Logo Copyright © 2007 NCCG - All Rights Reserved
Return to Main Page

RESURSER

Ansvarsfraskrivelse

Introduksjon til GNPK

Sannhetens symfoni

Nøtteskal

Frelsesplan


Generelt

Artikler

Bibelkurs

Høytider

Intervjuer

Kulter

Norge

Olivengrenen

Profeti

Sabbatstaler

Diverse

Akutt hjelp!

Barnehjem

CD-ROM

Copyright

Donasjoner

Kalender

Kontakt

Menigheter

Publikasjoner  147. Hvorfor en
  ny trosretning?


  Enhver har retten til å tilbe og knytte seg til det de ønsker, forutsatt at de inrømmer andre den samme rett. Foreningen av kristenheten, hvor edelt ønske det enn er, er upraktisk og lar seg ikke gjøre, som utallige forsøk har vist allerede. Foreningen av grupperingene har alltid resultert i svekkelse av grunnleggende lære.

  Du kan ikke bryte opp noe som er åndelig i hovedsak. Hjertet i kristenheten er i individuell samtale med Kristus og i å lære å samarbeide med andre. Sanne kristne skulle, uansett hvilken gruppering eller læremessig overbevisning de har, være i stand til å leve sammen inntil den tid kommer når en "forening av troen" blir oppnådd (Efes.4:13) Nye Pakts Kristne anstrenger seg spesielt for å være en støtte til andre kirker hvor enn det er mulig, og har tjent i tilknytning til baptister, lutheranere, og andre. Den kjærlighet som kristne har for hverandre, er den som til sist vil forene dem, for som Paulus sier, når vi dør, er det eneste vi kan ta med oss til himmelen kjærlighet, siden alt annet skal forgå (1.Kor.13-14).

  Nye Pakts Kristne tror at de er del av et større Kristi Legeme som består av alle sanne kristne, og at disse kristne kan finnes i alle grupperinger. Vi tror derfor på hva som kan kalles en "overkirke" som er den Sanne Kristi Kirke. Vi tror på at vi har et spesielt budskap og forpliktelse som ikke kan oppfylles i noen av de andre eksisterende grupperingene, men dette avskjærer ikke vårt felleskap med dem ... i det minste ikke fra vår side.

  Vi tror ikke at menneskelige vesner kan "forene" Kristenheten, hva enn den vage betegnelsen betyr, men bare den overnaturlige innblanding av Yahwehs Ruach haQodesh (Hellige Ånd). Og vi tror at det skjer nå. Mange kristne legger nå vekk sine gamle tradisjoner og etiketter og kaller seg ganske enkelt "kristne", en trend vi tror vil tilta etter hvert. Kristenheten er en usynlig kraft eller ånd og viser seg på mange måter i overenstemmelse med våre menneskelige tilbøyligheter. De ytre "klær" eller "grupperinger" vil til slutt bli avkledd. Guds kirke er allerede der som en forenet enhet -- det er bare den uforløste tale og handling hos mennesker, som får den til og se ut som om den er oppdelt i fraksjoner. Vi tror ikke at de sekteriske eller "adskillerene" er sanne kristne i det hele tatt.

  Hva godt en gruppe eller gruppering enn kan gjøre, vil forene den usynlige kirke stadig mere. Vi tror at vi gjør det. Derfor ville vi benekte enhver påstand om at vi deler kristenheten mere opp, siden vi ikke kjemper mot kristne grupperinger (som noen grupper gjør) men mot de usynlige mørkets krefter, som søker å ta menneskeheten til fange. (Vi hevder ikke som noen grupper gjør, å være det eneste lovlige Kristi Legeme).

  Laget: 24. november, 2004
  Oppdatert: 24. november, 2004


  Copyright © 1987-2008
  Guds Nye Pakts Kirke
  Yahwehs B'rit Chadashah Forsamling