Logo Copyright © 2007 NCCG - All Rights Reserved
Return to Main Page

RESURSER

Ansvarsfraskrivelse

Introduksjon til GNPK

Sannhetens symfoni

Nøtteskal

Frelsesplan


Generelt

Artikler

Bibelkurs

Høytider

Intervjuer

Kulter

Norge

Olivengrenen

Profeti

Sabbatstaler

Diverse

Akutt hjelp!

Barnehjem

CD-ROM

Copyright

Donasjoner

Kalender

Kontakt

Menigheter

Publikasjoner  119. Et glimt
  inn i fremtiden


  Er du interessert i fremtiden? Er du en av dem som regelmessig leser horoskop i et ukeblad? Er du interessert i astrologi eller magi, eller liker du å bli spådd i hånden, eller er du interessert i okkultisme for å kunne se inn i fremtiden, finne din perfekte partner, forme din egen skjebne, få større makt eller finne venner?

  Hundre tusener av mennesker tror at det er noe sannhet i astrologi og i det som er overnaturlig, til tross for det faktum at vi lever i en rasjonell vitenskapelig tidsalder. Og vi vet at vitenskapelige tester har bevist at selv om det er sant at planeter og stjerner har en viss innflytelse på oss, så er de fleste spådommer man leser i blader og aviser enten så generelle at de kan passe på et hvilket som helst menneske, eller så er de fullstendig feil. Og allikevel fortsetter man å tro på dem!

  Dypt nede i menneskets sjel ligger troen på det overnaturlige, og nært knyttet til dette ligger en tørst etter kunnskap. Til tross for dagens teorier om livets opprinnelse, kan de fleste intelligente mennesker se ut ifra det som hender omkring dem, at livet ikke bare "oppstod av seg selv", men at det er et resultat av en overnaturlig virksomhet. Og til tross for 150 års forsøk på å finne fossiler av ape-mennesket -- det såkalte "manglende mellomledd" mellom mennesker og aper -- så er det ganske enkelt ikke blitt funnet. Flere og flere vitenskapsmenn oppgir idèen om en biologisk evolusjon og erkjenner at vår fantastiske verden ikke er et resultat av tilfeldigheter, men av en overnaturlig skapelse.

  Det skjer helt spesielle ting i verden nå i denne tid. Kommunismen har falt, ganske enkelt fordi den etter omkring 70 års eksperimentering i Sovjetunionen og andre steder i verden, har vist seg å være en feilslått ideologi, både moralsk så vel som økonomisk. Kommunismen klarte ikke å bevise at der ikke finnes en Gud, og utøvelse av religion i tidligere kommunistland er sterkere enn noen gang før.

  Som en engelsk statsminister en gang sa: "Vesten har aldri hatt det så godt". Den har en høy levestandard og et godt offentlig tjeneste-apparat. Men i løpet av de siste årene har alt dette blitt mer usikkert, og folk lurer på hva fremtiden vil bringe dem. Vil de få svar gjennom astrologi eller ved å søke kontakt med "ånder"? Ja, de vil få svar, men vil svarene være riktige?

  Sannsynligvis ikke. Noen ganger kommer mennesker med inspirerte gjetninger, og deres spådommer går i oppfyllelse, men som oftest treffer de langt utenfor blink. Slik er det ikke med den Enestående Skaper, Gud, som kjenner alle ting før de skjer. Kan vi bevise det? Absolutt!

  Den sanne kristne tro har alltid vært av åpenbarings art. Der har aldri vært en tid da Yahweh-Gud ikke talte til mennesker hvis de levde sin religion slik Yahweh-Gud bestemte at den skulle leves. I vår tid har Yahweh oppreist profeter og profetinner for å bringe opplysninger ut til menneskeheten. Bibelen er full av profetier, men Yahwehs ord ble aldri begrenset til Bibelen, og han taler til et økende antall ydmyke menn og kvinner i våre dager. Som nye pakts-kristne, ønsker vi å dele med det norske folk hva Yahweh har sagt om denne nasjonen og verden.

  Beviset

  Bibelen åpenbarer mye av det som har skjedd, og vil skje i våre dager, men disse åpenbaringene og profetiene er ofte vanskelige å tyde. I dag har Yahweh talt direkte om mange ting som har skjedd eller er i ferd med å skje.

  Nye pakts-kristne har blitt fortalt om:

   (1) Tysklands gjenforening
   (2) De Baltiske Staters uavhengighet
   (3) Slutten på den Jugoslaviske Republikk
   (4) Slutten på Sovjetunionen

  og mange andre begivenheter; før de inntraff. Vi har mottatt åpenbaringer om USA, Canada, England, Norge, Sverige, Island, Østerrike, Tsjekko-Slovakia, Ungarn, Polen, Romania, Bulgaria, Russland, Ukraina, Litauen, Nordre Øst Preussen (Königsberg), Hviterussland, Israel, Jordan, Irak og andre nasjoner. Vi har blitt fortalt at EFTA vil opphøre å eksistere og om EUs utvikling til De Europeiske Forente Nasjoner -- et europeisk diktatur. Og vi har blitt advart mot konsekvensene av å bli medlem av EU.

  Utfordringen

  Hvis profetiene går i oppfyllelse (og alt det Yahweh-Gud sier vil skje; ikke bare noen få forutsigelser slik tilfellet er med astrologer og spiritister), da er Gud virkelig og allvitende. Og han lover at han vil åpenbare seg selv overnaturlig for alle dem som søker å kjenne ham, og han vil gi dem kraft til å leve et helt og lykkelig liv.

  Dersom du ønsker mer av denne kirkens litteratur, eller ønsker å møte oss og snakke med oss, eller at vi besøker deg i ditt hjem; skriv til oss og vi vil sende deg litteratur og /eller henvise deg til nærmeste kontakt-senter.

  Laget: 19. november, 2004
  Oppdatert: 19. november, 2004


  Copyright © 1987-2008
  Guds Nye Pakts Kirke
  Yahwehs B'rit Chadashah Forsamling