Logo Copyright © 2007 NCCG - All Rights Reserved
Return to Main Page

RESURSER

Ansvarsfraskrivelse

Introduksjon til GNPK

Sannhetens symfoni

Nøtteskal

Frelsesplan


Generelt

Artikler

Bibelkurs

Høytider

Intervjuer

Kulter

Norge

Olivengrenen

Profeti

Sabbatstaler

Diverse

Akutt hjelp!

Barnehjem

CD-ROM

Copyright

Donasjoner

Kalender

Kontakt

Menigheter

Publikasjoner  126. Lovlydighet:
  Er det nødvendig?
  av Monika Larsen


  Før denne jorden ble skapt, ekisterte det evige lover. Disse var en forutsetning for at liv kunne ekistere. Liv er jo egentlig struktur og organisering (HOC-P&b 148:54). Man kan jo prøve å tenke seg hvordan et menneske hadde blitt om ikke ikke hver eneste lille celle hadde hatt sine egne lover å følge. Like ille hadde det vært om sola eller jorda hadde brutt sine lover og baner.

  Hadde det ikke vært lover, kunne det ikke oppstå lovløshet. Og uten lovløshet hadde det ikke vært noen død, og var det ingen død, kunne det ikke være liv. For alle ting har sin motsetning, for ellers kunne de ikke være (HOC-P&b 148:322). Død er lovløshet og likegyldighet, men følger man lovene vil man ende opp hos Kristus:

  "For Kristus er lovens mål, til rettferdighet for hver den som tror" (Rom.10:4).

  Vi må forstå at de åndelige lovene og budene vi blir bedt om å etterleve er ikke viktige og virkelige som de lovene vi kaller "naturlover". Vi må skjønne at f.eks. tiendeloven er ikke ordentlig som tyngdekraften. Hvert eneste minutt innretter vi oss etter de aller laveste, mest fysiske lovene. Vi prøver f.eks. ikke å gå på vannet eller sette fra oss ting i luften. Og vi unngår for høye eller lave temperatur.

  Uansett hvor stor barmhjertighet Yahweh viser, har Han ingen mulighet til å holde sin del av en pakt så lenge ikke vi holder vår del. Han kan ikke innvie oss i sine mysterier så lenge ikke vi holder de lovene som gjelder i de sorskjellige tilstander/sfærer.

  Lovene har en hensikt. Jo fler av Yawhehs prinsipper man tar hensyn til og etterlever, jo mer lik blir man Kristus. (Husk at loven fører til Kristus). Men jo nærmere vi kommer Kristus, jo nærmere kommer vi hans lys og herlighet. Og er vi ikke lik Ham, kan vi ikke tåle denne hærlige utstraling. Dette er hensikten med paktene. Uten disse, ville all ondskap i oss fortæres. Og var ondskapen stor (som den er når vi lever i lovløshet) ville vi forgå.

  Alle fysiske lover har og en dypere åndelig hensikt og mening (Rom.2:12-15). Av den grunn er det mulig at et menneske etterlever loven utvendig, men ikke innvendig og omvendt (Rom.2:25-27; Matt.23:23-24). Dette gjør at vi mennesker må være påpasselige med å ikke dømme hverandre. Bare Ham som vet alt, og kjenner alle hjerters dypeste ønsker, har muligheten til å dømme rettferdig.

  Er vi lydige mot lovene, vil vi motta de velsignelser som er knyttet til hver og en av dem, og vil ikke ha noen grunn til å frykte de lovløse (Esaias 51:7-9). Mørket må vike for lyset.

  Jeg tror at lydighet er nødvendig for frelse og evig liv. Vær lydig mot lovene! (3.Mos.18:4-5; 5.Mos.4:2). Men vet at uten kjærlighet har lovlydighet ingen verdi (Se Nye Olivenbladet II - Olivengrenen, Np&b 99). For den som ikke elsker Yahweh, hans egenskaper og hans velsignelser, vil ikke være i stand til å glede seg over sin fremgang og sine velsignelser. Han/Hun vil ikke motta og glede seg over Kristi hærlighet, og er derfor ikke velsignet og lykkelig til tros for sin lydighet.

  Torahen (Loven) er Yahwehs ord, og endel om pakter og nødvendigheten av dem. Det er kun gjennom pakter og lovlydighet og trofast tjeneste at vi kan lære å kjenne og elske Yahweh.

  Husk lydighet, men pass alltid på at hensiktene for din tjeneste er ærlige og gode. Tjen ikke Yahweh for å motta egen vinning, men søk etter å tjene og glede din neste. Trakt etter det som er dydig, skjønt, prisverdig og godt og vær sentrert om Kristus. Først da kan du oppnå evig fred og glede.

  Laget: 20. november, 2004
  Oppdatert: 20. november, 2004


  Copyright © 1987-2008
  Guds Nye Pakts Kirke
  Yahwehs B'rit Chadashah Forsamling