Logo Copyright © 2007 NCCG - All Rights Reserved
Return to Main Page

RESURSER

Ansvarsfraskrivelse

Introduksjon til GNPK

Sannhetens symfoni

Nøtteskal

Frelsesplan


Generelt

Artikler

Bibelkurs

Høytider

Intervjuer

Kulter

Norge

Olivengrenen

Profeti

Sabbatstaler

Diverse

Akutt hjelp!

Barnehjem

CD-ROM

Copyright

Donasjoner

Kalender

Kontakt

Menigheter

Publikasjoner


  #4. Moralske Vinnere

  Skriftsmeditasjon: Fil. 4:10-23

  "Alt, kan jeg gjøre gjennom Ham som gjør meg sterk" (v.13).

  Brødre og søstre, vi fortsetter med hovedemnet vårt, Mer Enn Seierherrer, ved å igjen se på de utrolige ordene til Paulus: "Alt, kan jeg gjøre gjennom Ham som gjør meg sterk". Dette skriftstedets hemmelighet ligger i unionsbegrepet -- vår FORENING MED KRISTUS eller ECHAD.

  Jeg lurer på hva ordet "union" betyr for dere? De Forente Stater blir noen ganger kalt "Unionen" fordi den er en union av forskjellige stater. Inntil nylig fantes det en "Sovjetunion" -- en formodet union mellom selvstyrte land. Og nå hører vi mye om den "Europeiske Unionen", en samling europeiske land som sammenbundet av økonomiske forbindelser som sannsynligvis vil bli en enkelt politisk "union", som de Forente Stater, en dag.

  Paulus sa til filipperne: "Er det da noen trøst i [det å være forenet med] Kristus, er det noen oppmuntring i kjærligheten, er det noe samfunn i Ruachen, finnes det noen medfølelse og barmhjertighet, da gjør min glede fullkommen, så dere har det samme sinn og den samme kjærlighet, ja med én sjel har det ene sinn" (Fil.2:1-2 [dir. ov. fra eng.]).

  Her er så nøkkelen til union med Kristus. I den kristne unionen, hvis jeg kan kalle den det, er vi åndelig forenet med Kristus. Og den unionen gir følgende frukter: at dere har det samme sinn og den samme kjærlighet, ja med én sjel har det ene sinn"

  Det finnes bare èn Kristus, bare èn Kristi Ruach, og det kristne liv har bare èn type frukter. Hvis vi skulle gjøre "Alt...gjennom Ham som gjør [oss] sterk" -- alt som Yahweh har kalt denne Guds Nye Pakts Kirke til å gjøre -- så vi -- vi -- ha det samme sinn og den samme kjærlighet, ja med én sjel har det ene sinn.

  Om de første disiplene, sa Yah'shua: "Og den herlighet som du har gitt meg, har jeg gitt dem, for at de skal være ett, likesom vi er ett" (Joh.17:22). Han ønsker at vi -- Nye Pakts Kristne -- skal bli den Nye Pakts Union. La oss, ettersom vi forbereder oss for Kadesj, søke etter denne unionen av alt vårt hjerte.

  La oss be: Kjære Far, vi vet at Du har kalt oss inn i union med Deg, gjennom Din Sønn Yah'shua, og vi vet at vi ikke fullstendig kan fullføre dette før vi, Dine hellige, er i union eller echad med hverandre. Gi oss dette våre hjerters ønske, slik at gjennom union med hverandre og med deg, kan vi bli fullstendige og hele inne i oss selv, dette er vår brennende bønn, i Yah'shuas Navn. Amen.

  Tilbake til hovedsiden

  Laget: 11. november, 2004
  Oppdatert: 11. november, 2004


  Copyright © 1987-2008
  Guds Nye Pakts Kirke
  Yahwehs B'rit Chadashah Forsamling