Logo Copyright © 2007 NCCG - All Rights Reserved
Return to Main Page

RESURSER

Ansvarsfraskrivelse

Introduksjon til GNPK

Sannhetens symfoni

Nøtteskal

Frelsesplan


Generelt

Artikler

Bibelkurs

Høytider

Intervjuer

Kulter

Norge

Olivengrenen

Profeti

Sabbatstaler

Diverse

Akutt hjelp!

Barnehjem

CD-ROM

Copyright

Donasjoner

Kalender

Kontakt

Menigheter

Publikasjoner


  OLIVENGRENEN

  13. Homoseksualitet

  En moderne åpenbaring fra Yahweh

  1. Se, min sønn, du har spurt meg vedrørende synden homoseksualitet, som bedrøver deg på grunn av de sjeler som du elsker og som befinner seg i mørkets lenker på grunn av fiendens grusomme fristelser.

  2. Se, menneskesønnene skal ikke hengi seg til utukt, heller ikke søke omgang med fremmed kjød, slik det er skrevet, sier Herren, for slikt er en avskyelighet.

  3. Ikke desto mindre, der finnes mange sjeler som ønsker å omvende seg og komme til meg, idet de ser sin grusomme tilstand, og disse skal Kirken ta imot slik at de kan bli helbredet.

  4. Og hvis de ikke lenger vil ha kontakt med fremmed kjød, men komme til meg for å helbrede det indre menneske, se, jeg vil helbrede dem, og de skal ikke lenger begjære fremmed kjød.

  5. Kjødet er ikke en fiende av mennesket, for mennesket kjemper ikke mot kjødet, men mot usynlige krefter og herskere.

  6. De kristnes våpen er heller ikke kjødelige, men mektige ved Yahweh for å rive ned festninger, rive ned innbilninger og alt som er høyt og som reiser seg mot Yahwehs kunnskap, og tar til fange enhver tanke under lydighet i Kristus (2.Kor.10:5).

  7. Lytt til meg, sier Yahweh, og jeg skal åpenbare syndighetens mysterium for deg, det som verden kaller homoseksualitet, men som jeg kaller sodomi, etter de onde innbyggerne på slettene som jeg ødela i min vrede, i rettferdighet, da de ikke ville omvende seg.

  8. Hvis noen kommer til deg og sier, i mitt navn, at sodomi er av Yahweh, skal du kalle ham forbannet (Gal.1:8-9), for slike mennesker forandrer Yahwehs nåde til en lisens for umoralitet, og fornekter Yahwehs sønn som den eneste frelser og Herre.

  9. Vokt deg for sodomittenes listige filosofi, som er lik døden.

  10. Du skal ikke fordreie Yahwehs ord, men skal leve av hvert ord som utgår av Yahwehs munn, enda slik jeg har fortalt dere mange ganger.

  11. Lytt ikke til sodomittenes ord og deres lærere, for disse drømmerne besmitter sine egne kropper, forkaster myndighet, og ærekrenker himmelske skapninger (Jud.1:8).

  12. Hvis dere vil elske dem, enda slik jeg har befalt dere å elske dem, da skal dere ikke fordreie, ei eller redusere, ei heller utvanne Yahwehs ord, men dere skal formane dem i godhet.

  13. Kan mennesket forbedre Yahwehs ord? Vil du ta menneskets tåpelige argumenter og filosofi og forandre den Allmektiges åpenbaringer?

  14. Nei, dere kan ikke, og pådra dere ikke mishaget fra en krenket Elohim.

  15. Du skal ikke ligge med en mann slik en ligger med en kvinne, for det er en avskyelighet, sier Yahweh.

  16. Du skal ikke bytte om ordets sannhet med løgn, verken tilbe eller tjene det skapte isteden for skaperen.

  17. Du skal ikke bytte om den naturlige orden med det som er unaturlig, ei heller skal dere brenne i begjær etter hverandre, ei heller begå usømmelige handlinger, for i dette skal du motta straffen for din synd.

