Logo Copyright © 2007 NCCG - All Rights Reserved
Return to Main Page

RESOURCES

Disclaimer

Introduction

Symphony of Truth

In a Nutshell

Topical Guide

5-144000

5 Commissions

10 Commandments

333 NCCG Number

144,000, The

A

Action Stations

Agency, Free

Alcohol

Angels

Anointing

Apostles

Apostolic Interviews

Apostolic Epistles

Archive, Complete

Articles & Sermons

Atheism

Atonement

B

Banners

Baptism, Water

Baptism, Fire

Becoming a Christian

Bible Codes

Bible Courses

Bible & Creed

C

Calendar of Festivals

Celibacy

Charismata & Tongues

Chavurat Bekorot

Christian Paganism

Chrism, Confirmation

Christmas

Church, Fellowship

Contact us

Constitution

Copyright

Covenants & Vows

Critics

Culture

Cults

D

Deliverance

Demons

Desperation

Diaries

Discipleship

Dreams

E

Ephraimite Page, The

Essene Christianity

Existentialism

F

Faith

Family, The

Feminism

FAQ

Festivals of Yahweh

Festivals Calendar

Freedom

G

Gay Christians

Gnosticism

Godhead, The

H

Heaven

Heresy

Healing

Health

Hebrew Roots

Hell

Hinduism

History

Holiness

Holy Echad Marriage

Holy Order, The

Home Education

Homosexuality

Human Nature

Humour

Hymnody

I

Intro to NCCG.ORG

Islam

J

Jewish Page, The

Judaism, Messianic

Judaism, Talmudic

K

KJV-Only Cult

L

Links

Love

M

Marriage & Romance

Membership

Miracles

Messianic Judaism

Mormonism

Music

Mysticism

N

NCCG Life

NCCG Origins

NCCG Organisation

NCCG, Spirit of

NCCG Theology

NDE's

Nefilim

New Age & Occult

NCMHL

NCMM

New Covenant Torah

Norwegian Website

O

Occult Book, The

Occult Page, The

Olive Branch

Orphanages

P

Paganism, Christian

Pentecost

Poetry

Politics

Prayer

Pre-existence

Priesthood

Prophecy

Q

Questions

R

Rapture

Reincarnation

Resurrection

Revelation

RDP Page

S

Sabbath

Salvation

Satanic Ritual Abuse

Satanism

Science

Sermons & Articles

Sermons Misc

Sermonettes

Sex

Smoking

Sonship

Stewardship

Suffering

Swedish Website

T

Talmudic Judaism

Testimonies

Tithing

Tongues & Charismata

Torah

Trinity

True Church, The

TV

U

UFO's

United Order, The

V

Visions

W

Wicca & the Occult

Women

World News

Y

Yah'shua (Jesus)

Yahweh

Z

Zion


  626
  Marriage in Yahweh

  Part A
  by Jannicke Larsen

    Ten years have gone by since the morning
    when I became Lev's wife
    I was supported in the knowing
    that my vows had eternal life
    Before the Giver of all life

    But soon the hand that had supported
    Swapped with a claw that pulled in me,
    And since then it always reported
    of a new way and how to flee
    away froms vows and thus be free.

    It offered joy, safety and good luck
    and when I was weak one day
    it offered rest, but behind my back
    it's grip got firm, ready to slay
    my pride grew greater straight away.

    I raised my head high above the sun
    and judged my husband as I pleased
    alone I defined Yahweh and Son
    And read the Bible as a piece
    of men's own perceptions, ideas.

    Then when I broke my marriage contract
    the claw dictated party time.
    I then had broken Yahweh's contact
    so I detested Lev's crime
    of being part of human kind.

    That claw grips deeply into ones heart
    and lifts one high above each fear.
    It makes life painless, and one feels smart
    and all feels safe, and life looks fair.
    But evil plans hide under there.

    "Do what you want" that is the whole law.
    "Do not fear God" is it's command.
    "Set yourself free" thus says the claw;
    "Just any boat will lead to land,
    God must take care of ev'ry man"

    Therefore I went away with our son
    looked down at Lev's grief and fear
    I felt released and free on my own;
    had got away from "over there"
    a fort's restrictions I'd not bear.

