Logo Copyright © 2007 NCCG - All Rights Reserved
Return to Main Page

RESURSER

Ansvarsfraskrivelse

Introduksjon til GNPK

Sannhetens symfoni

Nøtteskal

Frelsesplan


Generelt

Artikler

Bibelkurs

Høytider

Intervjuer

Kulter

Norge

Olivengrenen

Profeti

Sabbatstaler

Diverse

Akutt hjelp!

Barnehjem

CD-ROM

Copyright

Donasjoner

Kalender

Kontakt

Menigheter

Publikasjoner


  OLIVENGRENEN

  10. Kirkens arbeid i Norge
  og Europas nordlige land

  En moderne åpenbaring fra Yahweh

  PWNC 880424 (11)
  [Eigerøy, Rogaland, Norge]
  2. norsk utgave

  1. Yahwehs ord til Guds Kirke som er samlet i de nordlige land og til alle dem som har ønsker med tanke på Gud og hans Kristus:

  2. Se, jeg er Yahweh deres Elohim, ja, den evige Fader, hvem sine sønner og døtre stønner i synd i landet Edom, som dere kaller verden.

  3. Jeg har elsket dere med en evigvarende kjærlighet, og har ført dere til dette land for at dere kan stå samlet mot hevnens dag, sier Herren.

  4. Men dere har vært sene til å lytte til min stemme, sier Yahweh-Elohim, men har vært raske til å lytte til menneskers påbud og til Satans forførelser.

  5. Og jeg har velsignet dere med rikdommer for at dere i deres omvendelse kan velsigne Sion, som jeg Herren skal reise opp i den nærmeste fremtid.

  6. Og i løpet av de siste dager har jeg kalt dere, og samlet dere, o dere Israels sønner og døtre i de nordlige land, så jeg kan prøve dere, enda som gjennom ild, for at dere kan bli funnet verdige for riket.

  7. O dere som kommer fra de nordlige land, i hvem blodet fra deres far Jakob flyter, kvitt dere med deres forgjengelige avguder, som er av verden, og kom tilbake til meg, deres Far og deres Elohim.

  8. Se, dere mennesker fra det spredte Israel, enda Norge, Sverige, Danmark, Finland, Storbritania, Irland, Tyskland, Østerrike, Island, Nederland, Belgia og Sveits, ja, alle de nordlige land hvor paktens blod har blitt spredt, kom dere til meg og min hvile, og jeg vil bekrefte på deres hoder prestedømmene som tilhører Guds hellige orden, så dere enda en gang kan ofre rettferdige offer til meg, enda de som er av et sønderknust hjerte og en angergiven ånd.

  9. Derfor, dere sønner og døtre av Efraim, Manasse, Dan, Naftali, Asjer, Jissakar, Gad, Ruben, Sebulon og Benjamin -- kast fra dere deres avguder og motta Guds pakter til dere selv, slik at dere kan bli samlet sammen for å møte deres forløser.

  10. Det er min vilje at dere bygger opp lokale kolonier av min Kirke i de nordlige land, som dere skal samle som én førstefødte koloni.

  11. Send ut mennesker med mitt prestedømme der hvor min Ånd skal styre dem.

  12. Se, jeg er godt fornøyd, sier Herren, med at mine barn i Norge begynner å motta mitt evangelium, og jeg skal velsigne landet for deres skyld, og for deres barns skyld, slik at den ødeleggende landeplage som kommer, vil gå dem forbi, hvis de vil lytte til min stemme og adlyde mine bud i alle ting.

  13. La mitt ord bli gitt ut rundt omkring og sendt ut fra de byene hvor jeg har blitt mottatt, sier Yahweh, enda Bergen, Stavanger og Oslo. Send det ut til beboerne rundt omkring, til Haugesund, Kristiansand, Arendal, Drammen og til alle byene som ligger ved sjøen.

  14. Og send dere ut mitt ord til Stockholm, Helsinki, Berlin, København, Wien, Amsterdam og London, slik at jeg kan reise opp rettferdige forsamlinger {kolonier} som er mine, fra Dan og like til Benjamins grenser.

  15. Forby ikke noe menneske å komme til meg, sier Yahweh, for alle er like for meg, svart og hvit, slave og fri, mann og kvinne.

  16. Derfor, hold ikke tilbake mitt evangelium for noe menneske, men la heller ordet være som en helbredende balsam, til velsignelse for hele menneskeheten.

  17. Min sønn, søk du å lære gjennom studie, og bønn, og tro, og jeg vil velsigne deg i det kallet som du har blitt kalt til [som Kirkens patriark].