  18. For se, urettferdighet skal ikke arve Yahwehs rike -- verken horkarler, avgudsdyrkere, ekteskapsbrytere, forførere, homoseksuelle, tyver, de som begjærer andre, drankere, spottere, svindlere, gudsbespottere eller noen andre som er ulydige mot mine bud (1.Kor.5:10; 6:9).

  19. Det å utøve homoseksualitet er en synd på lik linje med mord, kidnapping, løgn og falsk ed. Derfor, bli ikke bedratt, for homoseksualitetens lønn er døden, enda slik all synd er, for slikt leder til den annen død.

  20. Du skal elske den homoseksuelle, sier Yahweh, men du skal hate homoseksualitet, og jeg skal helbrede ham ifølge mønstret som jeg skal åpenbare til deg.

  21. Straffen for homoseksualitet er døden, som betyr død for den kjødelige sjel og gjenfødsel av den åndelige sjel.

  22. Se på Mosepakten, som tar den homoseksuelle og steiner ham til døden, sammen med ekteskapsbryteren og avgudsdyrkeren,

  23. Og nå den Nye Pakt i Kristus, som tar bort døden fra menneskets kjød og plasserer det i Yah'shuas kjød på Golgatas kors;

  24. For jeg, Yah'shua, har lidd for alle menn og kvinner, avhengig av deres omvendelse og tro på mitt navn.

  25. Jeg, frelseren, har blitt din død og din steining, ja jeg har betalt for din innfrielse.

  26. Derfor, dere som strever i trelldom under homoseksualitet, kom til meg og jeg vil gjøre dere fri.

  27. Mine Guds Kirkes barn -- hvis et menneske blir grepet i en hvilken som helst overtredelse, skal dere som er åndelige, gjenreise et slikt menneske i vennlighetens ånd.

  28. Du skal ikke rase eller være agressiv mot den homoseksuelle, men du skal elske ham, og sette ham like høyt som en bror i skrøpelighet, for alle er under synd, og alle var under dødens straff før Messias kom.

  29. Du skal ikke hate ham, heller ikke sky ham, men tjene ham med kjærlig godhet.

  30. Mine barn, dere som er i trelldom under homoseksualitet, adlyd meg, sier Yahweh, og jeg vil helbrede dere. Men dere må adlyde meg på alle punkter, ellers har dere ingen løfter.

  31. Du skal forlate samfunnet med homoseksuelle og aldri mer gå inn i det, heller ikke ha fellesskap med noen av dem, for hvilket menneske som er sykt vender tilbake til de syke for å bli frisk?

  32. Du skal ikke vende tilbake til Sodoma, som er en fiende mot Yahweh, men du skal vende deg bort fra det, slik Lot gjorde, og aldri mer vende tilbake til det;

  33. For den som ser seg tilbake er en hykler, for han lengter etter døden som han har flyktet fra.

  34. Og nå skal jeg tale til deg, min sønn, vedrørende årsakene til homoseksualitet, som ikke er en, men mange. Noen skyldes demoner, men de fleste ikke.

  35. Du skal ikke gi oppmerksomhet til demonen, som derved forsterker homoseksualitet, men du skal omdanne den homoseksuelles tempel (som er kroppen) i Yah'shua haMashiach.

  36. Se, jeg har avvæpnet djevelen, sier Yah'shua, enda Messias, frelseren, jeg har gjort ham kjent for alle, for jeg har seiret over ham for all tid (Kol.2:15).

  37. Derfor skal du ikke tale til demoner med mindre jeg befaler det, men du skal tildekke synderen med tilgivelsens blod og nagle den homoseksuelles synd til korset.

  38. For hvis du anerkjenner mitt blod, da kan ikke Satan forbanne deg, for ved mitt kors har jeg avvæpnet ham og brutt hans kraft.

