Logo Copyright © 2007 NCCG - All Rights Reserved
Return to Main Page

RESURSER

Ansvarsfraskrivelse

Introduksjon til GNPK

Sannhetens symfoni

Nøtteskal

Frelsesplan


Generelt

Artikler

Bibelkurs

Høytider

Intervjuer

Kulter

Norge

Olivengrenen

Profeti

Sabbatstaler

Diverse

Akutt hjelp!

Barnehjem

CD-ROM

Copyright

Donasjoner

Kalender

Kontakt

Menigheter

Publikasjoner  #20021207
  Hanukkah 2002
  Del 2 - Illuminati
  Sabbatstale 24. august, 2002


  Brødre og søstre, jeg ønsker dere velkommen til denne vår siste sabbat i dette årets Hanukkah. Hver dag i løpet av de siste åtte dagene har vi tent lys for å minnes de reddende gjerninger, mirakler og vidunder som Yahweh utførte ikke bare i Jerusalems tempel da han fikk en dags rasjon med olje til å brenne i åtte dager, men alle hans frelsende gjerninger gjennom historien. Og selv om vi spesielt husker utvandringen fra Egypt i løpet av Pesach (Påsken), husker vi den her i dag som en av disse spesielle hendelsene fylt med dramatikk slik det ofte har vært da Israel har blitt reddet i løpet av historien. Utfrielsen fra Egypt var utenom det ordinære - miraklene var spektakulære. De ti plagene, delingen av rødehavet, manna i ødemarken, vann fra fjellet, delingen av jordan elven, erobringen av Jeriko uten at noen ble drept, og mange andre hendelser også. Og en av de spesielle fenomenene ved utvandringen var måten Yahweh førte sitt folk gjennom ødemarken og bort fra fangenskap ved hjelp av en røyksky om dagen og en ildsøyle om natten. Slik ledelse har ikke funnet sted siden, men det er nært forestående i vår tid. Hvordan vet jeg det? Fordi bibelen forteller meg det, og spesielt i Jesaja:

   "Over hvert sted på Sions berg og over dets forsamlinger skal Yahweh skape en sky og en røk on dagen pg em glans luende ild om natten. For over alt herlig er det et dekke. Det skal være en hytte til skygge mot heten om dagen og et tilflukssted, et skul mot vannskyll og regn" (Jes.4:5-6).

  Så hvorfor ville Yahweh gjenta noe som skjedde for tusenvis av år siden i vår tid? Vi er ikke en nasjon som er fanger hos en annen nasjon som Egypt for vi er i sannhet spredd ut blandt alle nasjoner i dag. Likevel, som vi kjenner til, symboliserer Egypt i bibelen enhver form for åndelig fangenskap. Selv Jerusalem, Yahwehs by; blir beskrevet som "Egypt" i de siste dager fordi det vil være dens åndelige tilstand (Åp.11:8). Egypt er verden - verdenssystemet - som holder oss fanget og som vi er kalt ut av. Og som dere vil lære i dag, blir dette fangenskapet verre og verre. Om ikke lenge må vi forlate hele systemet for godt eller gå under.

  Hanukkah er feiringen av utfrielsen for det Hellige Land fra anti-kristusen Antiokius Epifanes. Sist uke, vil dere huske, mintes vi - slik vi gjør hvert år - hvordan en hedensk kultur prøvde å påtvinge sine verdier på paktens folk ved bruk av vold. Det var en grusomt forferdelig og brutal undertrykkelse der målet var å utrydde tilbedelse av Yahweh og lydighet til Torah. Undertrykkelsen av jødene på den tiden var en tidlig utgave av undertrykkelsen av hele Yahweh's folk internasjonalt i vår tid. Udertrykkerene for 21 århundrer siden var syrerne. I dag er de en gruppe mektige og inflytelsesrike mennesker som går ved navnet "Illuminati" som oversatt betyr "de opplyste" eller "de skinnende". Og dette, vil dere huske, var Satans opprinnelige navn, nemlig, "Lusifer", som betyr "lysbærer".

