Logo Copyright © 2007 NCCG - All Rights Reserved
Return to Main Page

RESURSER

Ansvarsfraskrivelse

Introduksjon til GNPK

Sannhetens symfoni

Nøtteskal

Frelsesplan


Generelt

Artikler

Bibelkurs

Høytider

Intervjuer

Kulter

Norge

Olivengrenen

Profeti

Sabbatstaler

Diverse

Akutt hjelp!

Barnehjem

CD-ROM

Copyright

Donasjoner

Kalender

Kontakt

Menigheter

Publikasjoner  LEIF FJELDBERGS ARTIKLER

  1. Regjeringa vil avsetje Gud
  2. Krigspnanene til Bush
  3. Underkastelse
  4. Bush en krigshisser
  5. Elitegrupper
  6. Storebror ser deg
  7. Venstresiden i norske media
  8. Destabilisering av Norden
  9. Korridorpolitikk
  10. Nasjonenes avvikling
  11. Globalisering og dens resultat
  12. Vesten lærer aldri
  13. Åpne grenser og vår egen identitet
  14. Hva med en ny verdensorden?
  15. Tro og tilgivelse

  LEIF FJELDBERGS LINKER

  Bedrag


  11. Globalisering og dens resultat

  Menneskehetens første forsøk på globalisering er beskrevet i 1. Mosebok kap. 11 som handler om Babels tårn. ”Kom”, sa de, ”la oss bygge oss en by med et tårn som rekker helt opp til himmelen, og skape oss et navn så vi ikke blir spredt ut over hele jorden.” Vi vet hvordan det gikk, Gud likte det ikke for han så hva det ville føre til. Gud forvirret deres språk så de ikke forsto hverandre og spredte dem utover.

  Paulus, hedningenes apostel, talte også til grekerne om dette i Apostlenes Gjerninger 17. ”Av ett menneske har Han skapt alle folkeslag. Han lot dem bo over hele jorden og satte faste tider for dem og bestemte grensene for deres områder. Dette gjorde Han for at de skulle søke Gud om de kanskje kunne lete seg fram og finne Ham.”

  I vår tid står falske profeter fram både i media, i kirker og i politikken og forkynner det ”multikulturelle fredsparadiset” som et frelsesbudskap for kloden. Mange kristne er dratt inn i dette bedrageriet som er i strid med Guds ord. Vesten oversvømmes av ”fremmedkulturelle” med religioner som er i strid med mye av det gode Gud har gitt oss gjennom generasjoner hvor vi har bygget på Guds lover. Er det noe i det gamle ordtaket ”å sage over den greina vi sitter på”?

  Europas nasjoner importerer arbeidskraft i millioner fra muslimske land. Hvorfor? Vi har så lav befolkningsrate i de fleste europeiske land fordi vi dreper uskyldige barn i mors liv i tusenvis hver eneste dag. Familier er mer opptatt av karriere og et behagelig liv i luksus enn et godt familieliv. Her i Norge er vi i ferd med å fjerne vår kristne kulturarv, må ikke ha kristendom i skole eller barnehager. Vi er i ferd med å endre loven om ekteskapet mellom mann og kvinne til å gjelde også for homofile og lesbiske. Den norske kirke er splittet i synet på dette og godtar homofile og lesbiske prester. Hvor blir det av saltet i forråtnelsen da?

  Vi dyrker de frie markedskreftene og danser rundt gullkalven moderne versjon. Svindel, korrupsjon og umoral hører til dagens orden. Den liberale alkoholpolitikken, narkotika som flommer over og ødelegger vår ungdom, prostituerte som tilbyr sine tjenester på åpen gate til stor sjenanse for vanlige mennesker. Selvsagt skal vi hjelpe disse ulykkelige jentene som kommer fra fattige land, men politiet står som oftest hjelpeløse. Likeså i forhold til alle utenlandske tiggere som kommer strømmende hit på grunn av de åpne grensene i Europa.

  Hva skal vi gjøre med dette? Etter min mening gjør man feil når man bygger ned nasjonalstaten. Vi må få tilbake de moralske retningslinjer landet vårt har vært bygget på, få tilbake fedrelandsfølelsen og bygge på de kristne verdier vi har hatt i vår grunnlov til nå.

