Logo Copyright © 2007 NCCG - All Rights Reserved
Return to Main Page

RESURSER

Ansvarsfraskrivelse

Introduksjon til GNPK

Sannhetens symfoni

Nøtteskal

Frelsesplan


Generelt

Artikler

Bibelkurs

Høytider

Intervjuer

Kulter

Norge

Olivengrenen

Profeti

Sabbatstaler

Diverse

Akutt hjelp!

Barnehjem

CD-ROM

Copyright

Donasjoner

Kalender

Kontakt

Menigheter

Publikasjoner  22. Bønn
  av Trond Standnes (Pastor, Bergen menighet)


  Gjennom rettferdige menneskers bønn kan Gud utrette store ting, for deres bønn er virksom og utretter mye, for Yahwehs øyne følger de rettferdige, og han vender øret til deres bønn. Om Yahweh skal høre din bønn, hold da fast på all rettferdighet og alt som er sant og rent.

  Å be, er som å puste inn Guds Ruach (Ånd = Ruach Elohim). Derfor, den som slutter å ånde gjennom bønn, er barn av den åndelige død. For som vi puster inn luft ved vårt åndedrag, således puster vi inn den Ruach haQodesh (Hellige Ånd) gjennom bønn.

  Og Yahweh gir liv til alt som lever, og uten ham er det umulig for mennesket å leve. I ham lever vi, beveger oss og er til. Men menneskebarna er som i søvne; de puster, men tenker ikke over det, og gir ingen takk til Gud. For som vi er avhengige av å ånde inn luft, så er vi også avhengige av en annen slags ånde, og det er Guds ånde (Ruach Elohim), den livgivende kraft som strømmer ut fra ham, og som gjør at vi lever i ham. Og bønnens åndedrett puster inn mer liv, ja Yahwehs kjærlighet. Men hvem er klar over denne kraft? Først når mennesket begynner å be, blir han klar over den åndelige pust. Da begynner han å tenke og oppleve hvor vidunderlig det er å leve i Gud.

  Yahweh har skapt melken i morens bryst, og i barnet har han skapt ønsket om å drikke. Melken strømmer ikke av seg selv inn i barnets munn. Nei, barnet må ligge ved morens bryst og suge inn næring. Yahweh har også skapt åndelig føde, som vi trenger. I menneskesjelen har han skapt en lengsel etter denne åndelige føde, en trang til å kreve den og suge den inn. Og denne åndelige melk får vi gjennom bønn. Og vi må drikke denne åndelige føde gjennom ivrig bønn, lik et barn som ivrig suger melk fra sin mors bryst. Da blir vi, som barnet, sterkere dag for dag. Ja, uten bønn er det umulig å motta store nådegaver fra Yahweh.

  Der finnes vakre fugler i himmelen og blinkende stjerner på himmelhvelvingen. Men skal du finne perler, må du dykke ned i havets dyp. Der finnes mange vakre ting i den ytre verden, men ekte perler finnes kun på havets bunn; og vil du ha Ruachens (Åndens) perler, må du dykke ned i dypet; du må be, du må fordype deg i meditasjon og bønn. Da oppdager du de kostelige perler.

  Denne verden ligger i mørke, og selv om du kan føle deg fram i dette mørket, så er det kun i lyset du kan se klart. Og så lenge du ikke er i lyset, tumler du rundt i mørket og kan ikke se tingene slik de er. Vil du la Herrens lys trenge inn i ditt øye? Hva skal du så gjøre for å komme inn i lyset? Gå da ut av mørket og inn i lyset; sett deg ved Frelserens føtter og be inderlig til ham, da vil du legge merke til at hans lys når fram til deg, og litt etter litt vil dine øyne ser klart og tydelig. Bønnen er den nøkkel som åpner døren inn til virkeligheten der alt blir opplyst ved Guds Ånd. Derfor er bønnen den vei du må gå for å fatte åndelige ting, den vei der sannheten blir åpenbart for deg. I bønnen løfter mennesket seg opp over sansenes verden og fatter den høyere verden.

