Logo Copyright © 2007 NCCG - All Rights Reserved
Return to Main Page

RESURSER

Ansvarsfraskrivelse

Introduksjon til GNPK

Sannhetens symfoni

Nøtteskal

Frelsesplan


Generelt

Artikler

Bibelkurs

Høytider

Intervjuer

Kulter

Norge

Olivengrenen

Profeti

Sabbatstaler

Diverse

Akutt hjelp!

Barnehjem

CD-ROM

Copyright

Donasjoner

Kalender

Kontakt

Menigheter

Publikasjoner  108. Veiens strenghet


   Yah'shua (Jesus) sa: "...Jeg er Veien, Sannheten og Livet. Ingen kommer til Faderen [Yahweh] uten ved meg" (Joh.14:6).

  Før begrepet "Kristne" eller "Kirken" ble vanlig, var læren gitt av Yah'shua haMashiach (Jesus Kristus) kjent som "Veien". Saulus, som i begynnelsen var en motstander av de som fulgte Yah'shua (Jesus), ba om tillatelse, fra høyprestene om rett til å fengsle "alle...som hørte til Veien" (Apg.9:2; 22:4; 24:22). Fiendene til de første kristne "...snakket nedsettende om "Veien" mens alle hørte på..." (Apg.19:9). Etter sin overbevisning, erklærte Paulus: "Men èn ting tilstår jeg: Jeg dyrker fedrenes Elohim (Gud) ved å følge den Veien som de (Jødene) kaller en sektlære. For jeg tror alt som er skrevet i loven og profetene" (Apg.24:14).

  I dag, som i tideligere tider, er det dessverre alt for mange kristne som, mens de med munnen bekjenner seg til "Torahen (Loven) og (det) som er skrevet i profetene i det Gamle Testamentet", ikke virkelig tror i sine hjerter. De har oppfunnet en annen "vei" og laget et evangelie som krever så lite av en troende kan begynne og lure på om de er på noen "vei" i det hele tatt.

  Yah'shua (Jesus) er Veien

  Da Yah'shua (Jesus) kaller seg selv for "Veien, Sannheten og Livet" Beskrev han ikke et nytt teologisk begrep. Som vi har sett, ble Hans lære, ondsinnet omtalt av Jødene som en "sektlære", det Han lærte var faktisk en natrulig og profetisk utvikling av den loven (Torah) Yahweh ga gjennom sin profet Moses.

  Gjennom sin profet Jesaia har Yahweh ærklært: "Hør, det er en som roper i ødemarken: Rydd vei for Yahweh, legg en kongsvei for vår Elohim (Gud) rett gjennom ørkenen!...se Yahweh din Gud kommer, full av kraft, hans arm gir ham herrevelde. De han fikk som lønn, er med ham, de han vant går foran ham. Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt" (Jes.40:3,10-11). I dette skjønne poetiske bilde ser vi at Yahwehs folk blir ledet langs Yahwehs Vei.

  Denne billedlige bruken av ordet "Veien" ("Stien" eller "Gaten") i både det Gamle og det Nye Testamentet er en veldig viktige hvis vi forstår hva som er ment med frelse. Yah'shua (Jesus) er veldig spesiell i Sin bruk av dette bilde når Han kunngjør: "Men trang er den port og smal er den vei, som fører til livet, og få er de som finner den" (Matt.7:14).

  Ut fra denne kortfattete og kraftfulle illustrasjonen blir vi ledet til og forstå at å komme til Kristus og komme inn i Hans Rike krever i det minste to viktige steg: Først, å komme inn en PORT, og så følge en STI eller VEI. Derfor når Kristus inviterer de som ikke er frelst til å komme til Ham, Forteller Ham dem at først må de komme til Porten, som er en veldig liten en. Den er trang fordi Han -- og Han alene -- er Veien til Yahweh Faderen. Det er ingen andre innganger.

  Det er ikke nok å finne Kristus og akseptere Ham som den eneste Veien til Yahweh. Det er en gate eller vei det skal gåes på. Og legg merke til at de første Kristne var spesiellt kalt til å være Veiens etterfølgere og ikke Portens.