  Mange ser på meg som en dommedagsprofet. men, slik ble jo også nesten alle Yahwehs profeter før i tiden. Enten dere liker det eller ikke, er alle vestlige land - og antagelig de fleste av landene i øst, og faktisk over hele verden - under Illuminatis kontroll. Byer er deres maktsenter, akkurat slik de var i Nimrods dager. De utøver sin kontroll gjennom bankene og finansielle institusjoner. De har representanter i - og kontrollerer ofte - lokale byråd. De etablerer institusjoner og ansetter sine egne der - institusjoner som blir så bastante at å fjerne dem ville kreve ikke mindre enn en revolusjon. Våre byrokratier er som en bikube av slike mennesker.

  En avhopper fra Illuminati definerer disse menneskenes tro slik:

   "Illuminati er en gruppe som praktiserer en form for tro kjent som "opplysning". Den er lusifersk, og de lærer sine tilhengere at deres røtter går tilbake til de tidlige mystikk - religionene i Babylon, Egypt, og Keltisk druideri. De har tatt det de ser på som det "beste" i alle av dem, de grunnleggende utøvelsene, og kombinert dem til et sterkt okkultiskt mønster. Mange grupper på det lokale plan tilber gamle guder som "El", "Baal", og "Astarte", så vel som "Isis og Osiris" og "Set".. Jeg vet at disse menneskene underviser og utøver ondskap".

  Faktisk er de rå satanister, og deres opphav er nesten et tusen år gammelt. Deres hemmelige samfunnbegynte i det katolske Europa, bar frukt i England, og ble ført videre til de Forente Stater som ble grunnlagt på Illuminatis prinsipper som en "forbilledlig stat" for deres verdensvide sataniske orden. Det er ikke lenge før de virkeliggjør det målet nå. Den eneste makten som holder dem i sjakk ved å ødelegge for planene deres er Yahwehs som bruker dem - og vil bruke dem - som et instrument til å skille geitene fra sauene. Når det har blitt urettet, vil de bli tilintetgjort og Yah'shua (Jesus) vil komme tilbake.

  Som Nazistene og Kommunistene før dem - som de skapte - er Illuminati utrolig dyktige på å organisere og infiltrere. Og de har en enorm rikdom og makt i ryggen - både økonomisk, politisk og spesielt demonsk makt. Rekkevidden av deres kontrol som er under utvikling er ikke det minste ulik den Antiokus Epifanes hadde. Den vokste gradvis og så, som en bryter som uten anstrengning ble skrudd på, ble den åndelige ubeleiligheten som Jødene hadde opplevd gjort om til virkelig undertrykkelse og helvete på jorden over natten. Men Yahweh trådte inn via Makkabeerne og en kort frihetsperiode oppsto før den virkelig korrupterende makten - hedenske Rom - trådte inn der syrerne hadde gått i bresjen.

  De fleste kristne er totalt uvitende om og blinde for det som skjer rundt dem. De sitter som frosker som gradvis blir varmet opp i en stekepanne. Og folk som oss som advarer dem om å hoppe ut før de blir stekt blir ansett som helt gale. Slik får det være. Det er ikke lenge før advarslene vår er for sene og de vil være døde.

  En Illuminati avhopper, som ble oppdratt i den organisasjonen og oppnådde en lederposisjon sier dette:

   "Hver region i Statene har "nervesentraler" eller maktbaser for regional virksomher. De Forente Stater har blitt delt opp syv geografiske hovedregioner. Hver region har steder som inneholder militære enheter og baser som er skjult på avsidesliggende, isolerte områder eller på store private eiendommer.