  39. Du skal ikke tale om djevelen, men bringe den angrende homoseksuelle til menneskehetens frelser, på Golgatas kors, og der innby ham til å bringe sin synd til døde.

  40. Hvis du kaster ut en demon uten å bringe den homoseksuelle til korset, da se, den skal komme tilbake, som til et tempel som ikke har blitt renset.

  41. Du skal kun prise Kristus, for i ham alene er utfrielsens kraft.

  42. Derfor, kom til meg, du ulykkelige homoseksuelle, ja til mitt kors, og legg dine byrder ned der, og jeg vil gjøre deg frisk, og helbrede deg til fullkommen helhet.

  43. Dette er Kristi ord, ikke menneskers, og hvis du vil lytte til dem, se, jeg skal befri deg.

  44. Ikke desto mindre, du skal også vokte deg for makter og krefter, for det er disse dere må føre krig mot, for mange krefter kontrollerer homoseksuelle og holder dem nede.

  45. Derfor, vokt dere; ikke desto mindre, dine tanker skal bli dradd ut til Kristus, og i meg skal du bli helbredet.

  46. Se ondskapen til menneskebarnas foreldre, for de har ikke lært sine barn sunn lære, heller ikke har de lært dem vedrørende Yahwehs forskrifter.

  47. De har myrdet sine barn ved å gi dem stein isteden for brød, og slanger isteden for fisk.

  48. Se, dette er mitt ord til Sions fedre og til verden, for at dere ikke skal bli dømt for å ha ødelagt deres barn: Du skal være sterk, mild og kjærlig.

  49. De homoseksuelles fedre har ikke lyttet til mine råd, sier Yahweh, men har vært dårlige forbilder;

  50. For hvis en far er rå, heftig, ustabil, kritisk, bedragersk eller holder seg borte fra sin familie, se, spiren til homoseksualitet er lagt i hjertene til hans barn.

  51. Ja, fedrenes sønner forkaster fedrene, og er ikke lenger vendt mot dem, enda slik profeten Malakias har talt.

  52. Faren er bildet på sønnens voksende maskulinitet, og hvis sønnen forkaster faren, da se, han forkaster også hans maskulinitet, og vender seg mot sin feminine natur. Og således begynner en mangfoldighet av ondskap.

  53. For i alle menn er der en kvinnelig del, og i alle kvinner en mannlig del. Etter hvert som en mann vokser opp, vokser han i sin fars bilde; og hvis faren er en gudfryktig mann, da vokser han opp i Guds bilde, inntil han legger av seg sine barnslige klær og blir en selvstendig mann.

  54. Derfor holder han seg nær til Kristus og blir laget i hans bilde.

  55. Men hvis hans far ikke er laget i Yahweh-Elohims bilde, men forblir i bildet av en fallen mann eller en djevel, se, enten må sønnen vokse opp i bildet av en fallen mann eller en djevel, eller han må forkaste sin far.

  56. Og hvis han er ung og ømfintlig, se, han vil forkaste sin maskulinitet og tendere mot det feminine, og således bli en homoseksuell.

  57. Ja, og han skal holde seg enda mer til sin mor, i hvem han også skal søke sin far, men skal ikke finne ham.

  58. Og derfor må mannen bli kvinnelig i sin natur og lengter etter menneskesønnene. Ja, han søker sin fars kjærlighet i andre menns senger, men finner den ikke, og kjenner ingen lykke.

  59. Hyklersk kaller de seg selv "gay" ("glade"), for i sannhet er de høyst elendige menn.

  60. Og se, det er det samme for menneskedøtrene; for døtrene har også en del av mannlighet, som vokser i deres fars bilde.

  61. Og når hun forlater sitt hjem, og gifter seg, blir hennes ektemann hennes mannlige bilde.

  62. Men hvis hennes far ikke er av Yahweh, men blir laget i bildet av en fallen mann eller av djevler, se, da skal datterens mannlige del bli skapt i sin fars bilde hvis hun holder seg nær til ham, og hun vil søke en ektemann som er i bildet av sin falne far; og fra slikt kommer en mangfoldighet av ondskap.