  Å gå gjennom en port er en enkel hendelse, men å gå langs en sti er en prossess som tar tid. Og det er denne "Prossessen" eller reisen langs veien, som er hovedinnholdet i sann Kristendom.

  Vennligst legg merke til hvordan Yah'shua (Jesus) beskriver både Porten og Veien -- Porten er liten (og derfor ikke lett å finne) og Veien er smal (og derfor vanskelig å gå langs). Den riktige stien til frelse er derfor vanskelig å finne, og til og med vanskeligere å følge. Den er streng.

  Yah'shua (Jesus) sa: "Gå gjennom den trange Port! For vid er den port og bred er den vei som fører til fortapelsen, og mange er det som går inn gjennom den" (Matt.7:13).

  Hva er stien og hvordan kan en følge den?

  Å Gjennkjenne Veien

  Da Yah'shua (Jesus) beskrev Evangeliet som "Veien" brukte han i sannhet en veldig gammel betegnelse, det var en beskrivelse som kunne bli klart forstått av de som han beskrev det for. Moses sa: "Er det så at du har godvilje med meg, så vis meg dine veier, så jeg kan lære deg å kjenne og finne nåde for hos deg..." (2.Mos.33:13). Verden, sier i skarp kontrast: "...Gå fra oss! Vi har ikke lyst til å kjenne din vei" (Job.21:14). Sangmesteren, som visste hvor han fant frelse, ærklerte: "Elohim (Gud) vær oss nådig og velsign oss! La ditt ansikt lyse hos oss, Sela, så din vei blir kjent på jorden, din frelse blant alle folkeslag" (Sal.67:2-3). Og Esekiel sier bestemt som en advarsel til de som ser ut til å ærklære det de antar er stien til frelse: "Likevel sier dere: "Yahwehs Vei er ikke rettferdig." Hør O Israels hus: Er min vei urettferdig? Er det ikke deres veier som er urettferdige?" (Esek.18:25 dir. oversatt fra eng. NIV).

  La dette være klart: Yahwehs Vei er streng og den er rettferdig. Og det er menneskenes veier som er urettferdige fordi de velger å enten ignorere Yahwehs ord, eller utblande det for å gjøre Veien bredere. Men sannheten er ikke bred. Den er ekstremt trang. Yah'shua (Jesus) sa det, og ingen som forkynner Kristi Navn har noen rett til å si noe annet.

  Så, hva er denne "Frelsens Vei" som ble utropt av Moses, Job, David, Jesaia og Esekiel? Det er ikke den minste tvil i Det Gamle Testamentet, VEIEN er det samme som bud. Og hvis dere leser Salme 119 fra begynnelsen til enden vil dere ikke være i noen tvil om hva Veien er -- Den er stien av MORALSK OG ETISK OPPFØRSEL: "Salig er den som ikke følger ugudelige menneskers råd og ikke slår inn på synderes vei eller sitter sammen med spotter ... Derfor kan ingen ugudlige bli stående når dommen felles, og ingen synder skal være med i de retteferdiges forsamling" (Sal.1:1,5).

  Herren Yah'shua haMashiach (Jesus Kristus) underviste akkurat den samme Veien som profetenes bøker i det Gamle Testamentet. Herren Yah'shua (Jesus), som er identifisert som Elohim (Gud) av det Gamle Testamentet like som det Nye er, ifølge Paulus, "...i går og i dag den samme, ja til evig tid" (Heb.13:8). Derfor, sier han, "La dere ikke rive med av all slags fremmede lærdomer" (v.9). Og det er fullt av disse i dag. Veien er virkelig moralsk hellighet. Yah'shua (Jesus) sier det likefram, når han sier til alle troende: "BLI PERFEKT" (Matt.5:48 dir. oversatt fra eng.).

  Veien til Perfeksjonisme

  Som alle Kristne vil erkjenne, er kjærlighet det største bud, men ved å definere hva kjærlighet er, blir Kristne delt opp i tusenvis av forskjellige lærer. Hvis dere leter i Det Nye Testamentet, vil dere finne fullt av forskjellige instruksjoner om Veien til Perfeksjonisme.

  En av de viktigste kildene til denne instruksjonen, fordi den er så klar, og enda viktigere fordi den komer fra Mesteren egne lepper, er historien om den rike unge mannen som søkte evig liv.