   "Disse basene blir benyttet i perioder til å undervise og øve opp etterkommere innen Illuminati i militære teknikker, nærkamp, kontroll av folkemengder, våpenbruk, og alle områder innen militær krigføring. Hvorfor? Fordi Illuminati tror at vår regjering, slik vi kjenner den, så vel som de fleste regjeringer rundt i verden, vil falle sammen. Dette vil være planlagte sammenfall, og vil intre på følgende måter:

   "Illuminati har først planlagt et økonomisk sammenbrudd som vil få den store depresjonen til å ligne en piknik. Dette vil skje ved bevegelser i de store bankene og finansielle institusjonene i verden, ved manipulasjon av aksjer, og endringer i renten. De fleste mennesker vil være i gjeld til staten ved banklån, overtrekkelse på kreditkort, osv. Stater vil kreve alt utestående inbetalt omgående, men de fleste vil ikke være i stand til dette og gå konkurs. Dette vil forårsake generell økonomisk panikk, som vil skje samtidig over hele verden, ettersom Illuminati tror fast på å kontrollere mennesker via økonomi.

   "Høres ikke behagelig ut, ikke sant? Jeg kjenner ikke til akkurat når alt dette vil skje, og ville ikke engang ønske å gjette. De gode nyhetene er at om en person er uten gjeld og ikke skylder noe til staten eller er i kredittunderskudd, og er selvernært, kan han kanskje gjøre det bedre enn andre. Jeg ville investere i guld, ikke aksjer, hvis jeg hadde en slik inntekt. Guld vil påny bli verdensstandarden, og dollar vil være ganske nytteløse (tenk på hvordan det var etter borgerkrigen. Våre penger vil ha omtrent samme verdi som pengene fikk på den tiden etter sammenbruddet).

   "Deretter vil det være en militær overtakelse, i region etter region, ettersom regjeringen erklærer en krisetilstand og militær untakstilstand. Folk vil ha gått i panikk, og de fleste steder vil anarkiet råde, og regjeringen vil retferdiggjøre dette med at det er nødvendig å kontrollere borgere i panikk. De okkultisk opptrente militære lederne og folk under deres ledelse vil benytte våpen så vel som massekontroll-teknikker for å gjennomføre denne nye tilstanden ... Militære baser vil bli satt opp på hvert sted (faktisk er de allerede der, men i skjul). I løpet av de neste få årene, vil de bli gjort synlige og offentliggjort. Hvert av disse stedene vil ha regionale baser og ledere som de rapporterer til. Hirarkiet vil ligne mye på det nåværende skulte hirarkiet.

   "For omtrent fem år siden, da jeg forlot Illuminati, var ca 1% av den amerikanske befolkningen enten del av Illuminati, sympatisk til det, eller et offer for sinnskontroll (og derfor regnet som bruksnyttige). Selv om dette kanskje ikke høres mye ut så kan du tenke deg at 1% av befolkningen er veltrente i bruken av våpen, massekontroll, psykiske og opførselsteknikker, bevæpnet og knyttet til parlametariske grupper."

  For de av dere som bor i Europa, ikke tenk for et øyeblikk at dere er "trygge" - det er dere ikke. Tyskland, Frankrike og Storbritannia er de europeiske setene for Illuminatis makt. Det er ingen tilfeldighet at religionslovene i Frankrike er de verste i det vestre Europa. Dersom du ikke er del av "hovedstrømmen" - det er, katolsk eller luteraner - blir du nærmest sett på som en kultist. Russland er allerede i ferd med å bli den fjerde Illuminati makten i Europa. Og vi har nylig vært vitne til et forferdelig såkalt "terrorist"-angrep i et teater i Moskva der hundrevis av mennesker døde.. ikke ved terroristenes hånd men politiets. I noen deler av de Forente Stater er det lokale politiet og domstoler drevet av satanister! Til slutt vil de drive alle politistyrkene i alle nasjoner. Er dere forberedt på det?

  Vår Illuminati avhopper har også dette å si:

   "FN ble dannet tidlig i det tyvende århundrede for å hjelpe til med å overvinne en av de største hindrene til en verdensregjering.. Den hindringen er nasjonalisme, eller stolthet over landet sitt. Dette er grunnen til at det IKKE var et populært begrep når det først ble introdusert, det tok årevis med kritikk av nasjoner i media og ødeleggelsen av noen form for nasjonal stolthet i en (ikke så godt skjult) mediakampanje i løpet av årene.

