Logo Copyright © 2007 NCCG - All Rights Reserved
Return to Main Page

RESURSER

Ansvarsfraskrivelse

Introduksjon til GNPK

Sannhetens symfoni

Nøtteskal

Frelsesplan


Generelt

Artikler

Bibelkurs

Høytider

Intervjuer

Kulter

Norge

Olivengrenen

Profeti

Sabbatstaler

Diverse

Akutt hjelp!

Barnehjem

CD-ROM

Copyright

Donasjoner

Kalender

Kontakt

Menigheter

Publikasjoner


  OLIVENGRENEN

  9. "Vil Du tale,
  o Herre, om vin?"

  En moderne åpenbaring fra Yahweh

  Del.1 (v.1-15)
  PWNC 880419 (10, 172)
  [Rosenborg, Oslo, Norge]
  2. norsk utgave

  1. Se, vin er en spotter, og den som elsker vin skal ikke bli rikeliggjort i Åndens ting.

  2. Gav jeg ikke min tjener Johannes (døperen), sønn av Sakarias, påbud om at han ikke skulle drikke, slik at han kunne bli gjort mektig for Elohims åsyn og fylt med den Ruach haQodesh?

  3. Ja, helt fra den dag da han lå i sin mors mage drakk ikke Johannes vin, og sa jeg ikke at der ikke fantes noen profet som var større enn døperen Johannes?

  4. Du skal kun drikke litt vin for din mages skyld, som en medisin, slik jeg har påbudt deg, men du skal ikke drikke vin for å bli lystig, eller for å gjemme på bekymringer, heller ikke for kjødets lyst.

  5. For så vidt som noe menneske drikker vin eller sterke drikker blant dere, se, det er ikke av det gode, heller ikke akseptabelt for Faderens åsyn.

  6. Når dere kommer sammen for å delta i nattverdsmåltidet framfor ham, dette burde være vin, ja, ren vin av vindruer, hvilket innebærer ugjæret vin, som dere selv har laget.

  7. Og se, dere har antatt at det skulle være gjæret vin, som er en feil antagelse, for gjæret vin er dragers gift.

  8. Forsøk å leve etter mitt ord, og ikke etter menneskers ord, sier Yahweh, for klandret jeg ikke min tjener Jeremia da han besluttet å la rekabittene drikke vin i Yahwehs hus?

  9. Og velsignet jeg ikke min tjener Daniel da han besluttet å ikke drikke av vinen til Babylons konge? (Jer.35:1-16)

  10. Se, jeg skal gi dere vin, sier Yahweh, men det skal være min Ruach haQodesh's vin, enda slik jeg har talt gjennom min tjener Joel:

  11. "Og det skal skje i de siste dager, at fjellene skal dryppe av ny vin, og haugene skal flomme av melk, og i alle Judas bekkefar skal det renne vann, og en kilde skal velle fram fra Herrens hus og skal vanne Akasiedalen."

  12. Dere skal leve av hvert ord som utgår av Herrens munn. Har jeg ikke talt likefram til dere? Hedningene kan drikke vin i rimelig grad, men dere har jeg kalt til bedre ting.

  13. Ved vindruen falt mennesket, ja, ved at det adlød Satans stemme;

  14. Og ved vindruen skal mennesket bli frelst, ved at det angrer sine synder og klamrer seg til Kristus sin frelser av hele sin makt, sjel og styrke.

  15. Og, se, hvis han gjør dette, skal han bli rettferdiggjort. Amen.

  (Del 2, v.16-24)

  Klikk på flagget for å se på hele Olivengrenen (åpenbaringer, syner, osv.) på englesk

  Laget: 7. juli 1999
  Oppdatert: 9. november 2004


  Copyright © 1987-2008
  Guds Nye Pakts Kirke
  Yahwehs B'rit Chadashah Forsamling