  63. Hvis hun forkaster sin far, og ikke har noen mann som vil veilede henne som en åndelig far, og hun hater ham, se, hun vil fornekte sin mannlige natur og hate alle menn.

  64. Hvis hun forkaster sin kvinnelige natur fordi hun hater sin mor, se, hun vil bli lesbisk.

  65. For dette er ikke alt, min sønn, for sjelene til menneskenes sønner og døtre kan bli ødelagt på flere måter.

  66. For på samme måte som med faren, er den ugudelige moren årsak til mye elendighet, og kan ved sin overbeskyttelse få sine sønner til å forkaste kvinner.

  67. Men dette er ikke alt, for homoseksuelitet blir ikke alltid født i denne verden, men kan bli skapt i mødrenes mage.

  68. For hvis en mor eller far har et sterkt ønske om å få en sønn, og barnet i magen er en jente, se, barnet ønsker å bli en gutt for å bringe glede til sine foreldre, enda før hun er født.

  69. Og hvis barnet i magen er en gutt, og foreldrene har et stort ønske om å få en jente, skal han på samme måte søke å bli kvinnelig i sitt hjerte.

  70. For når barnet ligger i magen, prøver barnets ånd å finne fram til sine foreldres kjærlighet, for det er fullt av følelse og intelligens, selv om verden ikke vet det.

  71. Vet du ikke at du levde før du ble unnfanget?

  72. Sannelig, sannelig sier jeg dere, at barnet i magen er en intelligens, og selv om kroppen ikke er fullt formet, så er det likevel en sønn eller datter av Yahweh.

  73. Og således er det å utføre abort, eller ødeleggelsen av den ufødte, en avskyelighet for meg, sier Yahweh, for det er mord.

  74. Derfor skal dere tale imot denne ondskap, o dere min Kirkes folk, og skal beskytte livet, ikke ødelegge det.

  75. Jeg taler til deg i dag om homoseksualitet og lesbiskhet, min sønn, men vit også dette: At mange barn, selv om de er uskyldige, har fått plantet i seg en mangfoldighet av synder gjennom sine foreldre når de blir født.

  76. For hvilken som helst ånd som er i foreldrene skal falle på den ufødte under samleiet eller i den umiddelbare nærhet av magen.

  77. Derfor, vær dere rene, dere som bærer Yahwehs kar, så ikke en mangfoldighet av ondskap rammer deres barn og de vokser opp og forbanner dere etter at de har vokset opp til modenhet.

  78. Helliggjør dere selv, for at fedrenes synder ikke må legge seg over deres hoder til deres egen ødeleggelse.

  79. For se, noe homoseksualitet og lesbiskhet går i arv til barna fra fedrene og mødrene, og hvis du vil helbrede en slik person, skal du sette Kristi kors mellom barnet og alle tidligere generasjoner.

  80. Og hvis du vil gjøre dette, sier Yahweh, da skal de skriftene bli oppfylt som sier:

  81. Hold opp med å gråte, og tørk tårene fra dine øyne, for ditt arbeid skal bli belønnet, sier Yahweh, og dine barn skal komme tilbake fra fiendens land.

  82. "Det er håp for din fremtid, sier Yahweh, og dine barn skal komme tilbake til sitt eget land.

  83. "Bring meg tilbake så jeg kan bli helbredet, for du er min Yahweh og Elohim.

  84. "For etter at jeg hadde snudd meg bort, angret jeg, og etter at jeg ble belært,

  85. "Slo jeg meg på låret. Jeg var skamfull, og jeg var forvirret, fordi jeg bar vanæren fra min ungdom.

  86. "Er Efraim min kjære sønn? Er han mitt kjæreste barn? For så ofte som jeg taler imot ham, så husker jeg ham fremdeles.