  18. Du skal være en far for dette mitt folk i de nordlige land.

  19. Ikke desto mindre, så skal du ydmyke deg selv, og mer fullkomment lære å være en sønn, for ingen mann ble en far før han var en sønn.

  20. Husk, den minste skal bli den største i himmelens rike.

  21. Og således, hvis du vil ydmyke deg selv i alle dine levedager, og kle deg i dyd og hellighet, se, jeg skal gi deg et sverd, og du skal dele opp mitt ord riktig, og tale visdomsord til mitt folk, enda til frelse og videreføring av liv.

  22. Vær du fullkommen, enda slik Faderen er fullkommen. Hold deg nær til meg, din Frelser, og jeg skal gi deg alt du trenger. Amen.

  23. O dere, mitt folk i de nordlige land, hev en advarende røst som et banner, men ikke i skryt.

  24. Ja, dere skal være varsom og mild i alle ting, men dere skal også være fast som et fjell, for at dere ikke skal falle.

  25. La himmelens alvor bestandig omhylle deres tanker, og la Kristus, frelseren, være i deres hjerter, for at dere kan være i ham, og han i dere.

  26. Vær full av kjærlighet for alle mennesker, og prøv ikke å fordømme dem som forkaster deres vitnesbyrd, unntatt når dere blir fylt med den Hellige Ånd og jeg befaler det.

  27. For det som dere prøver å binde, men som ikke er min vilje, sier Herren, skal vende seg til deres egen fordømmelse.

  28. Forbli derfor ydmyke og søk å være etterfølgere av deres mester, som døde uten å protestere slik at han kunne oppfylle all rettferdighet.

  29. Ja, følg meg, sier Yahweh, slik at dere kan komme til fylden, og til den allmenne forsamling og den Førstefødtes Kirke (Heb.12:23).

  30. Og nå, sannelig, sannelig sier jeg til dere og til alle som har ønsker for Sion, at dere skal leve av hvert ord som utgår av Elohims munn (5.Mosebok 8:3).

  31. Jeg har gitt dere en mangfoldighet av skrifter for at dere kan bli velsignet, studèr dem derfor slik at dere kan bli godkjent som kloke, flittige tjenere. For se, i dem har dere det evige livs ord.

  32. Av den som mye blir gitt, blir mye krevd; derfor, vær flittige, og la ikke dorskhet ramme dere i den time da jeg vil samle dere, for de som ikke er samlet sammen skal falle som offer for fienden, som søker å ødelegge og forsinke Messias' gjenkomst.

  33. De som viser seg selv verdige ved å studere flittig, skal bli helliget litt etter litt, for de skal bli gitt visdom og intelligens hvorved de skal bli frelst.

  34. Søk ikke lenger etter verdens tradisjoner og tåpelige utsagn, men rett dere etter min rettferdighet.

  35. Dere skal legge av dere avskyelighetene og skjørlevnet fra deres moderkirker som dere har kommet fra, ja, enda hedningenes kirker, for deres fellesskap er som døden [til de utvalgte], som binder spedbarnet til vuggen for at det skal gå tapt.

  36. Ja, behold lyset som dere har fått fra dem, men kast ut mørket, og deres trosbekjennelser, og deres læresetninger, som jeg hater, sier Herren.

  37. Dere skal drikke rent vann fra skriftenes kilde hvor min lære er grunnlagt.

  38. Og hvis dere lærer mer eller mindre enn dette, skal dere være forbannet.

  39. Vær derfor kloke forvaltere, og søk min vilje mens det fremdeles er dag, for der kommer en tid med mørke, ja, enda et meget stort mørke, hvor bare de som er bygget på mitt fjell og min rettferdighet, skal se.

  40. Og se, mange skal falle, enda av dem som tilhører Israels hus, og stort skal deres klagerop være på grunn av smerten som skal hjemsøke deres hjerter.

  41. Derfor, drikk av mitt vann, som er det evige livs vann, så dere ikke blir kraftløse og ikke er trette når basunen skal lyde og engelen skal erklære:

  42. "Samle dere i Sion: stå på hellige steder, for deres forløser kommer.

  43. “Og se, han kommer i stor vrede, for å straffe dette folks hovmodighet og de opprørskes standhaftige hjerter.

  44. “Samle dere, samle dere i de [lokale] kolonier, og når Messias kaller, skal dere bli løftet opp, og det skal bli sagt, som i gamle dager:

  45. “Sion har flyktet! Og dette for at dere kan bli beskyttet mot trengselen og være med Gud og Lammet fra evighet til evighet."

