Logo Copyright © 2007 NCCG - All Rights Reserved
Return to Main Page

RESURSER

Ansvarsfraskrivelse

Introduksjon til GNPK

Sannhetens symfoni

Nøtteskal

Frelsesplan


Generelt

Artikler

Bibelkurs

Høytider

Intervjuer

Kulter

Norge

Olivengrenen

Profeti

Sabbatstaler

Diverse

Akutt hjelp!

Barnehjem

CD-ROM

Copyright

Donasjoner

Kalender

Kontakt

Menigheter

Publikasjoner  148. Apostler i dag


  Det er mange kirker som påstår å ha folk som tjener i egenskap av en "apostel" f.eks hevder den Romersk Katolske Kirke å fortsette en apostolisk linje, og at dens kardinaler og erkebiskoper er "apostoliske" på grunn av denne linjes fortsettelse.

  Den nye Apostoliske Kirke som begynte i Tyskland og har en avdeling i Skandinavia og noen andre land påberoper seg et kvorum av tolv apostler med autoritet. Dens tradisjoner ser ut til å være en blanding av katolisisme og protestantisme. Mormonene ("Jesu Kristi Kirke Av Siste Dagers Hellige"), de Helliges Kirke (Reorganiserte Jesu Kristi Kirke Av Siste Dagers Hellige) og omtrent hundre andre Siste Dagers Hellige forgreninger, hevder også å ha apostolisk linje og autoritet. Det kan godt være andre grupper som påstår det samme som vi ikke har kjennskap til.

  Noen evangeliske kirker sender nå ut "apostler", eller spesielle misjonærer eller evangelister, uten å hevde å ha noen sentral autorietet, som De Siste Dagers Hellige og de Nye Apostoliske Kirker gjør.

  GNPK har 12 apostler og flere underapostler eller evangelister.

  Laget: 24. november, 2004
  Oppdatert: 24. november, 2004


  Copyright © 1987-2008
  Guds Nye Pakts Kirke
  Yahwehs B'rit Chadashah Forsamling