Logo Copyright © 2007 NCCG - All Rights Reserved
Return to Main Page

RESURSER

Ansvarsfraskrivelse

Introduksjon til GNPK

Sannhetens symfoni

Nøtteskal

Frelsesplan


Generelt

Artikler

Bibelkurs

Høytider

Intervjuer

Kulter

Norge

Olivengrenen

Profeti

Sabbatstaler

Diverse

Akutt hjelp!

Barnehjem

CD-ROM

Copyright

Donasjoner

Kalender

Kontakt

Menigheter

Publikasjoner


  #9. vinne over verden

  Skriftsmeditasjon: Johannes 5:1-5

  Brødre og søstre, vi har nå sett at å være "mer enn seierherrer" i Kristus betyr at vi har tilgivelsen for synd, kraften til å overvinne synd, kraften til å motstå og bli seierherrer over fristelse, Yahwehs renhet, utvikling av åndelig modenhet, og et riktig perspektiv på hva som skjer rundt oss.

  Nye pakts kristne har et rykte blandt de som kjenner oss at vi er strenge når det gjelder Evangeliet -- Vi runder ikke på hjørnene, vi utvanner ikke Evangeliet, og vi legger all vår sjels energi i å vandre på Kristi Vei. Mange kristne lar Kristus fungere på visse områder i livene sine mens andre områder blir holdt tilbake. Over disse spesielle eller reserverte områdene regjerer egoet, egoet tar avgjørelsene. Når dette skjer, kommer spaltelse inn i livet -- noe som arbeider for å produsere indre splittelse.

  I India, for mange år siden, gjorde Brittene slik at de hadde spesielle "reserverte underkastelser" mens Inderne fikk de andre. Denne form for styre ble kalt et "dirarki". At det mislyktes var ikke til å komme unna, akkurat som et forsøk på å ha et åndelig dirarki ikke vil lykkes. Millioner av kristne lager et dirarki i sjelen, og lurer på hvorfor deres åndelige liv ikke er tilfredsstillende. Ingen kan være virkelig lykkelige og effektive som har en indre splittelse. Det må være enhet innvendig, hvis ikke vil det være sammenbrudd på utsiden.

  I løpet av årene har jeg møtt mange kristne som har sagt: "Jeg er en kristen, men jeg er langt unna det å erfare det som Bibelen beskriver som å leve 'i overflod', hvorfor?" Undersøkelse leder som regel til ett svar -- et åndelig dirarki. Enda så utrolig det kan høres ut, har de nok av Kristi kjærlighet i sine hjerter til å gjøre dem ulykkelige! Med det mener jeg at Kristi kjærlighet bare får lov til å komme så mye inn i livene deres -- så mye at de får en smak på hva livet egentlig handler om, men ikke nok til å feie dem til seier.

  Er det da noe rart at bibelen snakker om Yahwehs folk som en liten rest? Som alle vet, har vi kommet inn i en tid der det er stort mørke og åndelig frafall på jorden, ettersom Satan manipulerer verdens tilstander før sitt siste store offensiv mot menneskeheten før sitt siste nederlag under Kristus. Vår tid og tiden som kommer er ikke ulik den tide Elijas levde på. Herren fortalte den hebraiske profeten at det fantes 7000 sjeler som ikke hadde bøyet sine knær for Baal (1.Ko.19:18). Det fantes millioner av hebreere, men bare en liten rest -- 7000 -- forble sanne og trofaste.

  Ettersom jeg ser meg rundt i den kristne verden i dag ser jeg mange velmenende menn og kvinner som faktisk kompromitterer med verden. På den siste dag vil det ikke være noe kompromiss -- vi er enten for Kristus og mot verden, eller for verden og mot Kristus. Vi, som Nye Pakts Kristne, venter, imidlertidig, ikke på den siste dag før vi velger. Vi har allerede valgt. Og fordi vi har valgt, står vi i noen grad og blir sett på som merkelige, ikke bare av verden, men også av medkristne.

  Liker du å være merkelig? ordboken min viser til at "merkelig" betyr "underlig" og "rar". Jeg liker ikke å bli kalt "merkelig", noe mer enn det jeg antar dere gjør, ettersom det ofte blir brukt for å uttrykke en krenkelse. Men i Bibelen betyr ordene på hebraisk og gresk for "merkelig" også "hinsides det vanlige". Peter sa: "Men dere er en utvalgt ætt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et merkelig folk , for at dere skal forkynne Hans storhet, Han som kalte dere fra mørket til sitt underfulle lys" (1.Pet.2:9 CW ov.).