  46. Og på den dag skal det skje at jeg, Herren, skal samle sammen mine utvalgte fra jordens fire hjørner til Sions staver, inn til de førstefødte samfunn av lys, for at dere mer fullstendig kan bli helliggjort til forløsning.

  47. Og jeg skal gripe fatt i den svake mann, og den kraftløse kvinne, og det lille barn, og sette dem på templets berg.

  48. Og jeg skal fylle deres munner med evigvarende ord, og lys skal være deres antrekk.

  49. Og Sions barn skal irettesette konger og dronninger, øvrighetspersoner og ledere, og Babylons beven skal være stor!

  50. Ja, og Sion skal stå fram og bli gjort trygg, og mitt folk skal synge sanger av evigvarende glede, og jorden skal bli temmet.

  51. Men hvis dere ikke er trofaste og ikke er lydige, sier Herren, da skal dere ikke ha noe løfte, men skal bli overlevert til Satans slag, som prøver å ta dere i eie.

  52. Kom derfor til meg, dere Jakobs sønner og døtre, og jeg skal gi dere hvile, og min Ånd skal være i dere.

  53. Den som mottar meg, mottar lys, og det skal gå ham godt på den siste dag.

  54. Kom til meg, så kjærlighetens evigvarende bånd kan omhylle dere som en kappe, og hellighet smykke dere i all evighet. Amen.

  55. Velsignet er de som har ønsker med tanke på å bygge opp min Kirke, sier Herren, selv om der fremdeles finnes mye synd og urenhet.

  56. Ja, for ingen har min herlighet, og alle er kalt til omvendelse.

  57. Velsignet er mine tjenere som har grått smertens tårer for Sion, for jeg skal rettferdiggjøre dem, for at Sion skal kunne reise seg i renhet, og hennes avskyeligheter bli kastet langt vekk fra henne.

  58. Hold opp med deres utroskap og deres omgang med denne verdens mørke: Slutt med deres verdslige forlystelser, og ønsker, og kjødelige lyster, som er en snare for Sion, og som vil dra henne ned i trelldom.

  59. Skrik ikke lenger, o dere mitt folk, etter Egypts avguder og kjøttgryter, som er som kreft for deres sjeler.

  60. Søk etter renhet og hellighet, ellers skal dere på ingen måte lære meg å kjenne. Og de som ikke kjenner meg er ikke av meg, og de som ikke er av meg, befinner seg i et stort mørke, og stor er deres elendighet!

  61. Og de skal si at de kjente meg, og at de gjorde gjerninger i mitt navn, og skal prøve å komme inn.

  62. Men på den dagen skal jeg si: "Jeg kjenner dere ikke, og dere kjenner ikke meg. Gå derfor bort, dere fordømte, til et sted som er beredt for verdens hyklere og horkarler!"

  63. La innsamlingsarbeidet skje raskt, og la det begynne i landet Norge, for jeg skal bygge en Sions stav i dette landet til oppmuntring for mitt folk [Israel].

  64. Og se, jeg skal åpenbare stedet for denne innsamling til mine tjenere i prestedømmet, for at alt kan bli gjort i samsvar med mønstret.

  65. Og du skal kalle denne KOLONIEN FOR LANDENE I NORD AV MITT FOLKS STAMME EFRAIM, og den skal være et banner for de ti stammene i de nordlige land.

  66. Og dere skal etterleve alle mine lover, sier Herren, slik at dere kan innvie en lysets by til meg.

  67. Og hvis dere er trofaste, skal byen bli kalt KADESJ, for der skal hellighet hvile,

  68. Og når dere har vært trofaste i budene som jeg har gitt, se, da skal jeg åpenbare mer, slik at et hellig hus, enda et tempel, kan bli bygget, for at mitt nærvær kan dvele i det.

  69. Derfor, fryd dere i løftene som har blitt gitt dere, o dere av Guds Kirke, sykne ikke bort i synd.

  70. Utfør oppgavene som jeg har gitt dere, og jeg skal mangfoldiggjøre dere og deres lys.

  71. Stå dere på hellige steder: Innvie deres hjem til meg; velsigne deres små barn, så de kan vokse seg sterke i rettferdighet,

  72. Og vokse seg til sønner og døtre av den Hellige, som er, som var, og alltid skal være, verdener og riker uten ende. Amen.

  Klikk på flagget for å se på hele Olivengrenen (åpenbaringer, syner, osv.) på englesk

  Laget: 7. juli 1999
  Oppdatert: 9. november 2004


  Copyright © 1987-2008
  Guds Nye Pakts Kirke
  Yahwehs B'rit Chadashah Forsamling