Logo Copyright © 2007 NCCG - All Rights Reserved
Return to Main Page

RESURSER

Ansvarsfraskrivelse

Introduksjon til GNPK

Sannhetens symfoni

Nøtteskal

Frelsesplan


Generelt

Artikler

Bibelkurs

Høytider

Intervjuer

Kulter

Norge

Olivengrenen

Profeti

Sabbatstaler

Diverse

Akutt hjelp!

Barnehjem

CD-ROM

Copyright

Donasjoner

Kalender

Kontakt

Menigheter

Publikasjoner


  OLIVENGRENEN

  44. Det Nye
  Olivenbladet I

  En moderne åpenbaring fra Yahweh

  1. Yahwehs ord til alle dem som kjenner sjelelige prøvelser og søker frihetens vei:

  2. Dere har alle mistet målet, for dere søker etter det som ikke kan oppnås.

  3. Gi akt og lytt, for hvis dere ikke nå forstår, vil dere aldri forstå.

  4. Dere har alle blitt beruset av ord; og dere kjemper med dem, og søker å bygge et hus av dem.

  5. Men det blir aldri nok ord, sier Yahweh, og deres hus er ikke ferdig.

  6. Dere sier til min tjener: "Gi oss flere åpenbaringer, og la det aldri bli stopp!" Og dere er aldri fornøyd.

  7. For se, forstår dere ikke at alle hans ord skal forgå og de skal være uten nytte?

  8. Til dere selv sier dere: "Men Yahwehs ord vil aldri forgå, men vil vare evig, for Yahweh har talt det!"

  9. Men igjen har dere ikke forstått, for Yahwehs ord er Evangeliet, og Evangeliet er Sønnen, og Sønnen er Elohim.

  10. Yahwehs ord er Yahwehs rike som er inni dere (Lukas 17:21; Jer.31:31-34).

  11. Sannelig, sannelig sier jeg dere, han som søker å forstå riket med ord skal aldri forstå, for Himmelens rike er en tilstand som ikke kan bli skrevet med ord på papir eller uttalt av menneskers munn.

  12. Hvis dere vil være Rikets og Evangeliets vitner, da må dere bli det Rike eller Evangelium.

  13. For se, Riket var aldri forkynt med bare ord, men med ord kledt i kraft og Lys.

  14. Og ord er ikke annet enn kledninger som vil eldes og forsvinne.

  15. Søk dere derfor Mitt Lys og Min rettferdighet, og la deres sinn komme til ro.

  16. Sannelig, sannelig sier jeg dere: Velsignet er dem som er alene og utvalgt i Yahweh, for de skal finne Himmelens rike, fordi de har kommet fra det og skal vende tilbake til det på nytt.

  17. Hvis noe menneske spør deg: "Hvorfra har dere kommet?" skal dere si til ham: "Vi har kommet fra Lyset, fra det sted hvor Lyset oppsto og ble til."

  18. Og hvis de sier til dere: "Ved hvilket tegn skal vi vite at Lysets Far er i dere?" skal dere si til dem: "Ved vår bevegelse og ved vår hvile."

  19. Dere taler og preker det Førstefødte Evangelium, men dere vet ikke hva det er, for det Førstefødte kan ikke bli talt med ord.

  20. Til hverandre sier dere: "Vi har fylden av det Førstefødte", men dere vet ikke hva dere sier; for ikke noe menneske kan eie det Førstefødte {Kristus} (Kol.1:15), men det Førstefødte vil eie ham.

  21. Enda er dere nyfødte i ånden og antar at melken er kjøtt, idet dere tror at det Førstefødte kan bli tilegnet fra Skriftens bryst.

  22. Velsignet er den mann eller kvinne som er alene i Meg, for han skal bli kalt en utvalgt.

  23. Jeg skal fylle alle hans behov; og av menneskenes barn skal han ikke ønske noe.

  24. Slik en mann vil ikke si: "Jeg er alene, og jeg må søke fellesskap og kjærlighet blant menneskenes barn", men han vil si: "Jeg er alene, og jeg er i Yah'shua, og jeg er fornøyd.

