Logo Copyright © 2007 NCCG - All Rights Reserved
Return to Main Page

RESURSER

Ansvarsfraskrivelse

Introduksjon til GNPK

Sannhetens symfoni

Nøtteskal

Frelsesplan


Generelt

Artikler

Bibelkurs

Høytider

Intervjuer

Kulter

Norge

Olivengrenen

Profeti

Sabbatstaler

Diverse

Akutt hjelp!

Barnehjem

CD-ROM

Copyright

Donasjoner

Kalender

Kontakt

Menigheter

Publikasjoner


  OLIVENGRENEN

  8. Prestedømmets natur,
  pastortjenesten, og
  Kristi gjenkomst

  En moderne åpenbaring fra Yahweh

  AVSNITT 8
  PWNC 870719 (8)
  2. norsk utgave

  1. Se, min sønn [Horon], du har spurt meg vedrørende min vilje med deg hva angår prestedømmet, og dette er mitt ord til deg:

  2. Min sønn, jeg kjenner ditt hjerte og følgelig dets ønsker, og velsignet er du på grunn av disse ønskene.

  3. Likevel sier jeg til deg, som jeg har sagt i tidligere tider - du skal ikke løpe før du kan gå, og du skal ikke anstrenge deg utover det som er pålagt deg.

  4. For se, all kunnskap, sannhet og alt liv er for mitt åsyn, sier Herren, og det finnes ikke en partikkel som jeg ikke kjenner.

  5. Jeg kjente deg, Horon, før du ble født, og jeg elsket deg før du ble unnfanget i din mors liv.

  6. Og se, alle ting har blitt ordnet for deg for at du kan delta i Yah'shua haMashiachs frelsesplan, for å bli fullkommengjort i henhold til din lydighet mot mine bud.

  7. Du har ingen grunn til å anta at hvert av ditt hjertes ønsker er i samsvar med min vilje med deg, min sønn, for i slikt ligger livets ødeleggelse.

  8. Vokt deg for stolthet, for fienden søker hele tiden å ødelegge deg, ved å blåse opp ditt hjerte.

  9. Kom i hu tålmodighet og ydmykhet, og alle ting skal bli tillagt deg i den rette tid.

  10. Du har ønsker om å tjene meg, og velsignet er du på grunn av disse ønskene. Likevel er du ikke forberedt (vedr. en ny stilling).

  11. Derfor sier jeg til deg, og jeg sier det til alle som har ønsker med tanke på Sion, at du må gjøre deg selv fullstendig anerkjent gjennom mye gransking og bønn før du kan forkynne fylden av mitt ord.

  12. Du skal ikke hige etter prestedømmet, for prestedømmet er Kristi kjærlighet og slik han er, og hvis du ikke er som Kristus, hvordan kan du bære hans prestedømme?

  13. Se, du er ikke forberedt for de pakter som du ville blitt ansvarlig overfor.

  14. Mange er kalt, men få er utvalgt.

  15. Derfor min sønn, gjør deg selv anerkjent som en tjener, og deretter skal du bli kalt til å lede, for hvilken mann ble en far før han var en sønn?

  16. Hold deg nær til Kristus, den levende Elohims sønn, idet du bøyer deg for ham ved ikke å søke ære eller berømmelse.

  17. For se, det er skrevet: Den største skal bli den minste i himmelens rike, og alt for at et menneske aldri må skryte av eller søke å ære seg selv, for da vil han falle og bli tildelt en plass på stedet der hvor synderne er.

  18. Du er et enslig tre i Oslo, men se, treet skal bli til en skog i den rette tid.

  19. Søk ikke å vandre i andres fotspor, og vær alltid påpasselig med ditt eget forvalterskap.

  20. Se, de onde vil ta himmelens rike med makt eller ved tvang; en Yahwehs tjener skal være så harmløs som en due, mild og kjærlig, tålsom og tålmodig.

