Logo Copyright © 2007 NCCG - All Rights Reserved
Return to Main Page

RESURSER

Ansvarsfraskrivelse

Introduksjon til GNPK

Sannhetens symfoni

Nøtteskal

Frelsesplan


Generelt

Artikler

Bibelkurs

Høytider

Intervjuer

Kulter

Norge

Olivengrenen

Profeti

Sabbatstaler

Diverse

Akutt hjelp!

Barnehjem

CD-ROM

Copyright

Donasjoner

Kalender

Kontakt

Menigheter

Publikasjoner  ØKONOMISK KATASTROFE
  KOMMER TIL NORGE!
  En Advarsel

  Fra kirken som presist forutsa samlingen av Tyskland, borgerkrigen i Jugoslavia, Sovietunionens splittelse, jordskjelv rystelser i Norge i de tidlige 1990-årene, og mye annet i tillegg -- en advarsel til norges regjering og folk om to nært forestående økonomiske katastrofer med mindre nasjonen forandrer sin moralske retning.

  I 1996 ble vi vist i syn to tornadoer som kom raskt mot Norge fra øst som betød to økonomiske katastrofer. Siden da er vi blitt fortalt at en stor katastrofe (muligens et jordskjelv eller noe som har like stor effekt som et jordskjelv) vil komme over Norge -- den vil starte i innlandet og bevege seg sørover mot Oslo -- i november hvis ikke regjeringen og folket omvender seg fra sin gudløse oppførsel og går tilbake til sine kristne røtter ved å, blandt annet, (a) trekke tilbake sine abortlover og skape lover for å beskytte de ufødte; (b) trekke tilbake legal bekreftelse av sodomi (homoseksuelt partnerskap) som et gyldig alternativ til heteroseksuelt ekteskap; (c) undervise og understreke de Ti Bud (2.Mos.20:1-17) som basis for nasjonal moral ved å stramme inn løse lover angående tyveri, utroskap, sabbatsbrudd, blasfemi, osv.; (d) reformere utdannelse ved å fjerne dens sekulære humanistiske fundament.

  Det er ikke mye tid. Det norske folk har vendt seg bort fra sannheten og foretrukket hedenskapen -- den egoistiske søken etter rikdom og behag. Dere har forlatt den moralske og etiske livsstilen som ville ha beskyttet deres nasjon fra Guds kommende vrede, og har foretrukket umoral, mens dere har glemt fortidens lekser. Gud har velsignet dere med mye rikdom og dere har takket ham med å bruke den til å gjøre opprør mot Hans lover. Dere har allerede mottatt advarsler fra kristne røster i landet og blir advart mens deres en gang stabile økonomi viser tegn på å svekkes. Det verste skal ennå komme!

  Det er på tide å våkne og sette i gang -- eller betale konsekvensene. Vend tilbake til Gud, aksepter Jesus Kristus som deres Herre og Frelser, og bli aktivt innvolvert i en bibel-troende kirke. Norge har en stor fremtid, men det må skje på Guds premisser.

  Laget: 7. september, 1998
  Oppdatert: 7. september, 1998


  Copyright © 1987-2008
  Guds Nye Pakts Kirke
  Yahwehs B'rit Chadashah Forsamling