   "'Mester, hvilke hva godt skal jeg gjøre for å få evig liv?' Men Yah'shua (Jesus) svarte: 'Hvorfor spør du meg om det gode? Det er bare èn som er god. MEN VIL DU GÅ INN TIL LIVET, SÅ HOLD BUDENE!' (Matt.19:17)

  Og hvem, eller hva er Livet? Som vi har sett, Yah'shua (Jesus) er Livet. Hvordan kan vi da tre inn i det? Ved å erkjenne Yah'shua (Jesus) som Porten, og så etterleve budene! Men hvilket bud mente Yah'shua (Jesus)? La oss se på historiens fortsettelse:

   "Hvilke (bud skulle jeg adlyde)?' Spurte han. Yah'shua (Jesus) svarte, "Du skal ikke slå i hjel, du kal ikke bryte ekteskapet, du skal ikke stjele, du skal ikke vitne falskt, du skal hedre din far og din mor, og du skal elske din neste som deg selv.' 'Alt dette har jeg holdt,' svarte den unge mannen. 'Hva står så igjen?' Yah'shua (Jesus) svarte, 'Vil du BLI PERFEKT (i norsk bibel: helhjertet), gå da bort og selg det du eier, og gi alt til de fattige. Da skal du ha en skatt i himmelen. Kom så, og følg meg'" (v.18-21).

  Som dere vet, var han glad i penger. Han elsket penger mer enn Yawheh. Men dette er ikke alt som er viktig med denne historien. For Jesus gir oss detaljerte instruksjoner om Veien. Det er først, adlyde budene som ble gitt gjennom Moses; Så er det om å ofre alt for Yah'shuas (Jesu) sak; Og så er det spørsmålet om å følge Ham ... bli Hans disippel. Det, Han sier, er stien til perfeksjon, ved å følge en perfekt.

  Jeg vil at dere skal merke dere godt at å følge Torahen (Loven), og spesielt de 10 bud, er en vital del av Veien. Det Yah'shua (Jesus) understrekte mest for Hans disipler var at de skulle følge Torahen (Loven). Han sa:

   "Sannelig (og husk, Yah'shua/Jesus ER sannheten), jeg sier dere: Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste tøddel i Loven forgå (Mose lov) -- før alt er skjedd" (Matt.5:18).

  Hvis dere har lest Moseloven i det Det Gamle Testamentet vil dere vite at Yahweh ikke går rundt grøten. Han er direkte, uten kompromiss, og taler ikke med kløvet tunge. Synd er synd og dere blir ikke overlatt i noen tvil om at det er slik. Og synd i Det Gamle Testamentet er fortsatt synd i Det Nye Testamentet.

  Som en advarsel til dem som har en tendens til å fortynne evangeliet og gjøre evangeliet mer behagelig for syndere, minner Yah'shua (Jesus) oss om hva ekte kjærlighet er. "Dersom dere elsker meg, holder dere mine bud" (Joh.14:15).

  Yah'shua (Jesus) adlød Moseloven til punkt og prikke, Han hevet den over den uforstandige lovformen den hadde sunket ned til, og gjenformet den på områder det trengtes. Så hvorfor, hvis etterfølgerne av Veien etterlevde Loven ifølge det som var åpenbart ifølge Moses, kalte jødene dem en "sekt"?

  Fariseerne, som skulle ta vare på Torahen (Loven), søkte hele tiden anledning til å finne feil ved Yah'shua (Jesus) og Hans etterfølgere. Likevel lærte Yah'shua (Jesus) sine disipler: "Ja, jeg sier dere: Dersom ikke deres rettferdighet langt overgår de skriftlærdes og fariseernes rettferdighet, kommer dere aldri inn i himmelriket" (Matt.5:20).

  Til og med Strengere enn Moseloven

  Siden Yah'shua (Jesus) ettertrykkelig elsket, tilgav og benådet, missforstår mange Kristne og tror at dette virkelig var alt han lærte bort. Hans lære var simpeltent en gjenbekreftelse av hjertet i Moseloven, som var en lov av kjærlighet. Og Han lærte bort at kjærlighet hele tiden, var lydighet mot Loven.