  Leif Fjeldberg


  12. Vesten lærer aldri

  Den tredje verden befinner seg på marsj mot Europa. Gjennom asylpolitikken har man stort sett eliminert all motstand. Våre etablerte politikere, vår kulturelle elite og våre massemedia har hittil forsøkt å skjule hva som virkelig foregår. Europas befolkning blir stadig eldre, har stagnert og til og med gått tilbake i visse land. Samtidig foregår det en befolkningseksplosjon i Europas nærområder, sør og øst for Middelhavet. Det blir stadig vanskeligere for landene i Nord-Afrika og Midt-Østen å forsørge sin hurtig voksende befolkning som isteden velger å emigrere. Krig i mange andre afrikanske land gjør også at mange blir flyktninger. De velger i første hånd å utvandre til Sør-Europa som ligger nærmest og som man har gammel kontakt med. Men flere og flere har hørt om de demokratiske landene i Skandinavia (og først og fremst Norge) og foretrekker dem.

  Den italienske demografen Antonio Golini sier at mens Europas befolkning vokser med 18 millioner, kommer den islamske befolkningen til å vokse med 164 millioner. I Midt-Østen og Nord-Afrika ligger befolkningstilveksten på 3% pr. år, noe som vil føre til en fordobling av folketallet på 20 år. Hver dag øker jordens befolkning med 250.000 nye mennesker og 9 av 10 fødes i den tredje verden. De fødes til et liv i fattigdom, sult og arbeidsløshet, uten håp om en bedre tilværelse. At de ønsker seg et liv i vår del av verden er naturlig og de får god hjelp av samvittighetsløse menneskesmuglere. Men det er en trussel mot den industrielle verden.

  EU har ikke lært av historien. I 1529 ble Wien beleiret av det osmanske(muslimsk/tyrkiske) rikes arme. Wien sto imot og ble ikke innlemmet i det muslimske imperiet som gjennom en lang tid omfattet bl.a. Bosnia, Serbia, Kroatia, Albania, Bulgaria, Armenia, Hellas, Tyrkia, Syria, Egypt og Irak. Et nytt forsøk ble gjort av tyrkerne i 1683. Også da sto Wien imot og reddet på denne måten den germanske kulturen. I ettertid kan vi konstatere at Europa fikk beholde den rike kulturarven og materielle verdien, for ikke å snakke om vår kristne kulturarv som vi dessverre prøver å distansere oss fra nå. At det utenomeuropeiske Tyrkia i våre dager inviteres til medlemskap i EU, viser at vesten og EU ikke har lært noe av historien. Men heldigvis begriper Øserrikes folk og regjering fortsatt faren og forsøker å holde Tyrkia utenfor. Hvis EU åpner dørene for 70 millioner bærere av muslimsk kultur av hvilke er 13 millioner analfabeter, blir dette et åndelig, kulturelt og økonomisk døds-støt mot den livs-stil vi ønsker å bevare i Europa.

  Hva med USA? 10.000 immigranter, legale og illegale kommer dit hver eneste dag. Sosiale kostnader for immigrantene koster amerikanske skattebetalere $54 billioner pr. år. Immigrasjonen koster innfødte US-borgere $133 billioner i tapte arbeidsfortjeneste. Disse og andre kostnader har svimlende summer som skaper uante konsekvenser. 26% av dagens kriminelle i USA er immigranter.

  Hvordan skal dette ende? Blir det ”Den sterke mann” som må komme og redde verden? Mange venter på han. For mange år siden sa en kjent mann som het Spaak noe sånt som:” La han komme, om han er Gud eller Djevel, bare han kan redde verden” Situasjonen ser i hvert fall ikke lys ut.

