstes helga stig
  till himlamålet hinna.
  Då är min själ
  förvarad väl
  och lever in din kärlek.

  Hädde = hädade. Häda betyder att säga något fult om det som är heligt. Nämna = kalla.

  Erik Gustaf Geijer
  föddes 1783 på Ransäters gård i Värmland. Han kunde alltid "tacka Gud för de bästa föräldrar". Det var allvar och ordning i hemmet men också munterhet och glädje. Efter lyckliga barnaår blev han student redan vid sexton års ålder och sju år senare magister. Han var rikt begåvad och hadde många olika intressen, såsom vetenskapen, poesin och musiken. De st¨rsta framgångarna vann han såsom vetenskapsman. Han blev 1817 professor i historica och har kallats för den förste vetenskapsmannen bland svenska historiker. Som professor bodde Geijer i Uppsala och avled där 1847. En rik lycka hade mött honom i det hem, som han och hans hustru Anna-Lisa Lillebjörn hade skapat. Han älskade hemmet mer änn allt annat på jorden och kunde aldrig trivas borta. Om kärleken till hemmet vittnar hans psalm, "Jag vet en hälsning mera kär" (483). Geijer ägde en ljus och fast kristen tro, som hjälpte honom att finna mening och trygghet i tillvaron. När man sjunger hans psalm, "Du bär ditt kors" (89), förs tankarna till Jesu Golgatavandring. Man tycker sig se Jesus gå där, böjd under korset och tyngd av all världens skuld. Psalmen är mästerlig både till ord, innhåll och melodi. Lika vacker är psalmen "Du segern oss förkunnar" (105). Men där är stämningen ljus och triumferande, såsom den bör vara, när Kristi seger över döden besjungs.

  L. 2000/03/09
  U. 2008/05/04


  Copyright © 1955 A.V.Carlsons Bokförlag, Stockholm
  Guds Nya Förbunds Kyrka
  Yahwehs B'rit Chadashah Församling