    My hand reached fruits I'd never eaten
    because they were outside the law.
    My life now had far less restriction
    because death had no power now
    Yahweh's law I no longer saw.

    But love's strong rope had not been broken
    it doesn't break that easily
    Yahweh's words aren't idley spoken
    they lead us back so tenderly
    and He has done the same for me.

    He made the claw before me wither
    like Jereboams hand of old
    It made the snake-like stories slither
    away and then the truth was told
    about my chains all made of gold.

    Yah'shua's blood has purified me
    and I am back on Yahweh's way
    The fort's my ally and protects me
    from any animal of prey
    Here I am safe and here I'll stay

    Sadly the claw grips many people
    and throws them in it's prison tight
    Are you residing in it's steeple
    where you are locked up in the height?
    Then flee it, tare it down with might!

    The Lord of Lords is God eternal
    He does not follow human will.
    He gave us eyes to read the Journal
    where his commands and laws are still
    to lead us back to Zion's hill.


  Norwegian Original

    Nå har det gått et tiår siden
    dengang jeg sto som Lev sin brud.
    Da var jeg støttet i den viten
    om at min pakt og var mitt bud
    ifra vår Herre og vår Gud.

    Men snart den hånd som var min støtte
    vek for en klo som dro i meg,
    og hver gang jeg den siden møtte
    den viste meg en helt ny veg
    bort fra min pakt og hjem til seg.

    Den tilbød glede, trygghet, frihet
    og da jeg så en gang var svak
    den tilbød hvile men i stillhet
    dens grep fikk nytt og bedre tak
    min stolte nakke ble da rak.

    Jeg hevet hodet over solen
    og sto til dom over min mann;
    jeg definerte Gud på tronen
    og så på skriften som i sand
    feilbarlig, av menneskers hand.

    Da så jeg brøt opp fra min make
    bød kloen opp til gledesfest.
    Jeg hadde falt så langt tilbake
    at Lev ikke besto min test
    og slik så jeg mennesker flest.

    Den kloen griper dypt i hjerte
    og hever deg høyt over frykt.
    Den lar deg se alt uten smerte
    gir føl'sen av at alt er trygt
    men under ligger noe stygt.

    "Gjør hva du vil" er hele loven.
    "Frykt ei din Gud" er dennes bud;
    "Frigjør deg helt, og bli du doven,
    alt det du gjør blir kun til skrud
    for intet bør forarge Gud."

    Så derfor tok jeg vår sønn med meg
    og hånte Liv sin frykt og sorg.
    Jeg var satt fri og gikk på min vei.
    Nå var jeg ute av en borg
    som fengslet meg fra livets torg.

    Jeg plukket kurven full av frukter
    som før nå hadde vært forbudt.
    Nå var mitt liv mer uten skrupler
    for døden eide ikke krutt
    og paktens frykt var nå blitt brudt.

    Men kjærlighetens sterke line
    ga ikke slipp så lett, å nei!
    Gud kaller stadig alle sine
    tilbake på den smale vei
    dit Han igjen nå har ført meg.

    Foran meg så jeg kloen visne
    som Jereboams strake hånd.
    Dens illusjoner var blitt glisne
    og skjulte ei mitt fangebånd.
    Bak masken var en skitten ånd.

    I Jah'shuas blod er jeg nå renset
    og går igjen på Javes sti.
    I borgen er jeg ikke fengslet
    fra fiendens piler er jeg fri.
    Her vil jeg bli til evig tid.

    Men kloen holder fortsatt mange
    i sitt foræderiske grep.
    ved hjelp av "lysets engels" knep?
    Så riv deg løs, og slangen drep!

    All jordens ekte Gud er evig
    og Han gjør ikke som vi vil.
    Han ga oss øyne til å se de
    lover og bud som fører til
    vårt hjem hos Ham om dit vi vil.

  Se også Guds blomster

  This page was created on 10 February 2010
  Last updated on 10 February 2010

  Copyright © 1987-2010 NCCG - All Rights Reserved