Logo Copyright © 2007 NCCG - All Rights Reserved
Return to Main Page

RESURSER

Ansvarsfraskrivelse

Introduksjon til GNPK

Sannhetens symfoni

Nøtteskal

Frelsesplan


Generelt

Artikler

Bibelkurs

Høytider

Intervjuer

Kulter

Norge

Olivengrenen

Profeti

Sabbatstaler

Diverse

Akutt hjelp!

Barnehjem

CD-ROM

Copyright

Donasjoner

Kalender

Kontakt

Menigheter

Publikasjoner


  OLIVENGRENEN

  Profeti til landet Norge

  En moderne åpenbaring fra Yahweh

  Del I

  1. Tirsdag 5 september 1995, mens jeg reflekterte på den åndelig tilstand av den Norske nasjon, en visjon åpnet seg for meg.

  2. Jeg så overflaten av en sjø som var fullkommen rolig som et speil, så det jeg kunne se, skyene og himmelen speilte seg i vannet.

  3. Plutselig, en tornado eller skypumpe tydelig vise seg i avstand, og sakte beveget seg i retning mot meg.

  4. Jeg iaktok refleksen i vannet som en truende tilnerm- else. Visjonen sluttet.

  5. Min øyeblikkelige tanke var at Gud's dommer vil falle over nasjonen Norge en gang i nær fremtid, selv om jeg ikke vet når eller hvor.

  Del II

  6. Søndag 1 Juli 1996 Herrens ord kom til meg, og sa:

  7. Ve, ve, til landet Norge for deres innblanding i Jerusalems offentlige anliggender, sa Herren, for hun har etablert sin egen styrelse og har ikke aktet på ordet fra Gud.

  8. For hun søker å etablere sin egen fred for seg selv, for hennes makt stolthet og selvrettferdighet.

  9. Ve,ve til denne nasjonen som setter tilside Ordet av Gud og blander inn affæren om Jerusalem, for jeg skal straffe deres stolte hjerter.

  10. Alle som blander seg inn i affæren om den Hellige By skal bli ødelagt, Sier Herren, for byen er Min og Jeg gjør med den etter min vilje.

  11. Derfor sender Jeg avstraffelse til Forenede Stater og Norge, og til alle land som har blandet seg inn i affæren med Jerusalems:

  12. Jeg skal knuse ned Norges avguder, ja, hver-eneste matriell velstand, Jeg vil sende finansiel krise, for hun har dyrket mammon, og har elsket gull og sølv mer en Herren deres Gud.

  13. Og Jeg skal sterkt straffe Forente Stater Amerika i dager som kommer og forårsake hurtig forfall (tilbakegang) som verdens makthaver, derfor skal jeg sende finnansiel storm til dette land også.

  Del III

  14. Mandag 23 September 1996 Jeg så en påfallende-skarp visjon:

  15. Jeg så en stor grå betongsøyle og tilsynelatende undersiden av en overgang eller bro. Skyen var truende tykk og svart og hang lavt over grunnen.

  16. Forbindelsen mellom den svarte skyen og grunnen var to tornadoer som virvlet seg nermere meg i avstand.

  17. Stedet av virvlingene var alarmerende og jeg var urolig og tilbakeholdt for et eller annet som skulle kommer etterpå.

  18. Jeg forstod at disse to katastrofer kommer snart til å slå Norges dødssynd, og det var meningen av de to virvelene eller tornados.

  19. Derfor er landet Norge advart til hurtig å angre, for sin vei, fordi katastrofen og klokken slår og hennes rikdom plutselig med et er ufortjent.

  20. Men, enhver som vender seg til Gud's husholdning, den levende kirke av Gud som er den pillar (søyle) og fundament (grunnmur) av sannhet, vil bli beskyttet. (1 Tim.3:15);

  21. Bare dem som forblir i sin synd vil bli straffet, nå med en gang, også i fremtid (Jer.23:19)).

  22. Stormen vil passere forbi den rettferdige som ikke er fundamentert av mammon (penger) stolthet, hovmod, prakt og innbilskhet (Ords.10:24-25).

  23. La dem som er i gjeld og låner penger, advares for ondskapsfulle ordninger av åger som Norge lever av er menneskeskapt miljø, vill en dag kollapse, kansje vi snarest må gå ut fra det. Amen.

  Oversatt fra engelsk (ikke korrigert)

  Klikk på flagget for å se på hele Olivengrenen (åpenbaringer, syner, osv.) på englesk

  Laget: 1. november 1997
  Oppdatert: 9. november 2004


  Copyright © 1987-2008
  Guds Nye Pakts Kirke
  Yahwehs B'rit Chadashah Forsamling