  Hvordan kan ellers veien være "trang"? Er et evangelie som lærer at alt dere må gjøre er å elske i deres hjerte men ikke bry dere om om moral og etisk oppførsel en "trang" vei? Nei, det er det ikke. I sannhet er det en bred vei. Det er et falskt evangelie som lærer at det ikke spiller noen rolle hva dere gjør så lenge dere tilgir.

  GNPK har et rykte på seg for å lære "et strengt evangelie" og mange reagerer sterkt på det. Men i sannhet følger det Det Nye Testamentets lære av Yah'shua (Jesus) til punkt og prikke. Det er ikke tro på rettrferdiggjørelse ved gode gjerninger for det priser kjærligheten, nåden, medfølelsen og tilgivelsen, og forsømmer rettferdigheten. Vi er ikke likt fordi vi kaster ut de som ikke er angergivende ekteskapsbrytere og syndere, og de som med overlegg snakker ondt. Likevel inneholder Bibelen klare lærer.

   "Jeg skrev til dere i mitt forrige brev om at dere ikke vanligvis skulle ha samkvem med udydige (uren/seksuell eller umoralske) folk ... (ikke) ikke ha samkvem med med hvem som helst som helst som blir kalt en Kristen bror, dersom han er umoralsk eller grisk, eller han er en avgudsdyrker -- det er, hvis sjel som å være hengiven til et hvert objekt som tilraner seg Elohims (Guds) plass -- eller det er en person med falsk tunge (kritiserer, misbruker, løgner, baktaler) eller en drukkenbolt, eller en svindler eller en banditt. Nei, dere må ikke så mye som å ete med en slik person .. Driv bort de svake blandt dere -- utvis ham fra deres kirke" (1.Kor.5:9-13 dir. oversatt fra eng. Amplified Bible).

  Vi er strenge og følger Ordet nøye. (For mer detaljert diskusjon, så se vår brosjyre, "Apostel Intervjuer Nr.1: Et spørsmål om felleskap"). Kristus kommanderer det. De tidligere aposten underviste det, og de moderne apostlene underviser det også.

  Så strengt er Yahwehs Ord at det er "...levende og virkekraftig og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom til det kløver sjel og ånd, marg og ben, og dømmer hjertets tanker og Paner. Ingen skapning er skjult for ham. Alt ligger nakent og bart for Ham som vi skal stå til regnskap for" (Heb.4:12).

  Har dere kompromisset med Yahwehs Ord? Har dere prøvd å tynne ut Kristi budskap? Taler eller har dere talt "... nedsettende om Veien mens alle hørte på ..."? (Apg.19:9) Om dere har gjort det, eller om dere gjør det, da er tiden til å omvende dere, og tre inn i Hans hvile: "La oss da streve etter å komme inn i denne hvilen, så ingen er ulydig og faller. Vi må ikke følge deres eksempel som var ulydige i ørkenen" (Heb.4:11).

  Hvis dere ønsker å kjenne Yahwehs kjærlighet, Hans glede, indre fred, styrke, og herlighet, da må dere adlyde strengheten i hans bud. "Så legg da vinn på å gjøre det Yahweh deres Elohim (Gud) har pålagt dere, vik ikke til høyre eller venstre" (5.Mos.5:32).

  Gjennopprettelsen av Veien

  Guds Nye Pakts Kirke (Yahwehs B'rit Chadashah Forsamling) er en gjennopprettelse av Det Nye Testamentet Kirke. Det er ikke begrenset av noen tradisjon eller menneskelig lære men den er bygd på åpenbaringen av Yah'shua haMashiachs (Jesu Kristi) Evangelium.

  Vi inviterer alle de som virkelig ønsker å kjenne hva den sanne Veien er, til å ta del i både strengheten og fruktene av den strengheten, perfekt fred og kjærlighet. Vi leter etter dem som har et sterkt ønske om å følge Yah'shua (Jesus) i alle ting, og vi inviterer dere til å ta del i nåden som vi har fått. Amen.

  Oversatt fra engelsk av Mikael Larsen, Oslo menighet

  Laget: 16. november, 2004
  Oppdatert: 16. november, 2004


  Copyright © 1987-2008
  Guds Nye Pakts Kirke
  Yahwehs B'rit Chadashah Forsamling