Logo Copyright © 2007 NCCG - All Rights Reserved
Return to Main Page

RESURSER

Ansvarsfraskrivelse

Introduksjon til GNPK

Sannhetens symfoni

Nøtteskal

Frelsesplan


Generelt

Artikler

Bibelkurs

Høytider

Intervjuer

Kulter

Norge

Olivengrenen

Profeti

Sabbatstaler

Diverse

Akutt hjelp!

Barnehjem

CD-ROM

Copyright

Donasjoner

Kalender

Kontakt

Menigheter

Publikasjoner  151. Nikotin er narkotika


  Om narkotika defineres som et stoff som gir fysisk eller psykisk avhengighet, og som gir skadevirkninger på organismen, faller absolutt nikotin inn under begrepet narkotika. Om vi føyer til at et narkotikum ikke har medisinsk effekt, unngår vi nødvendig bruk av legemidler. Nikotin gir hurtigere avhengighet enn heroin, kan forskningen slå fast. Dersom stoffet hadde blitt introdusert på markedet nå, ville det blitt bannlyst. Det er etter min mening uriktig at tradisjon, og mer eller mindre avhengige byråkrater skal være med på å bestemme den oppvoksende generasjons helse. Tobakk burde vært forbudt. Det er umoralsk at Staten skal tjene 4 milliarder kroner hvert år på uvesenet. Og at ca. 7000 nordmenn får en tidlig død som følge av tobakksskader!

  Det er også skammelig at ikke flere ressurser brukes på opplysningsvirksomhet mot tobakk.

  Jeg støtter Gros ensomme kamp mot tobakksgigantene! LA OSS GJØRE NORGE RØYKFRITT...!

  20.april, 1999

  Laget: 20. mars 2008
  Oppdatert: 20. mars 2008


  Copyright © 1999 'Magnolavastic'
  Guds Nye Pakts Kirke
  Yahwehs B'rit Chadashah Forsamling