  87. "Derfor lengter mitt hjerte inderlig etter ham: Jeg vil sannelig være barmhjertig med ham, sier Yahweh" (Jer. 31:16-20).

  88. O, mine sønner og døtre av Efraim og Judea, som har sunket ned i homoseksualitet og lesbiskhet: Yahwehs veier er rettferdige og barmhjertige!

  89. Er det ikke deres veier som er urettferdige? Når en rettferdig mann vender seg bort fra sin rettferdighet og begår synd, skal han dø for det; han skal dø for den synd han begår.

  90. Men hvis dere vil vende dere til meg, deres Kristus og frelser, se, jeg dør for deres synder.

  91. Og igjen, hvis en mann vender seg bort fra den ondskap han har gjort og gjør det som er lovlig og rettferdig, og stoler på meg, se, han skal berge sitt liv.

  92. Fordi han ga respons og vendte seg bort fra alle de overtredelser som han har begått, skal han sannelig leve, og skal bli levendegjort i Kristus, sin frelser.

  93. Dette er løftene som er gitt til alle, for jeg, Yahweh, har ingen anseelse for personer.

  94. Flykt ikke fra dommen, sier Yahweh, men erkjenn deres synder, dere homoseksuelle og lesbiske, og min barmhjertighet skal dekke dere og helbrede dere.

  95. Jeg vil dømme enhver ifølge hans veier, sier Yahweh-Elohim.

  96. Omvend dere, og vend dere bort fra alle deres overtredelser som dere har begått mot meg. Og skaff dere et nytt hjerte og en ny ånd ved syndens død på Yah'shuas kors.

  97. Hvorfor vil dere dø, o Efraims sønner og døtre, når dere kan få leve?

  98. For jeg har ingen glede i noens død, sier Yahweh; så vend dere til meg, og lev.

  99. Min sønn, der er mange årsaker til homoseksualitet, ja mange.

  100. Noen barn blir misbrukt av andre homoseksuelle og blir således åndelig skadet når de er unge og uskyldige.

  101. For noen homoseksuelle er mer ondskapsfulle enn andre.

  102. Velsignet er de som forblir kyske og ennå ønsker å bli helbredet, for til slike kommer gjenopprettelse og fylde.

  103. Men hvis de ikke forblir kyske, men innlater seg på forbindelser, da se, jammerdalen blir lang, for de kommer i trelldom under krefter, slik det er med horkarler og de som ikke har respekt for mine lover, sier Yahweh.

  104. Jeg skal ære dem som ærer meg, sier Yahweh, og skal helbrede dem som har et sønderknust hjerte og en angergiven ånd, hvis de vil komme til mitt kors, og der dø åndelig, for å bli født på ny.

  105. Slikt er ikke lett, og noen vil ta lengre tid enn andre, men hvis de hellige vil elske og støtte homoseksuelle og lesbiske, blir det lettere å gjøre det.

  106. Derfor, la de homoseksuelle som angrer bli opptatt i Kristi legeme, for du skal ikke nekte noe menneske (å komme inn) som lengter etter riket.

  107. Dere skal dømme rettferdig, og dekke over synden med kjærlighetens kappe, for at en slik persons synder ikke skal komme over deres hoder.

  108. Det skal være det spesielle ansvar til pastoren eller apostel, å avgjøre hvordan den homoseksuelle skal tjene i Kristi legeme, fordi han skall ikke kalles i prestedømmet uten åpenbaring fra de som presidere

  109. Dette skal være Kirkens vedtekt for alle alvorlige synder.

  110. Vær dere verken for harde eller for milde, for kjærlighet er rettferdighet og barmhjertighet i fullkommen balanse.

  111. Du skal anvende loven med fasthet, men skal elske enda slik jeg, Yahweh-Elohim, elsker.

  112. Jeg er Yah'shua haMashiach, den evige Faders Sønn, og jeg har dødd for alle som ville komme til meg.

  113. Der finnes ingen sykdom eller sorg som jeg ikke kan helbrede.

  114. Du er ikke den første, min sønn, som spør meg om homoseksualitet; og til få har jeg åpenbart årsakene og behandlingen, noen i deler, andre mer fullstendig.