   "FN er en forberedelse, men det er ikke en virkelig makt i verden, og vil være relativt uviktig når NVO (den Nye Verdens Ordenen) blir dannet. Da vil de virkelige rådene tre frem. Men som en måte å få den store mengden til å akseptere idèen om et "globalt samfunn" og "verdenssamfunnet" er FN en oppvarming i deres arbeid mot NVO ...

   "Frimureri og Illuminati er hånd i hanske. Jeg bryr meg ikke om dette tråkker på noen tær, det er et faktum. Frimurertemplet i Alexandria, Virginia (byen selv ble kalt opp etter Alexandria, Egypt, og er en maurtue av Illuminati-virksomhet) er et senter i Washington, DC området for Illuminati lærdom og undervisning. Jeg ble brakt dit med visse mellomrom for å testes, for å stige opp en grad, for lærdom, og høyseremonier. Lederne i denne frimurergruppen var også Illuminati.

   "Dette har vært tilfellet i enhver stor by jeg har bodd i, De som sto øverst innen frimureri gjorde det også i Illuminati. Mine besteforeldre på morssiden var begge høytstående frimurere i byen Pitsburg, Pa. (president over den Østre Stjerne og 33. grad frimurere) Og begge var også ledere innen Illuminati i det området.

   "Er alle frimurere Illuminati? Nei, spesielt ikke i de lavere gradene, jeg tror de ikke vet noe om det som hender midt på natten i de større templene. Mange er antagelig fine forretningsmenn og kristne. Men jeg har aldri kjent noen i 32. grad eller høyere som ikke var i Illuminati, og denne gruppen hjalp med å skape frimureri som en "front" for sine aktiviteter.

   "Russland var aldri virkelig en trussel for oss. Marksisme ble grunnlagt av Illuminati, og utgjorde en motpol til kapitalisme. Illuminati tror sterkt på å balansere motstående krefter, ja dragningen mellom motsetningene. De ser på historie som et komplisert sjakkspill, og de vil støtte den ene siden, og deretter en annen, mens til syvende og sist utenfor kaoset og splittelsen ler de fordi de egentlig står hevet over politiske partier. En høytstående vestlig finansmann vil i hemmelighet møte en østlig eller russisk "Motstander" i løpet av slike år, og så vil de le godt av hvordan "sauene" ble lurt. Jeg deler her det jeg ble fortalt, og også observerte.

   "De er i sannhet en internasjonal gruppe, og gruppens dagsorden overkjører enhver nasjonalistisk følelse".

  Jeg kan ikke understreke nok hvor totalt ondt hele Illuminati netverket er. Jeg kjenner til hvordan satanister arbeider så deres aktiviteter overasker meg ikke det minste. Det er grunnen til at vi må våke over våre barn som hauker og dekke dem med bønn. Torturene, overgrepene, og mordene utført av satanister er de samme som de Illuminati utførte. De benytter såkalte "kristne" kirker som dekke - de kirkene som ikke er lydig til budene og som blir lurt av falske ånder - ved å infiltrere dem. De ser vennlige, snille og "kristne" ut på utsiden. De kler seg upåklanderlig og ved å se på dem ville du aldri vite hvem de var .. med mindre du hadde Ruach haQodesh (den Hellige Ånd) til å lede deg. De har respektable stillinger i samfunnet som advokater, leger, lærere, politimenn, og lignende. De er virkelig eksempler på ulver i fåreklær. De er ofte homoseksuelle og pedofile.

  Er jeg en religiøs fanatiker, psykotisk og har vrangforestillinger? Det finnes kanskje noen mennesker som vil ytre slike idèer og som forkaster slik informasjon så fort den kommer. Men jeg vil like å tro at jeg er fornuftig og logisk og ikke åpen for fantasering. Men enten dere tror dette eller ikke, er faktum at set som jeg har beskrevet er i stadig utvikling overalt rundt dere og dere vil selv være vitner til det.