  "Vil du vite hvem Kristus er, så les i Skriften, men vil du lære ham personlig å kjenne, så be." Du må søke inn i stillheten, og der be til Yahweh, alene, og da vil du høre hans stemme i ditt hjerte, den stemme som kan hjelpe deg. Les derfor daglig i hans Ord og be alltid, for da vil han åpenbare seg for deg i ditt indre. Men hvis du ikke har tid til å be, da lærer du ham aldri å kjenne.

  Kraft, glede og fred -- det er hva som kommer til et bedende hjerte, ja, den fred som overgår all forstand.

  Men hvordan skal du så be? Skal du begjære noe av Yahweh? Nei, du skal åpne ditt hjerte for ham og tale med ham, og overgi deg til ham. For bønnen er en stadig overgivelse til Yahweh. Å be er ikke å spørre om å få det ene og det andre, med det er å forene seg med ham. Bønn er ikke å anstrenge seg for å få ting av Yahweh som du trenger til livets opphold, men det er å være i hans nærhet til enhver tid. Vær ikke som en tigger; be ikke om gaver, men be om å få være i hans armer. Tiggeren ber mesteren om ting, og når han får det han tigget om, løper han straks bort og kommer ikke tilbake før han trenger flere ting. Men den som ber riktig går inn i mesterens hus og søker hans vennskap, og således kommer de ytre gaver av seg selv. Derfor sier Herren: "Deres himmelske far vet jo hva dere trenger."

  Et lite barn går ofte til sin mor og roper: "Mor, mor!" Derfor ønsker ikke alltid barnet å få noe, men det vil være i sin mors nærhet og sitte på hennes fang, følge etter henne der hun går, nyte hennes nærhet, tale med henne og høre hennes stemme. Da er barnet lykkelig. Denne lykken får ikke barnet ved å forlange og få alt mulig av moren -- for da blir det utålmodig og selvisk og derfor ulykkelig. For barnets lykke er å kjenne morens omsorg og kjærlighet. Slik er det også med Guds virkelige barn; de ønsker å sitte ved hans føtter, ha samfunn med ham, og når de gjør det, føler de at de er i det aller helligste. For den som eier Gud i sitt hjerte, ønsker ikke noe her på jorden.

  Tenk deg et tre fullt av frukter; du må kjøpe frukten av treets eier eller be om den. Hver dag må du gå dit og hente frukter. Men hvis treet tilhører deg, da tilhører også fruktene deg. Slik er det også med Gud; hvis Gud tilhører deg, da trenger du ikke tigge om alt mulig, for da tilhører også alle ting deg, både i himmel og på jord. Be derfor ikke om gaver, men om ham som gir deg gaver. Be ikke om livet, men om ham som gir deg livet.

  Det enfoldige barn ber om jordiske og himmelske gaver. Ofte ber et menneske om tåpelige ting, men når vi gjennom bønn lærer Gud å kjenne, glemmer vi våre egne ønsker og blir underlagt Faderens vilje. Derfor gir ikke alltid Gud de ting mennesket ber om, for han vil at vi skal be om noe større; hans nåde og kjærlighet.

  For vi har lært å be slik: "Skje din vilje" -- ikke min vilje. Så snart vi har mottatt noe fra Yahweh, går vi bort fra ham. Og dette bedrøver Herren, for han vil at vi skal være i hans nærhet bestandig og ikke oppføre oss som bortskjemte barn, som kun ber om kortvarige gleder. Be derfor om hans kjærlighet og nærhet. For når du mottar Gud selv, føler du hans nærvær i ditt hjerte og blir tilfreds og trenger ikke lenger å be om ting, men alt vil bli gitt deg uten at du ber om det.

  Noen ber som om de skulle forandre Yahwehs plan, som ingen kan klare, men gjennom bønn kan vi lære hans plan å kjenne. Når vi ber i det stille, taler Gud til oss i hjertets språk. Da åpenbarer han for oss de planer som angår vår frelse. Og når hans planer blir åpenbart for oss, da ønsker vi ikke at han skal forandre dem, men vi ønsker å passe inn i hans planer. Når vi gjennom bønn forstår Yahwehs planer, gir han oss kraft til å leve i samsvar med dem. For kanskje hans plan med oss er lidelse, nød eller sykdom. Men om du forstår hans plan, da sier du: "La din vilje skje", for du vet at hans planer er til frelse for deg og din neste. Det som er umulig for mennesker, blir derfor mulig gjennom bønn.

