Logo Copyright © 2007 NCCG - All Rights Reserved
Return to Main Page

RESURSER

Ansvarsfraskrivelse

Introduksjon til GNPK

Sannhetens symfoni

Nøtteskal

Frelsesplan


Generelt

Artikler

Bibelkurs

Høytider

Intervjuer

Kulter

Norge

Olivengrenen

Profeti

Sabbatstaler

Diverse

Akutt hjelp!

Barnehjem

CD-ROM

Copyright

Donasjoner

Kalender

Kontakt

Menigheter

Publikasjoner  149. Ledet av en profet?


  Sp. Kirken gjengitt av Kristus ble ledet av en profet, likevel blir deres ledet av apostler. Hvorfor?

  Sv. Dette er ikke sant. Det er intet bevis noe sted i det Nye Testamentet for at den Kristne Kirke ble ledet av institusjonelle profeter. Paulus sier i virkeligheten det helt motsatte når han sier: "Og Elohim (Gud) satte i menigheten, FØRST NOEN TIL APOSTLER, for det andre Profeter, for det tredje lærere..." (1.Kor.12:28). Slik er bibelens hierarki av tjeneste:

   1. Apostolisk
   2. Profetisk
   3. Undervisende

  Alt annet er ganske enkelt ikke etter skriftene. (For en mere detaljert analyse av Apostler se NPKV 1:26, august 1992).

  Den Nytestamentlige Kirken var ikke så sentralisert som deres (Mormon) kirke vil ha oss til å tro. La meg gi et eksempel. La oss si at en av deres apostler kom for å besøke en Gren eller et Ward (en SDH forsamling) i SDH kirken, og biskopen eller grenspresidenten (som tilsvarer pastoren hos SDH) nektet å ta imot ham -- hva ville skje med den biskopen? Han ville bli disiplinert og sansynligvis "løst" og/eller "utelukket". Å likevel finner vi at akkurat det skjer.

  Hvis dere leser 3. Johannes brev med meg, vil dere finne at det beskriver denne situasjonen i en av kirkene (Wardene/Grenene) hvor en mann kalt Diotrefes var Pastor eller overhode (biskop/president). Han nektet apostelen Johannes å tale i sin kirke, og utelukket til og med folk som støttet Apostelen! Legg merke til at Diotrefes ikke ble satt for en SDH-slags stavsrett (siden ingen eksisterte) heller ikke begjerte Johannes ham fjernet, som ville skje i en mormonsituasjon. Situasjonen er latt betraktlig åpen slik man kunne vente av et ganske desentralisert kirkeapparat.

  Mormonere og katolikker går begge sammen om å hevde at Peter var den suverene leder av kirken (Mormonerene ville si han var "profet, seer og åpenbarer"). Likevel finner vi at i tiden for Apg 12:17 at Peter oppholder Jakobs, Yah'shuas (Jesu) halvbrors autoritet, og dette blir bekreftet når i Apg: 15:19 (se også vv 1-21). Jakob presiderer over Rådet i Jerusalem som seniorapostel. Legg merke til at det ikke er Peter som "dømmer" (v.19) som han skulle ha gjort hvis han var en Mormon-lik President for Kirken. Ville en i det SDH-kvorum av de Tolv Apostler dømme i en debatt om lære? Aldri! Den endelige avgjørelse blir alltid tatt av SDH Presidenten, fordi han er øverst på SDH's autoritetspyramide.

  Dette er spørsmål som Mormonere trenger å stille seg ærlig. At Peter hadde en spesiell stilling fornektes ikke (Matt.16:18), men å si at han hadde den endelige og avgjørende autorietet i den Kristne Kirke som en "Profet-president" er ganske enkelt motsatt av det Nye Testamentet. Peter blir gjentagne ganger referert til som "Apostelen Peter" aldri som "President Peter". Hører vi noensinne at Mormonpresidenten blir kalt "Apostel Benson"? Aldri? Ikke siden han ble forfremmet fra det SDH's tolvs Kvorum).

  Til og med Paulus overhøvler og refser "kirkens president" når det gjelder de jødene som ønsket å beholde omskjærelsen og andre ordinanser fra Moseloven! Kunne dere forestille dere en SDH apostel som Boid K. Packer refse Mormonpresidenten Ezra Taft Benson og slippe unna med det! Utenkelig! Nei, i Mormonhistorien, leser vi om at SDH Apostler blir utelukket for å stå imot "Profeten". Hvis Diotrefes hadde vært en SDH biskop, ville han blitt kastet ut av kirken før du visste ordet av det.

  Vi forstår da at Apostlene var den endelige autoritet i misjonsmarken og at de bare overførte saker til en høyere autoritet når de ikke kunne nå til enighet seg imellom. Vi forstår også at denne høyere autorietet ikke var Peter, men Jakob, Yah'shuas (Jesu) halvbror. Var Peter degradert? eller hadde Jakob en autoritet høyere enn en "Profet-president"? Dere vil legge merke til at rådet i Jerusalem (Apg.15) ikke var en indre samling av et første presidentskap og apostler men besto av "apostler og eldster" (Apg.15:6) og at vanlige medlemmer også hadde stemme (Apg.15:5). GNPK har et Apostolisk eldstersråd, som følger mønsteret i det Nye Testamentet, som møtes for å løse slike saker.

  Dette er spørsmål som Mormonere ikke kan besvare, i virkeligheten tør de ikke besvare det i frykt for å forstyrre det Mormonske læremessige kjerre som hevder å være en fullkommen gjenopprettelse av den Ny-testamentlige kirke. Når det gjelder den sanne stillingen til Jakob i den tidlige kirke, er dette et spørsmål vi med glede vil besvare for våre SDH-venner hvis de alvorlig vil spørre med et ønske om å virkelig kjenne sannheten, å ikke bare for å gjendrive en lære som motsier en forutinntatt lære.

  Oversatt fra engelsk av Mikael Larsen, Oslo GNPK. Første gang utgitt i "The New Covenant Christian Witness", Nr.2, oktober 1992, s.26-33, 'Your Questions Answered'.

  Laget: 24. november, 2004
  Oppdatert: 24. november, 2004


  Copyright © 1987-2008
  Guds Nye Pakts Kirke
  Yahwehs B'rit Chadashah Forsamling