  Vi hadde nylig noe publisert i et av Norges nasjonale aviser og jeg hørte på at noen unge menn gjorde narr av oss og sa at vi var merkelige. Vel, vi er merkelige -- vi er annerledes. Vi tilpasser oss ikke etter verdens måte å gjøre ting på, uansett hvor høyt vi enn elsker landet vårt. Yahweh mente at vi skulle være merkelige -- Han har selv sagt det, og hvis du planlegger å bli en Herren Yah'shua haMashiachs disippel, kan du like gjerne bli vant til å være merkelig! For vi kommer sammen med Paulus og sier at vi skulle "leve sedelig og rettferdig og gudfryktig i den verden som nå er, mens vi venter på det salige håp og åpenbaringen av den store Guds og vår frelser Yah'shua haMashiachs herlighet, Han som ga seg selv for oss for å løse oss ut fra all urettferdighet, og rense for seg selv merkelig folk [eiendomsfolk], som med iver gjør gode gjerninger" (Tit.2:12b-14 dir. ov. fra eng.).

  I det gamle testamentet kaller Yahweh sitt folk en merkelig skatt (Sal.135:4; 2 Mos.19:5); Og Han kaller dem dette fordi de adlyder Hans stemme og holder Hans bud (2.Mos.19:5). Vi er et pakts folk, som betyr at vi inngår pakter med hverandre og med Kristus, om å være sannferdig mot Evangeliet, og mot Kristus vår mester. Det er grunnen til at vi er kalt Nye Pakts Kristne. Våre pakter er våre ankre godt festet i Kristi klippe. Hvor vi har forankret våre livs båter, og hvor vi skal forbli. La oss be:

  Kjære Far i Himmelen, tilgi oss hvis vi noen gang har tenkt på å gjøre Din Sønn til bare halvt konge over oss, og la den andre halvguder dvele i våre hjerter. Vi kan ikke bøye oss for en dobbel helligdom. Forny de pakter vi har tatt, og samle inn Ditt folk, de utvalgte, slik Du har lovet, slik at vi kan være ett med dem, og de ett med oss, i bånd av evigvarende kjærlighet. I Yah'shuas Navn ber vi. Amen.

  Invitasjon til dåp

  Brødre og søstre, hvis noen av dere aldri har mottatt Kristus som sin personlige frelser, og ønsker å gjøre det, vil jeg invitere dere til å stille dere framfor alteret og offentliggjøre deres forespørsel, der vil du bli hjulpet til å be en bønn av overgivelse til Ham. Hvis det er noen av dere som har mottatt Kristus og som har blitt ledet av Den Ruach haQodesh til å forene seg selv med dette folket, så inviterer jeg både dem, og de som møter Kristus for første gang til å motta vanndåp ved nærmeste mulige anledning, slik det er gitt bud om i skriftene -- den første for å bli døpt til Kristus, og alle for å bli døpt inn i den Nye Pakt.

  Hvis det er noen som gjerne vil ha privat rådgivning først, er de invitert til å komme fram også. Vi vil nå ha noen få minutter med åndelig musikk for å la de som ønsker å overgi seg komme opp til alteret...

  Overgivelses Bønner

  Enkel Bønn

  Kjære Himmelske Far, takk for gaven av evig liv. Jeg vet at jeg er en synder og at jeg ikke kan frelse meg selv. Jeg tror at Yah'shua er Yahwehs Sønn og at Han døde for mine synder og at Han igjen oppsto fra de døde. Nå gir jeg min fulle tillit til Deg alene for evig liv. Takk for at Du har forløst meg! I Yah'shuas Navn. Amen.

  Spesiell Bønn

  Kjære Himmelske Far, jeg ønsker å være ditt barn og jeg ønsker å være fullstendig fri. Jeg bekjenner at Yah'shua er Messias, Jeg tror du reiste Ham fra de døde og jeg tilstår mitt behov for den nye fødselen og friheten bare Han kan gi. Jeg ønsker dette. Jeg forsaker (det okkulte, medikamenter, rockemusikken, seksuelle forestillinger, homoseksualiteten, osv...) og all dets livsstil og aktivitet. Jeg forsaker alle ting som er forbundet med (det okkulte, medikamenter, osv...) Som nylig har rørt ved livet mitt, eller har kommet inn i livet mitt gjennom min familie eller venner. Jeg forsaker alt sammen, vender meg bort fra det, og spør om Du vil tilgi meg, fri og forløse meg fra alle dets konsekvenser. Jeg ber Deg om å fylle meg Din Ruach haQodesh og føre meg på den veien jeg skulle gå. Jeg anser dette for gjort, og takker deg for det, i min Herre Yah'shua haMashiachs mektige Navn. Amen"

  Tilbake til hovedsiden

  Laget: 11. november, 2004
  Oppdatert: 11. november, 2004


  Copyright © 1987-2008
  Guds Nye Pakts Kirke
  Yahwehs B'rit Chadashah Forsamling