  Leif Fjeldberg


  13. Åpne grenser og vår egen identitet

  Vårt lands politikere sammen har åpnet grensene for mange forskjellige folkegrupper som søker lykken i vårt velferdssamfunn. Vi kan takke Schengen-avtalen for det. Dette er et ledd i Den Nye Verdensorden hvor alt skal mikses sammen. Etter min mening hadde det vært bedre å hjelpe i større grad de landene som har det så ille. Bibelen sier også at ”Gud har satt landegrenser mellom folkeslagene for at de skal søke Gud” Ap. Gj. 7.26-27. Myndigheten i de forskjellige land bryr seg ikke om hva Bibelen sier. De har nå brutt ned landegrensene, laget et internasjonalt lovverk som overstyrer det nasjonale lovverket, slik at folk med forskjellig tro, meninger og skikker, blir mikset sammen. På denne måten blir stabiliteten som har vært i et land, brutt ned og det blir lettere å få inn noe nytt. Og det blir ikke noe bibelsk positivt. Det globale mønsteret blir tredd nedover hodet på oss, og nå vil de innskjerpe ytringsfriheten slik at vi ikke sier noe negativt om deres globale ideer og andres tro.

  President Obama har uttalt noe sånt som ”uansett hva vi en gang var, så er vi ikke lenger en kristen nasjon. Vi er en jødisk nasjon, en muslimsk nasjon, en buddistisk nasjon og et folk av ikke troende.” Da har kristenheten glemt sine røtter. I 2007 ble en hinduistisk prest bedt om å åpne den amerikanske kongress med bønn. En religion som har 600.000 guder. (Og det var mens Bush var president.) Vi kristne har bare en Gud . Men Han er til gjengjeld den eneste sanne Gud.

  I Australia har noen tydelig vis forstått mer. Vi kunne trenge en leder som president Kevin Rudd. Denne uttalelsen fant jeg i et nyhetsbrev derfra: Muslimer som ønsker å leve under islamsk sharia-lov ble fortalt at de måtte komme seg ut fra Australia. Dette er et målrettet forsøk på å bekjempe mulige terrorangrep. (Etter terrorangrepene på Bali). Australias kultur er utviklet over 200 år med kamp, prøvelser og seire av millioner av mennesker som har søkt frihet. Engelsk er hovedspråket og ikke andre språk. Derfor hvis innvandrere ønsker å bli en del at denne kulturer, må de først av alt lære språket. De fleste australiere tror på ’Gud, fordi kristne menn og kvinner , på kristne premisser grunnla denne nasjonen og det er klart dokumentert. Så hvis Gud er støtende for deg så bør du finne deg et annet land å bo i. For Gud er en del av vår kultur. Alt vi forlanger av innvandrerne er at de aksepterer vår tro og vil leve i harmoni og fred med oss. Dette er vårt land og vår livsstil. Take it or leave it.”

  Jeg er enig i alt dette. Men problemet er dessverre at våre myndigheter ikke har den rette holdningen. De har også glemt vår kristne arv. Alt vi har bygge på de siste 1000 år gir de avkall på. Må Gud hjelpe oss.

  Leif Fjeldberg


  14. Hva med en ny verdensorden?

  En ny verdensorden vil kontrollere alle aspekter av våre liv, inkludert kontroll av alle ressurser, mineraler og varer fra jorden og havet. Det vil bli en FN World Military Force, en World police Force, en World Court, en World Environment Court, en World Law, en World skattesystem og utdanningssystem og en World valuta.

  Folk kan bli skrevet ut i FNs militærstyrker for å slåss og dø hvor som helst i verden.

  Det vil bli en internasjonal kontroll av matforsyningen. Vedtak vil bli gjort på grunnlag av hva verdensregjeringen mener er best for verden, ikke hva som er best for deg og din familie. En del av dette synes jeg allerede begynner å ta form gjennom EU og alle direktivene derfra.

  Din nasjon vil ikke lenger eksistere. Det vil ikke bli noen kontroll på innvandringen. Faktisk vil det være obligatorisk migrasjon av mennesker til andre land (for det gode i verden, selvfølgelig.)

  Det blir ingen rett til privat eiendom; all eiendom vil bli eid av Verdens herskere. Det blir ingen kristendom eller religionsfrihet. Den eneste religion vil være obligatorisk ateistisk humanisme.

  Dette vil være et totalt verdensdiktatur som er uberegnelig, ikke ansvarlig over for noen, som styrer verden etter sitt eget innfall eller humør.

