Logo Copyright © 2007 NCCG - All Rights Reserved
Return to Main Page

RESURSER

Ansvarsfraskrivelse

Introduksjon til GNPK

Sannhetens symfoni

Nøtteskal

Frelsesplan


Generelt

Artikler

Bibelkurs

Høytider

Intervjuer

Kulter

Norge

Olivengrenen

Profeti

Sabbatstaler

Diverse

Akutt hjelp!

Barnehjem

CD-ROM

Copyright

Donasjoner

Kalender

Kontakt

Menigheter

Publikasjoner


  OLIVENGRENEN

  11. Jomfrufødselen
  (Lukas 2:22-24)

  En moderne åpenbaring fra Yahweh

  PWNC 880514 (12)
  [Oxford, England ]
  2. norsk utgave

  1. Velsignet er Simeon som har sett Israels trøst og hedningenes fred, som Elohim lot skje for at han kunne gå bort med fred i sin sjel. Velsignet av Yahweh er Simeon som har blitt begunstiget av Yahweh-Elohim.

  2. Og nå, min sønn, vær du ikke krenket, for jeg har talt sannheten til deg vedrørende min fødsel, enda det du kaller jomfrufødselen.

  3. Se, du har vitnesbyrdet fra Matteus og Lukas, ja, for du vet i ditt hjerte at drømmerens* lære er falsk, og skriftene bærer vitnesbyrd om meg.

  4. For drømmeren kjenner ikke til mine jordiske foreldres uvitenhet, for de var forbauset over de ting som Simeon talte om meg da jeg lå i hans armer i templet.

  5. O min sønn, min sønn, la ikke ditt hjerte fortviles, for jeg elsker deg, og kjenner deg, at du søker etter min ære.

  6. For se, alle blåser seg opp i stolthet og tror at de kjenner meg, men hvem kjenner mitt mysterium?

  7. Se øyestikkerens skjønnhet og lytt til dens musikk, forstår du enda dette?

  8. Nei. Jeg er ydmyk og mild, og mykere enn øyestikkerens vinger, og min stemme er finere enn vingenes summing.

  9. Jeg er Yah'shua haMashiach, den Evige Elohim, begynnelsen og enden, og hvilket dødelig menneske kan forstå selv en brøkdel av min herlighet?

  10. Se, dine tårers utspring er som honning for tungen, og når du er ydmyk, er du i meg.

  11. Se, du føler min kjærlighets søte strenger -- hold deg alltid nær den.

  12. Vokt deg for menneskenes søte ord, som kler meg slik horen kler seg selv for å drepe, men lytt til det fullkomne livs melodier.

  13. Vær du stille, og bli oppløftet i den sjel.

  14. Pris meg, for jeg er verdig, sier frelseren; kom til min hvile, som du nå ser.

  15. Ja, la jeg ikke spiren til slike ting da du var ung og ømfintlig?

  16. Og vannet jeg deg ikke som en ungdommelig stilk, slik at du kunne bli et tre?

  17. Se, mange stormer har angrepet deg, noen laget av deg selv, og noen av mennesker som du stolte på, men som forrådte deg.

  18. Ja, du har grått til meg og sagt: "Hvorfor, å hvorfor, Herre?" og jeg har svart deg og sagt at dette var til ditt eget beste, slik at du kunne lære meg å kjenne meg, og vite at jeg har sunket dypere enn deg for å åpenbare min kjærlighet til deg.

  19. Og nå sier jeg deg, og som er understøttet av vitnesbyrdene som jeg har gitt deg, som er badet i min kjærlighet;

  20. For hva som enn ikke er badet i min kjærlighet er ikke av meg, sier Ahmans sønn, enda Yah'shua din frelser.

  21. Føl derfor etter min kjærlighet i alt du søker, og du skal vite hva som er sant, og oppdage de falske åndene, og huske på mine åpenbaringer som jeg ga deg i fortiden, som var mange.

  22. Løft dine føtter, o Efraim, og dans for meg, for jeg skal fylle din sjel med min kjærlighets glede.

  23. Ja, gråt til meg i gleden fra din kunnskap om min kjærlighet for deg, for er jeg ikke en god og nådig Elohim?

  24. Jo, min sønn, så synd ikke mer, og la ikke ditt hjerte visne hen i sorg på grunn av dine lidelser.

  25. For min kjærlighet er større enn alt, og jeg skal ikke skuffe deg; jeg skal lede deg gjennom dalene og opp fjellene.

  26. Stå, o menneskets sønn, på Pisgah, slik at jeg kan vise deg det lovte lands skjønnhet, som jeg har forberedt til deg dersom du trofast holder fram i mitt ord.