  115. Menn og kvinner ble skapt til å være evig mannlig og kvinnelig.

  116. Til menn er gitt en del av den kvinnelige ånd som finner sin fullending i ekteskapet, i en kvinne;

  117. Og til kvinner er gitt en del av den mannlige ånd, som finner sin fullending i ekteskapet, i en mann.

  118. Således skal ektemannen fylle sin kones mannlige del eller natur, og hustruen fylle sin ektemanns kvinnelige del, eller natur.

  119. Og de skal bli ett kjød eller en natur, mannlig og kvinnelig, beseglet i Kristus.

  120. For i Messias Yah'shua er der verken kvinnelighet eller mannlighet, for i ekteskapet blir de ett og hele.

  121. I den homoseksuelle mannen, har de mannlige og de kvinnelige naturer blitt vendt om ved syndefulle opplevelser enten før eller etter fødselen,

  122. Og således blir den naturlige lengsel og hengivenhet forandret, noe som den homoseksuelle ikke forstår, og han lider av mye skyldfølelse og frykt.

  123. Når dere gir etter for kjødets fristelser og bryter loven ved å ligge med en annen mann, se, da forlater Kristi lys ham og han tror, fordi han mangler dømmekraft, at han har blitt skapt homoseksuell, og at hans lengsler er naturlige.

  124. Men slikt er en løgn, sier Yahweh-Elohim, for han kjenner ingen fred, idet han hyklersk vil fornekte sin samvittighet, som er den indre lovs virke.

  125. Og således kommer han under djevelens makt, som lyver til ham og smigrer ham, ja og forleder ham til å få andre til ikke å omvende seg fra sin homoseksualitet, men å holde fast på sin ondskap.

  126. Og således har mye urettferdighet og synd ynglet i denne generasjon.

  127. Hvis du vil helbrede en homoseksuell, min sønn, må du først få ham til å erkjenne sin synd, og han må nødvendigvis ha ønsker om å bli helbredet.

  128. For hvis han ikke ønsker det, da er din tro, dine bønner, og helbredelse forgjeves.

  129. Du skal føre ham til Golgatas kors som et lite barn, og der skal jeg helbrede ham.

  130. La den homoseksuelle være full av anger, og la hans ønsker være fullstendige, slik at han kan bli gjort frisk.

  131. For se, der er mange som ikke ønsker å oppgi sin homoseksualitet, for synd er en fornøyelse for dem, som de vender tilbake til, slik en hund vender tilbake til sitt eget spy.

  132. Slike kan ikke bli raskt helbredet, om i det hele tatt, for hvis ikke en mann legger av seg sin synd og lengter etter hellighet med en besluttsomhet som er gjort fast og urokkelig, da kan han ikke bli renset.

  133. Derfor, la den homoseksuelle ha et sønderknust hjerte og en angergiven ånd, idet han av sin egen frie vilje har et ønske om å bli helbredet, og det skal skje ham.

  134. La den angergivne homoseksuelle juble, for jeg, Yahweh-Elohim, skal helbrede ham, og også den lesbiske.

  135. Husk, det er ved troen dere skal bli frelst -- tro på Kristus, deres frelser og Herre, enda han som på korset løskjøpte dere.

  136. Gled dere, o dere som er tynget av synd, for jeg vil frigjøre dere. Slik er det. Amen.

  Klikk på flagget for å se på hele Olivengrenen (åpenbaringer, syner, osv.) på englesk

  Laget: 7. juli 1999
  Oppdatert: 9. november 2004


  Copyright © 1987-2008
  Guds Nye Pakts Kirke
  Yahwehs B'rit Chadashah Forsamling