  Internasjonal bankier og milliardær, David Rockefeller, uttalte på et Bilderbergermøte i 1991: ”Vi er takknemlig til avisene Washington Post, New York Times, Time Magazine og andre store publikasjoner som har deltatt på våre møter, at de respekterer vårt ønske om full diskresjon om disse ting i 40 år. Hvis våre planer ble offentliggjort, ville det være umulig for oss å virkeliggjøre våre planer. Men verden er nå mer forberedt på å marsjere mot en verden styrt av en regjering. Denne supernasjonale suverenitet av en intellektuell elite og verdens bankfolk er sikkert å foretrekke fremfor den praksis som har vært fullt i tidligere århundrer.” Så langt David Rockefeller.

  For meg høres det ut som planer av en viss Antikrist. Uhyggelig skremmende.

  Leif Fjeldberg


  15. Tro og tilgivelse

  Det femte og sjette av de ti bud lyder slik:

   "Du skal ikke slå i hjel og du skal ikke drive hor" (2.Mos.20:13-14)

  Kong David brøt begge disse budene da han tok Batseba til seg og etterpå sørget for at hennes mann Uria ble sendt ut i første linje i krigen så han kunne bli drept. Slik skulle han skjule sin egen synd.

  Det er mye å lære av denne beretningen i 2. Samuels bok kap. 11. Fremfor alt hvordan David bekjente sin synd og fikk tilgivelse fra Herren. Men konsekvensen av sin synd kunne han allikevel ikke løpe fra.

  For det første hvordan blir vi fristet? David unnlot å dra ut i krigen for og sloss mot Israels fiender som han normalt ville ha gjort. I stedet ble han hjemme og slappet av. "Så hendte det en kveld at David sto opp av sengen…." David var i en situasjon hvor forsvaret er svakt og øynenes lyst fikk spille sin rolle. Det var det samme som skjedde i Edens hage da Eva fikk se det fristende eplet. David fikk øye på kvinnen som fristet han. I Jobs bok kap. 31 1 står det "en pakt hadde jeg gjort med mine øyne, at jeg ikke skulle se på en jomfru". Vi må vende oss bort fra det vi kan se hvis vi blir fristet av det, ellers vil det bare føre oss til synd.

  Noe annet vi må være klar over , er at all synd er synd i mot Gud. Selvfølgelig syndet David mot både Batseba og Uria. Men da David bekjente sin synd i kap. 12.13 så sa han: "Jeg har syndet mot Herren." og i Salme 51 sier han: "Mot deg alene har jeg syndet, det som er ondt i dine øyne har jeg gjort." Josef betraktet synd på samme måte da han utbrøt: "Hvordan skulle jeg kunne gjøre denne store ondskap og synde mot Gud" 1. Mos. 39.9. Synd er først og fremst synd i mot Gud, men også mot mennesker.

  Men det fine med denne historien, er at det går an å få tilgivelse for sin synd, hvor grov den enn er når man bekjenner sin synd for Herren. I historien i 2. Sam. 11 ser vi at David gjorde alt for å skjule sin synd. Men da profeten Natan trådte fram med sin historie om den rike mannen og den fattige mannen, forsto han hva han hadde gjort og bekjente sin synd og ba om tilgivelse. "Vær meg nådig Gud i din miskunnhet! Utslett mine overtredelser etter din store barmhjertighet! Tvett meg vel, så jeg blir fri for misgjerning og rens meg fra min synd" . Salme 51. Og så godt det er å få sine synder tilgitt. "Salig er den som har fått sin overtredelse forlatt og sin synd skjult."

  Det er ikke annet vi kan gjøre med vår synd, enn å gå til Jesus med den. Det er frelse og tilgivelse i Jesu blod, men vi kan gjøre noe for ikke å falle i synd. Hold øynene borte fra det som du vet du kan bli fristet til, så kan du bli spart for konsekvensene av dårlige valg.

  Leif Fjeldberg

  Laget: 25. oktober 2008
  Oppdatert: 15. januar 2013


  Copyright © 1987-2013
  Guds Nye Pakts Kirke
  Yahwehs B'rit Chadashah Forsamling