  25. Hvis min bror kommer til meg, da skal jeg være glad.

  26. Men hvis min bror ikke kommer til meg, da skal jeg også være glad."

  27. Han som krysser sløret til den Førstefødte kirke krysser det alene, sier Yahweh, for han trenger ingen.

  28. På den siste reisen, skal Jeg, Yahweh, kreve alt av ham:

  29. Hans far og hans mor, hans hustru og hans barn, hans hjem og hans eiendeler, hans tanker og hans begjær, det han har lært og det han ikke vet, hans visdom og hans forståelse, og hans venner og hans fiender.

  30. Og den sjel som er av det Førstefødte skal overgi alle disse ting og si:

  31. "Jeg er alene med min Yah'shua, og jeg er fullstendig fornøyd; jeg trenger verken far eller mor, hustru eller barn, hjem eller eiendeler, tanker eller begjær, kunnskap eller uvitenhet, visdom eller forståelse, venner eller fiender.

  32. For jeg la mitt alt på offerets alter, endog det som er mest dyrebart, alle tings alfa og omega som jeg har oppnådd i denne verden.

  33. Naken kom jeg til verden og jeg er beredt til å forlate den naken.

  34. Må Yah'shuas Hellige Navn være priset for evig og alltid!"

  35. Når dere er alene, da skal dere bli fri, og deres forvirringer og engstelser skal bli tatt bort. Da når dere har krysset den Førstefødte kirkes slør, skal Jeg gi dere alt det som dere la ned;

  36. Ja, Jeg skal velsigne dere og mangfoldiggjøre dere, og gi dere fedre og mødre, brødre og søstre, hus og land, hustruer og barn i denne verden, ja, et hundre fold; og evige livs kroner i de evige verdener.

  37. Men dere har ikke funnet Riket fordi dere ikke har vært alene og vært fornøyd, sier Yahweh.

  38. Hvis en mann føler rådvillhet eller prøvelse i sjelen, la ham søke Meg alene og spørre seg selv: "Hva søker jeg?"

  39. Og hvis han er ærlig med seg selv, vil han si: "Jeg søker å bli elsket av en mann eller en hustru, av en elsker, av et barn, av en venn: og jeg trenger å være elsket slik at jeg kan ha verdi."

  40. Men Jeg, Yahweh, sier dere, at hvis dere sier dette, har dere syndet og ikke forstått, for når et menneske søker kjærlighet blant menneskenes barn, skal han søke å oppnå den med alle midler, rettferdige eller uærlige.

  41. Og han vil elske bare fordi han ønsker å bli elsket, og således skal han aldri bli tilfredsstilt, for han skal aldri bli elsket nok.

  42. Forstandig er det menneske og lykkelig den synder som ikke søker menneskenes kjærlighet, eller noe som ligner det, for han skal finne Menneskesønnens sanne kjærlighet.

  43. For se, dere er sinte på deres Elohim fordi menneskenes barn ikke vil elske dere slik dere søker å bli elsket, fordi dere søker uten å finne, banker på uten at døren lukkes opp.

  44. Og således er dere tomme, og dere knurret mot deres Elohim.

  45. Mange blant dere søker et Førstefødt samfunn bare fordi dere antar at dere vil bli elsket på en måte dere ikke ble elsket på i verden.

  46. Men Jeg sier dere at det har ingen betydning hvorvidt dere er i verden eller i et Førstefødt samfunn hvis dere søker å bli elsket, for dere vil aldri finne det som dere søker.

  47. Dere kan ikke bygge eller slutte dere til et Førstefødt samfunn før dere har dødd fra deres trang etter menneske nes kjærlighet, om de er Lysets barn eller Mørkets barn, det spiller ingen rolle.