  Ofte kan det utrettes mer gjennom bønn enn gjennom forkynnelse. Et menneske som ber inntrengende til sin Far i himmelen, kan med sin bønn være til stor hjelp for andre. For hans bønner sprer seg utover, selv om det skjer i stillhet, ja våre hjerters ord meddeles andre gjennom mystiske svingninger. Derfor irettesatte Herren en profet for hans dovenskap hva angikk bønn. For han hadde ikke vært flittig i å påkalle Herrens navn for sitt folks skyld, slik han skulle ha gjort, og han angret sårt.

  Ta derfor ikke lett på dine bønner, og se til at dine bønner kommer fra et rent og oppriktig hjerte, for ellers er de uten kraft og vil ikke gagne verken deg eller din neste.

  Vi lever ved Yahweh-Elohim, for han er alt i alle. Og gjennom bønn kan hans barmhjertighet hvile over oss, og vi kan ta imot hans Ånd og hans kjærlighet, ja inntil hjertet flyter over.

  Be ikke om å få alle slags gaver, men be kun om èn gave -- om Gud selv -- som er alle gavers giver, han som gir alle liv. Be ikke om alt som forgår, men om ham alene. For der han er, der er himmelens rike. For hjertet higer ustanselig etter fred, og Gud alene er den sanne fred. Derfor higer mennesket etter fred, men finner den ikke før han har funnet Gud.

  Og Herren krever ikke at dine bønner skal være med fine ord og uttrykk, for han sier: Fordømmer himmelens Gud små barn fordi de fører et enkelt språk? Nei, for det er skrevet at slike tilhører himmelens rike. Derfor, la alle be med enkle ord, ut ifra sitt hjerte, og ikke mangfoldiggjøre ord til ingen nytte. La heller ikke dine bønner være seremonier for andre, bruk heller ikke fine ord for å imponere andre. For slike spotter Gud og skal ikke være i den Førstefødtes Hus.

  Så sier Yahweh:

   1. Be for alle ting, dere Sions innbyggere, så alt som er i deres tanker, hjerte og hender kan bli velsignet.
   2. Be for verden, så den kan vitne om Herrens gjenkomst i deres dager og i Sions tusen år.
   3. Be for nasjonene, så deres ledere kan bli velsignet og deres innbyggere beskyttet.
   4. Be for deres byer og landsbyer, så vennlighet og godgjørenhet kan herske blant dem.
   5. Be for deres familier, så alle kan bli forsonet til helbredelse og frelse.
   6. Be for deres hjem, så de kan være den levende Guds templer.
   7. Be for deres ektemann og hustruer, så de kan bli Kristi og den Hellige Ånds levende arvinger.
   8. Be for deres barn, så de kan følge deres rettferdige eksempel i gudfryktighet.
   9. Og handle i samsvar med deres bønner, så dere ikke blir regnet for hyklere.
   10. Be for alt som lever. Velsigne dyrene og plantene, og be for en renset natur, så dyr ikke lenger må stride mot dyr, og (at) skapelsen kan være rik på Guds hellighet.
   11. Be for deres venner og deres fiender, og gjør godt mot alle mennesker alle deres dager, og det skal gå dere vel.
   12. Dette er hva Yahweh vil dere skal gjøre, for dette er en tid for frelse og fortapelse, enda slik enhver selv vil.
   13. Be uten stans, så dere kan seire, ved ikke å legge til side evangeliets våpen, men stå fast og urokkelig, lik en som flittig venter på sin elskedes gjenkomst.
   14. Jeg kommer raskt, sier Herren, og den som ikke står klar og venter, skal bli forbigått. Amen
   (Olivengrenen 126).

   Laget: 1. august, 1998
   Oppdatert: 31. oktober, 2004


   Copyright © 1987-2008
   Guds Nye Pakts Kirke
   Yahwehs B'rit Chadashah Forsamling