  Dersom dere tror at dere har en fremtid som en fri mann eller kvinne i verdenssystemet, tar dere feil. Dersom dere tror at dere vil være i stand til å praktisere deres kristne tro uten at staten vil blande seg i fremtiden tar dere også feil. Å være en kristen i den kommende verdensordenen vil bli enda verre enn å være en uregistrert kristen da Soviet var på sitt verste.

  Hva skulle vi så gjøre? Det finnes bare en måte å handle på. For det første, forsikre at forholdet til Yahweh er rett. Det betyr å bekjenne at du er en synder, akseptere Yah'shua (Jesus) som din Messias (Kristus), adlyde hans Torah (lov), og komme deg ut av verdenssystemet så fort du kan. Praktisk talt betyr dette å komme deg ut av gjeld så fort som mulig, selv om du kanskje må senke levestandarden som følge, skaffe deg evnene som trengs for å være selvforsynt slik som jordbruk, og samles til Nye Pakts Kristne sammfunn som er forberedelser på den endelige samlingen til de Tolv utpekte Tilfluktsbyene. I mellomtiden skulle du uten å gå i kompromiss med din tro fortsette dersom det er mulig, å kjøpslå og opparbeide rikdom til den Sionske virksomheten, og å fortsette å modig vitne om Kristus og å bygge opp Riket.

  Hannukah vokser opp. Og ved det mener jeg at Hanukkah ikke er noe vi bare husker fra fortiden men blir en levende realitet i vår tid. Vi møter ikke et lokalt antikristisk Syrisk regime men en global antikristelig sammensvergelse. Vår jobb er å holde oss ett eller flere steg foran Illuminati som, ulikt oss, opererer i mørke slik deres mester, Satan, gjør. De fleste av dem tror virkelig at de vil vinne, men jeg mistenker at noen av de mer fornuftig intelligente av dem har en anelse om at med mindre de omvender seg og kommer seg ut av sitt åndelige fengsel er de fordømte. Vær forberedt på forsøk på å infiltrere dette arbeidet. Satan og hans Illuminati undersåtter ønsker seg den profetiske kunnskapen som Yahweh gir oss fordi de ikke er i stand til å skaffe den selv, bortsett fra de profetier de kan oppfylle selv ved vold og intrige. Heldigvis for oss, og uheldigvis for dem, åpenbarer Yahweh planen sin for oss kun en dag av gangen, og holder tilbake informasjon som han vet kan falle i fiendens hender på grunn av hans folks uforsiktighet.

  En tid kommer snart da vår offentlige profil vil forsvinne. Vår internett hjemmeside og -tjeneste vil bli tatt ned og våre forsamlinger vil ikke lenger møtes offentlig. Det vil skje over natten. Og om dere ikke har bestemt dere for Kristus og samlet dere til de utvalgte stedene innen den tiden, vil det antagelig være for sent. Noen vil kanskje finne veien til Sion ved åpenbaring men de vil måtte vandre veldig nær til Ruach (Ånden). Når den tiden kommer - da GNPK forsvinner vil et 3,5 årig "paradis" begynneog de som ikke i sannhet tilhører Yahweh og hans Torah vil bli forført inn i Sets og Hekatis mørke forbund av ondskap som vil fremtre som et rike av falskt lys. Jeg vil fortelle dere mer om det om litt og hva dere må være oppmerksom på. Så vil de 3,5 årene med arrestasjoner, terror og mord på sanne troende komme.

  Vi vil ikke ha behov for et Makkabeisk opprør denne gangen. På den siste Hanukkah vil Kristus selv komme igjen og legge fiedene under sine føtter. Denne gangen vil Han ikke komme som et mykt og ydmykt får men som en sint og vinnende Seierherre. Min bønn er at dere ikke blir gjenstand for hans vrede ben blir favnet upp for å møte Ham i skyene og komme igjen med Ham som Hans trofaste forvaltere og herskere i en ny og bedre verden. Amen.

  Laget: 23. mars, 2008
  Oppdatert: 23. mars, 2008

  Copyright © 1987-2008
  Guds Nye Pakts Kirke
  Yahwehs B'rit Chadashah Forsamling