  21. La ikke din visdom bli fortært av din nidkjærhet for Sion, men la alle ting bli gjort i samsvar med mønsteret, enda rettferdighetens mønster.

  22. Tilgi alle mennesker, for det er gitt deg å tilgi, fordi Kristus først tilgav deg.

  23. Etterligne Kristus, ved å elske de uelskelige, helbrede den uhelbredelige og forbinde menneskebarnas sønderknuste hjerter ved hjelp av kjærlighet og omtanke.

  24. Søk ikke å vite timen for min sønns gjenkomst, for til intet menneske er denne time gitt.

  25. Ta en dag ad gangen, for morgendagen bringer med seg sin egen ondskap. Vær alltid forberedt, alltid årvåken, for du er en vaktmann på Israels tårn.

  26. Det er ikke min vilje at du blir ordinert til en eldste på dette tidspunkt; likevel, du er kalt, og når du er gjort i rett stand, skal mine tjenere legge sine hender på ditt hode og bekrefte ditt kall.

  27. Du er kalt og ordinert til å være en diakon. Derfor sier jeg deg, opphøy dette prestedømmet slik at du kan velsigne andre og gjennom dette bli helliggjort i samsvar med Herrens gode ønsker.

  28. Lær min lære og undervis deretter i den i kjærlighet og ydmykhet.

  29. Du skal ikke døpe i denne sesongen, men i tidens fylde, enda i samsvar med min vilje.

  30. Du skal ikke bekrefte {krismate}, fordi det ikke er ditt kall, men tilhører en annen som skal komme etter deg.

  31. Gled deg, o menneske, for så sier Herren; jeg elsker deg, og skal være med deg, i samsvar med din lydighet og trofasthet.

  32. Søk ikke å gi råd til din Elohim, heller ikke dem som han har satt over deg, heller ikke skal du begjære det som ikke er ditt.

  33. Men vær ydmyk, overgitt til Yah'shua haMashiach, i hvem fylden av makt og kjærlighet er.

  34. Og alt som han har er ditt, i samsvar med din flid i å være lydig mot hans bud.

  35. Jeg har kalt deg til å undervise, forklare og utbre mitt ord -- hvilken større ære kan en mann ha når han er i Yahwehs tjeneste?

  36. Vær en sjelesørger for de som kommer til deg, idet du etterligner den store hyrde og sjelesørger, enda Kristus, i det tidsrom hvor denne oppgave er utpekt for deg.

  37. Se, jeg skal kalle deg til ansvarlighet ved den første norske konferansen i april {1988}.

  38. Gjør deg derfor anerkjent som en trofast tjener og jeg vil gi deg mer av Kristi Ånd, mål for mål, inntil ditt beger renner over.

  39. Likevel, jeg har talt vedrørende prestedømmet; og det som jeg, Herren, har talt, har jeg talt.

  40. Forbli derfor i fred og la kjærlighet og dyd ustanselig omhylle dine tanker.

  41. Og se, hvis du er trofast, skal prestedømmets ånd, som er Kristi lys, falle på ditt hode som dugg fra himmelen.

  42. Hold fram, min sønn, og vær en trofast tjener.

  43. Vær måteholden i alle ting, krenk ikke andres handlefrihet, forsøk ei heller å utøve urettferdig herredømme i noen grad.

  44. Og hvis du er trofast i disse ting, skal mer bli tillagt deg, men hvis du ikke er trofast, skal selv det du har bli fratatt deg.

  45. Hold deg nær til Kristus, og du skal bli gjort fullt og helt i stand. Slik er det. Amen.

  Klikk på flagget for å se på hele Olivengrenen (åpenbaringer, syner, osv.) på englesk

  Laget: 7. juli 1999
  Oppdatert: 9. november 2004


  Copyright © 1987-2008
  Guds Nye Pakts Kirke
  Yahwehs B'rit Chadashah Forsamling