  27. Se, de funklende bekker og det rensede vann i Shittims dal!

  28. Se, landets melk og honning, og den gylne olje som flyter fram under templet! Gjør ikke dette deg glad?

  29. For det var min hensikt at du skulle få se Sion, du og dine brødre som elsker meg, og din familie, og de som jeg har gitt deg.

  30. Derfor, treng deg fram med din sigd, sammen med dine medarbeidere i Efraim, og se, i dette skal du finne din belønning, ja, ved å bringe sjeler til meg.

  31. Og si til dine brødre og søstre i pakten: "Yahweh-Elohim lever! For han har talt fred til min sjel, og vist meg en del av sin kjærlighet og godhet.

  32. “Se, han står ved porten, o Israel, og prøver å komme inn.

  33. “Høyt elskede, la ham komme inn, slik at han kan velsigne dere og helbrede dere, enda slik han har helbredet meg i denne min sorgens natt!

  34. “Motta ham, og se, la oss være ett med ham og kjenne hans glede!"

  35. Og således skal det være overflod av kjærlighet i min Kirke, sier Herren, og ved denne kjærlighet skal dere være forenet.

  36. Men hvis dere ikke har denne kjærlighet for hverandre, se, dere skal gå tapt, for det menneske som er av Gud kan ikke bare leve av vann og brød (Matt.4:4).

  37. Derfor, min sønn, Lev-Sion og alle de som elsker meg, forkynn ikke annet enn Kristus til dette folk, og forman dem til å lese det som er av meg, og til å kjenne meg gjennom mye bønn og gode gjerninger.

  38. Vær dere barmhjertige, og la ærbødighet være deres antrekk; søk min rettferdighet og hellighet alle dager i deres liv.

  39. Og således skal det være at Sion skal reise seg i Efraim, og alle de andre stammenes barn skal bringe sine gaver til dere, enda slik det er skrevet, til oppbyggingen av de tolv førstfødte kolonier.

  40. Gå din veg, min sønn, og gjør det jeg har fortalt deg, og litt etter litt vil din familie og alle de hellige gå gjennom den gyldne port i min by. Slik er det. Amen.

  41. Kvitt deg med Manasses drømmere [1], og la meg utføre mitt arbeid gjennom dem, og på dem, slik at deres syn kan bli klart, og deres rettferdighet gjenopprettet.

  42. Tal sunn lære, enda mine ord, og apostlenes og profetenes ord, som et vitnesbyrd mot drømmerne og de som forderver mitt ord, slik at de kanskje kan omvende seg og vandre på den rette og trange sti som fører til evig lykksalighet og glede.

  43. Gå ikke bort fra stien og inn i fremmede land med mindre ulven fortærer deg.

  44. Hvis kjøttet er dårlig, så drikk melken, og litt etter litt vil jeg gi deg ferskt kjøtt, sier Herren, og du skal bli gjort hel.

  45. Se, frelsens beger blir tømt ut over alle som vil tro på mitt evangelium, som er klart og dyrebart, enda slik at et lite barn kan forstå det, for at synderne kan bli utfridd fra helvete og den angrende bli løftet opp.

  46. Jeg har talt i klarhet og i sannhet, sier Yah'shua, gjør du likeså, slik at alle kan vite at min lære er klar og uten list. Slik er det. Amen.

  [1] Ordet "drømmer" er et bibelsk uttrykk for profet, sann eller falsk (se 5 Mos. 13:1,3,5; Jer. 27:9) og i denne sammenheng refereres det til en falsk profet. Enhver som besmitter kjødet med seksuell umoralitet, forakter sann myndighet, og den som håner verdighet og ærbødighet, blir også betegnet som en "drømmer" (se Judas 1:8). "Manasse" betyr bokstavelig talt "å bringe forglemmelse", som både kan være positivt og negativt (se 1 Mos. 41:51), og i sin negative betydning refererer det til et menneskes glemsomhet overfor Yahwehs bud. Manasses land betyr Amerika, og således refererer "Manasses drømmere" til de falske profetene i det landet. "Læren" til drømmeren refererer til "Ny-Tids"-læren om at Yahshua (Jesus) ble naturlig unnfanget av sin stefar og ikke overnaturlig av den Ruach haQodesh, som er kjent som Jomfrufødselen.

  Klikk på flagget for å se på hele Olivengrenen (åpenbaringer, syner, osv.) på englesk

  Laget: 7. juli 1999
  Oppdatert: 9. november 2004


  Copyright © 1987-2008
  Guds Nye Pakts Kirke
  Yahwehs B'rit Chadashah Forsamling