Logo Copyright © 2007 NCCG - All Rights Reserved
Return to Main Page

RESURSER

Ansvarsfraskrivelse

Introduksjon til GNPK

Sannhetens symfoni

Nøtteskal

Frelsesplan


Generelt

Artikler

Bibelkurs

Høytider

Intervjuer

Kulter

Norge

Olivengrenen

Profeti

Sabbatstaler

Diverse

Akutt hjelp!

Barnehjem

CD-ROM

Copyright

Donasjoner

Kalender

Kontakt

Menigheter

Publikasjoner  Aslaug Hagen Mjølsvik
  Pionér, Pastorinne og Første Matriark


  1920-2010

  Aslaug Hagen Mjølsvik, som gikk bort, etter et langt invalidiserende sykeopphold, i juni 2010, var en grunnlegger av GNPK Norge. Hennes mann, Gunnar Mjølsvik, gikk bort fire år tidligere. Hun etterlot seg en datter og flere barnebarn.

  Søster Mjølsvik kom inn i fellesskapet i 1988 i Bergen, Norge, og tjente som pastorinne ved sin manns side i noen år før de flyttet til Sverige i 1998 for å hjelpe til å grunnlegge det nye hovedstedet. Hun var et av fellesskapet eldste medlemmer både når det gjaldt år så vel som tjeneste, og forble lojal gjennom de mange tumulter som uungåelig følger et nytt arbeid som gjøres av Yahweh. Hun erfarte hver fase i utviklingen vår. En del av hennes taler kan leses på denne hjemmesiden.

  Søster Mjølsvik var visepresident i åpenbaringskomiteen som kontrollerte utgivelsen og produksjonen av tjenestens samling med åpenbaringer og profetier, Olivengrenen, i 1997. Hun var en spreder av evangeliet og var ofte i Bergens gater og i havnen og vitnet om Yah'shua (Jesus).

  Aslaug Hagen Mjølsvik var på mange måter 'førstedamen' i denne tjenesten og en utrettelig tjener, elsket og beundret for sitt varme hjerte, strålende ansikt og totale gjestfrihet. Misjonærer og andre besøkende følte seg alltid velkomne. Det var derfor fullstendig korrekt at hun mottok ordinasjonen som første matriark, den høyeste og mest ansvarsfulle kvinnelige posisjonen i vårt fellesskap. Hun var i alle ordets betydninger en mor for alle medlemmene.

  Født og oppvokst på en liten gård i Eidsland fra 1921, i Vestnorge, da landet fremdeles var et av de fattigeste i Europa og avhengig av fiske som sin næring (før oppdagelsen av nordsjøoljen), visste søster Mjølsvik alt om ekstremt fysisk hardt arbeid i et ublidt kaldt klima, der de ikke visst om de ville overleve vintrene. Hun arbeidet hardt, flittig, var produktiv og nøysom.

  Ved en anledning da hun var en ung kvinne falt hun gjennom isen i den frossne Sognefjorden og kom seg inn på land. Hun oppdaget at hun hadde mistet en vott i isvannet og hun ville ikke miste den (fordi det var det eneste paret hennes og på grunn av alt arbeidet med å få tak i ull fra sauen for å lage den), hun svømte ut igjen og hentet den! Gjennom henne lærte vi hvordan å salte, røyke og å lagre fisk og grønnsaker gjennom vinteren. Mang en histore hun fortalte oss vil leve lenge i våre minner.

  Av yrke var søster Mjølsvik hjelpepleier og arbeidet i mange år på et pleiehjem i Bergen. Hun trivdes rundt mennesker og mennesker rundt henne. Hun inspirerte dem til hardt arbeid og trofasthet. Hun var en superb kokk, og var kjent hos oss som 'sausens dronning' fordi hun laget nydelige sauser. Men hun var også berømt for sin bløtkake som hun multipliserte imponerende når vi hadde konferanse! Det fantes aldri noen tomme mager etter at søster Mjølsvik hadde ordnet med måltider. Hun ble også beundret for sitt syltetøy og Maryland cookies!

  Søster Mjølsvik var oppdradd i Lutheransk tro og var en kort tid mormoner, hun ble omvendt til dette fellesskapet i 1988 og forble klippefast tro til det i sine to tiår hvor hun var medlem. Når det var fysisk mulig så var hun og hennes mann med på alle hovedkonferanser og var vertskap for en del av dem i Bergen.

  Søster Mjølsvik var en dyktig gartner og fantes ute mer eller mindre konstant under sommermånedene. Sammen med sin ektemann var hun en av pionerene av Den forente orden av å ha alle ting felles, som er en del av førstefødte kolonier, og var en entusiastisk forkjemper for det.

  I sine siste år ble søster Mjølsvik offer for Alzheimers sykdom og sammen med hennes ektemann måtte vi se på de hjerteskjærende konsekvensene fra denne grusomme sykdom. I 2008 hadde sykdommen så totalt redusert hjernen hennes at hun ikke lenger var i stand til å gjenkjenne noen rundt seg, foruten en kort og mirakuløs tilkvikkning (se The Revived First Matriarch). Hun tilbragte sine siste år i et sykehjem i Arvika, Sverige, hvor hun til sist avled i 2010. Når en tenker på den forferdelige mentale og fysiske lidelsen hun gikk gjennom i sine siste år så var bortgangen hennes utvilsomt en befrielse for henne selv om det, selvfølgelig, var et stort tap for oss og for familien hennes.

  En like til Aslaug Mjølsvik vil vi nok ikke treffe på igjen. Hun tilhørte en robust generasjon hvor ære, tro og lojalitet hadde større verdi enn hva disse egenskaper har idag. Derfor var hun en søyle for dette arbeidet og uerstattelig. Hun vil bli dypt savnet. Måtte hun finne fullstendig glede og fred i nærheten til sin Frelser som hun elsket så inderlig da hun var på jorden.

  Som pensjonist med hennes mann i Sverige, 2004

  Story of Aslaug Hagen Mjølsvik in English

  Laget: 20. august, 2010
  Oppdatert: 20. august, 2010


  Copyright © 1987-2010
  Guds Nye Pakts Kirke
  Yahwehs B'rit Chadashah Forsamling