  48. For ham som slutter seg til et Lysets samfunn for å søke kjærlighet fra Lysets barn skal aldri finne den; eller rettere, han skal finne den men aldri bli tilfreds, for han skal ikke være fri.

  49. Sannelig, sannelig sier Jeg dere barna av den Nye Pakt, hvis dere lærer denne lekse skal dere blomstre, og Sions staver skal vokse frem;

  50. Men hvis dere ikke lærer den, skal Sion forbli begravd i jorden, og hvorenn dere går, og hvaenn dere planter, skal dere ta med dere verdens falske sæd som skal skyte opp og visne hen.

  51. Dere må være ærlige med dere selv, sier Yahweh, og slutte med å si at dere har overgitt dere til Meg når dere går rastløse omkring for å søke menneskenes kjærlighet, og tror at dere derved vil oppnå å være av verdi og betydning.

  52. Når dere søker menneskenes kjærlighet lager dere avguder i deres sjeler; menneskers ros er som evig død for den [moden] mann eller kvinne som søker det Førstefødte.

  53. Men han som fryder seg i ros, og som fritt roser andre idet han selv søker å bli rost, kan ikke stige inn i det Førstefødte, for han har ikke dødd fra seg selv.

  54. På ingen måte la dere forføre, for visselig trenger et menneske kjærlighet; det er i sannhet hans liv.

  55. Og Jeg har befalt dere å elske hverandre, for det er ved denne kjærlighet at dere skal være kjent som Lysets barn (1 Joh.5:2).

  56. Men dere skal ikke søke å bli elsket av mennesker, sier Yahweh, men være glad enten dere er elsket eller ikke.

  57. Således skal Elohims sønn eller datter være kjent ved sin bevegelse eller hvile, han beveger seg for å gi kjærlighet, men hviler seg når han mottar den.

  58. Og således er det skrevet at den hellige mann forbereder åkeren, men krever ikke dens avling for seg selv; han bringer liv til alt han befatter seg med gjennom sin kjærlighet, men krever ikke eiendom over ham som han ga liv til.

  59. Og når Yahwehs mann handler, forblir han skjult, for at han ikke skal trekke oppmerksomhet til seg selv, men gi Yahweh-Elohim all pris og ære.

  60. Den mann som pløyer og sår livets jord og krever avlingen for seg selv er en ond mann som krever å ha sine egne disipler, som beveger seg men aldri hviler.

  61. Og den mann som gjør et offentlig nummer av seg selv for å kunne bli sett og beundret av andre, beveger seg men hviler aldri, fordi han aldri er tilfreds, søker men aldri finner.

  62. Således skapte Jeg, Yahweh-Elohim, jorden på seks dager, og beveget Meg på Mitt arbeid, og i Mitt arbeid, og gjennom Mitt arbeid. Og på den syvende dag hvilte Jeg, og tillot Mitt eget å vende tilbake til Meg, og det som tilhørte Mørket å vende tilbake til tomheten.

  63. Jeg, Yahweh-Elohim, beveger Meg, og Jeg hviler. Og dette er et evig mønster.

  64. Lykkelig er det menneske som finner det og forstår det, for han skal kjenne fred. Amen.

  65. Dette er DET NYE OLIVENBLAD som Jeg gir de hellige,

  66. La de hellige forsone seg med sin Elohim og bli gjort evig frie, idet dere søker uten å eie, elsker uten å søke å bli elsket.

  67. Hvis dere vil gjøre dette, da skal alle deres prøvelser og forvirringer opphøre, og der skal i sannhet være Mine. Amen.

  Klikk her for å lese Del 2, Avsnitt 99

  Klikk på flagget for å se på hele Olivengrenen (åpenbaringer, syner, osv.) på englesk

  Laget: 24. november 2004
  Oppdatert: 9. november 2004


  Copyright © 1987-2008
  Guds Nye Pakts Kirke
  Yahwehs B'rit Chadashah Forsamling